• Sql Partitoning Table (Parçalanmış tablo)

  Parçalanmış tablo Microsoft tarafından SQL Server 2005 ile birlikte kullanıcılara sunulan bir özelliktir. Veritabanının özellikleri değiştirilmeden belirli koşullar ile parçalara ayırma işlemidir. Bu şekilde parçalama işlemi ile tabloda bütünsel olarak bir değişiklik olmamaktadır.
  8.9.2013 15:44:17
 • Veri Yönetimi

  Verilerin yönetimi şirketler için oldukça önemlidir. SQL Server 2005 ile kullanıcılar, yöneticiler güvenli bir şekilde verilere erişebilecekler.
  8.9.2013 15:42:53
 • Uygulama Geliştirme

  SQL Server 2005 uygulama geliştirme ortamı olarak programcılara çok sayıda yeni teknoloji ve çözüm sağlar. .NET Framework ile programcılar daha güvenli ve sağlam uygulamalar geliştirebilirler. SQL Server 2005 ayrıca yerleşik XML yetenekleri programcıların yeni sınıflar geliştirmesini de sağlar.
  8.9.2013 15:41:57
 • Adobe Integrated Runtime (Gerçek Zamanlı Çalışır Uygulama)

  Adobe AIR, hazırlanmış olan bir uygulamanın internet tarayıcısı ve işletim sistemiyle birlikte kullanılabilmesini sağlayan bir yazılım teknolojisidir. Bu teknolojiyi kullanarak web uygulamaları yaratmak için HTML, Flash, Flex gibi teknolojiler; Mac OS, Linux (Air Linux Alpha), Windows gibi farklı işletim sistemlerinde çalışan masaüstü uygulamaları yaratmak için kullanılabilir.
  8.9.2013 15:41:14
 • Adobe Flex Builder 3 İle AIR Uygulaması

  Uygulamaya başlamadan önce, bilgisayara Adobe'nin kendi sitesinden Adobe Air uygulaması indirilmelidir.
  8.9.2013 15:40:24
 • İsim uzayları (Namespaces)

  Programlama dillerinde bir takım hazır kütüphaneler mevcuttur. Bu kütüphanelerin bazıları standart olmasının yanı sıra bazıları da programcılar tarafından oluşturulmuştur. Genel olarak Nesne Tabanlı (Object Oriented) programlama dillerinde (Visual Basic, Java, C++,...gibi) hazır kütüphanelerden faydalanılır.
  8.9.2013 15:35:08
 • Base Pointer (Temel İşaretçisi)

  Kalıtımda, türetmenin yapıldığı üst sınıflar base class (temel sınıf), bu sınıftan türetilen sınıflarda derived class (türeyen sınıf) olarak adlandırılır. Türeyen sınıflardan türediği sınıfa erişim yapmak için base pointer (temel işeretçi) gereklidir.
  8.9.2013 15:34:03
 • Ajax Uzantıları (Ajax Extensions)

  Ajax Extensions bölümü, Visual Studio 2005'ten itibaren Web projesi oluşturulurken ToolBox (Araç Çubuğu)'da yer almaktadır. İçerisinde 5 adet kontrol bulundurmaktadır.
  8.9.2013 15:33:29
 • Inheritance (Miras Kavramı)

  Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) dillerindeki ana prensiplerinden biri Miras(Inheritance) kavramıdır. Bir sınıfın özelliklerinin ve metotlarının başka sınıflara aktarılarak işlevinin artırılmasını sağlar.
  8.9.2013 15:33:11
 • Ajax Kütüphaneleri

  Ajax Gear Toolkit Ajax olarak bilinen istemci taraflı tekniğin bütün avantajlarından faydalanmayı mümkün kılan bir araçtır. XMLHttpRequest nesnelerini kullanarak internet tarayıcısının asenkron çağrı yapmasını sağlar; yani sayfadaki bütün bilgiler sunucuya gitmez. Ajax uygulamalarında olduğu gibi sadece istek yapılan bölüm sunucuya gider.
  8.9.2013 15:32:50
 • Kapsülleme (Encapsulation)

  Nesne yönelimli programlamanın ilk prensibi kapsülleme (encapsulation) olarak adlandırılır. Bu özellik, dilin nesne kullanıcısından gereksiz uygulama ayrıntılarını saklar. Oluşturulan bir sınıf (class) içerisinde kullanıcının işlemlerini daha kolay gerçekleştirebilmesi için bazı işlemler birleştirilerek tek bir işlem gibi gösterilir.
  8.9.2013 15:32:26
 • PageMethods

  PageMethods, sunucu tarafındaki metotlara javascript kodu ile istemci tarafında erişilip çalışıtırılmasını sağlayan bir özelliktir. Metot çalıştırıldığı sırada PostBackişlemi gerçekleşmez. Javascript tarafında PageMethod çağrıldığında, metot başarılı olduğunda bir fonksiyon; hata verdiğinde başka bir fonksiyon çalışmaktadır. Bu fonksiyonlarda WebMethod tarafından dönen değer işlenebilir.
  8.9.2013 15:32:14
 • Nesneye Dayalı Programlama'da Temel Tasarım Prensipleri

  Nesneye dayalı programlama ile