• Parametreli Rapor Oluşturmak

  Parametre ile rapor oluşturmak, belirlenen bazı sütun veya sütunlara dışarıdan değerler girilerek rapor oluşturulması olayıdır. Parametre ile rapor oluşturma adımları "Standart Report Creation Wizard" penceresine kadar parametresiz rapor oluşturmakla aynı adımları içerir. Ancak bu kısımda veri kaynağı OLE DB (ADO) değil ODBC (RDO) seçilir ve yanındaki "+" işaretine tıklanır.
  8.9.2013 15:17:57
 • Fabrika Tasarım Kalıbı (Factory Design Pattern)

  Yaratımsal tasarım kalıplarından olan fabrika metodu nesnenin nasıl yaratılacağını kalıtım yoluyla alt sınıflara bırakıp nesne yaratımı için tek ara yüz kullanarak, ara yüzle nesne yaratım işlevlerini temelde birbirinden ayırmaya yarayan yaratımsal tasarım desenidir.
  8.9.2013 15:17:28
 • Örnek (Prototip) Tasarım Kalıbı (Prototype Design Pattern)

  Prototip deseni belirli nesnelerin kopyasını oluşturarak daha sonra yapılacak işlemler için, oluşturulan kopyanın kullanılmasını sağlayan yaratımsal desendir.
  8.9.2013 15:16:32
 • Crystal Reports

  Crystal Reports dünya genelinde en yaygın kullanılan yazılım raporlama araçlarından biridir. Microsoft'un, ilk olarak, Visual Basic programlama dili için raporlama aracı olarak geliştirdiği Crystal Reports zaman içinde dünyanın en önemli raporlama aracı haline gelmiştir.
  8.9.2013 15:15:47
 • Düzenli İfadeler (Regular Expressions)

  Düzenli ifadeler (regular expressions) bütün modern programlama dillerinin parçasıdır. Bütün programlama dillerinde bu ifadeler aynı söz dizimine (syntax) sahiptir. Düzenli ifadeler (regular expressions) bir katarın kısa yoldan ve esnek bir biçimde belirlenmesini sağlar. Düzenli ifadeler (regular expressions) ile bu katara bir kalıp atanır ve bu kalıbın da program içindeki bu katarın bütün eşlenik ifadelerine geri dönmesi sağlanır.
  8.9.2013 15:14:52
 • Çok Katmanlı Mimari

  Nesneye dayalı programlamada veri tabanı ile ilgili işlemler yapılırken belirli bir sıra ve düzen içinde yapılır. Uygulamalarda; veriye nasıl erişileceği, üstünde ne gibi uygulamalar yapılacağı ve kullanıcı tarafına ne şekilde sunum yapılacağı bir programcı için en önemli sorunlardır. Üç katman mimarisi de tam bu noktada programcılara yardımcı olmaktadır.
  8.9.2013 15:14:13
 • CSS 3.0 ile Gelen Yenilikler

  CSS3 beraberinde getirdiği yeniliklerle Web tasarımı açısından birçok kolaylık sağlamıştır. Tasarımcıların işini kolaylaştıran bu özellikler görsel açıdan daha güzel Web tasarımına olanak sağlamıştır.
  8.9.2013 15:13:31
 • CSS (Cascading Style Sheets)

  Cascading Style Sheets(Basamaklı Stil Şablonları) HTML ile kullanılan metin ya da format tasarımında kolaylık sağlayan bir Web teknolojisidir.
  8.9.2013 15:12:42
 • Soyut Fabrika Tasarım Kalıbı (Abstract Factory Design Pattern)

  Yaratımsal tasarım kalıplarından olan bu metot, üretimle ilgili tasarımlarda önem kazanmaktadır. Fabrika ve ürün grubu gibi ilişkiler bir kez tanımlanır. Bu tasarımda önemli olan yapısal olarak birbirine benzeyen ürünlerin ortak bir ara katman üzerinden yönetilebilmesini sağlamaktır.
  8.9.2013 15:12:37
 • İsim uzayları (Namespaces)

  Programlama dillerinde bir takım hazır kütüphaneler mevcuttur. Bu kütüphanelerin bazıları standart olmasının yanı sıra bazıları da programcılar tarafından oluşturulmuştur. Genel olarak Nesne Tabanlı (Object Oriented) programlama dillerinde (Visual Basic, Java, C++,...gibi) hazır kütüphanelerden faydalanılır.
  8.9.2013 15:12:03
 • Yegane Tasarım Kalıbı (Singleton Design Pattern)

  Nesne temelli yazılım mimarilerinde belirlenmiş bazı temel tasarım kalıpları vardır. Bunların en önemlilerinden biri de "Singleton" tasarım kalıbıdır. Bu kalıp, bir sistem içerisinde yalnızca bir nesne kullanılmak istendiğinde çok yararlı olabilmektedir.
  8.9.2013 15:11:29
 • HTTPModule ve HTTPHandler

  ASP.NET İş Akışı ASP.NET iş akış süreci, gelen bütün isteklerin ASP.NET tarafından iş akışı üzerinde bulunan birimlere (module) iletilmesiyle başlar. Her birim gelen isteği aldıktan ve istek üzerindeki tüm yetkiyi elde ettikten sonra, en uygun hale gelinceye kadar istek üzerinde işlem yapar. İstek bütün HTTPModule yapılarından geçtikten sonra ilgili HTTPHandler'a iletilir. HTTPHandler istek üzerinde bazı işlemler yaptıktan sonra, isteğe verilen cevap ASP.NET iş akışında isteğin geldiği HTTPModule yapıları aracılığıyla iletilir.
  8.9.2013 15:11:09
 • HTTP Çerezleri

  HTTP çerezleri (cookies), kullanıcıların web sayfalarına bağlandıklarında, web sayfası sunucusunun istemci bilgisayarın sabit diskine yerleştirdiği ufak bir düz yazı (text) dosyasıdır. Bu dosya içerisinde kullanıcıya özel tanımlamalar yer alır. Bu dosyadaki veriler isim-değer (name-value) çiftleri olarak saklanır. Bu tanımlamalar şifrelenmiş bir şekilde tutulur ve sadece kodu tanımlayan web sunucusu tarafından okunabilir.
  8.9.2013 15:10:28
 • Nested Class (İç içe sınıflar)

  Nesneye yönelik programlama dilleri kullanıcıya bir sınıf içerisinde başka bir sınıf tanımlama olanağı sağlar. Bu tür sınıflara Nested Class(Gömülü Sınıf) adı verilir. Gömülü sınıflar statik ve statik olmayan gömülü sınıflar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Statik olmayan gömülü sınıflara Inner Class(İç Sınıf) adı verilir. Gömülü sınıfların üç temel faydası vardır.
  8.9.2013 15:10:11
 • Entegre Yetenek Olgunluk Modeli (CMMI)

  Yetenek Olgunluk Modelleri genel bir tanımla organizasyonların; insan kaynaklarını, süreçlerini ve teknolojilerini geliştirip daha iyi çalışır hale getirebilmelerini sağlayan uzun vadeye yayılmış bir olgunlaştırma planıdır.
  8.9.2013 15:09:52
 • Overloading(Fazla yükleme)

  Aşırı yükleme (overloading) , Nesne Yönelimli (Object Oriented) Programlama’nın en önemli özelliklerindendir. Aşırı yükleme (overloading) sayesinde benzer işleri yapan birçok metot yerine bir metot kullanılır ve tek bir ara yüz kullanılmış olur. Farklı parametre tipleri alabilen metotlar yazmak gerektiğinde ya da eski yazılan metotlara yeni özellikler eklemek gerektiğinde aşırı yükleme kullanılır.
  8.9.2013 15:09:22
 • Dinamik Link Kütüphanesi Uygulamaları

  C# İle Dll Oluşturulması ve Kullanımı
  8.9.2013 15:09:13
 • Overriding (Geçersiz kılmak)

  Nesne Yönelimli (Object Oriented) Programlama'da, ana sınıftaki bazı metodlara, o sınıftan türetilen yeni sınıflarda ihtiyaç duyulmayabilir ya da bu metodlar üzerinde değişiklikler yapılması gerekebilir. Bu durum genellikle yazılan kodun, bir temel sınıf ve bu sınıftan türetilmiş farklı sınıfları etkileyeceği zamanlarda ortaya çıkar ve Overriding (geçersiz kılma) kullanılarak çözülebilir.
  8.9.2013 15:08:39
 • Dynamic Link Library (Dinamik Link Kütüphanesi)

  DLL, Dynamic Link Library (Dinamik Link Kütüphanesi) 'nin kısaltılmış şeklidir. Microsoft'un paylaşılan kütüphanelerine verdiği genel isimdir. Bu kütüphanelerde genel olarak .dll uzantısı kullanılır, ancak ek olarak .ocx (ActiveX kontrolünün olduğu kütüphaneler), .exe (çalıştırılabilir dosyaları içerenler), .src (Ekran koruyucularını içerenler) ve .drv (sistem sürücülerinin bulunduğu kütüphaneler) de kullanılabilir.
  8.9.2013 15:08:33
 • Partial Class (Parçalı Sınıf)

  Parçalı sınıflar Object Oriented (Nesne Tabanlı) programlamanın temelini oluşturan sınıfların parçalanmasıyla oluşmaktadır.
  8.9.2013 15:07:37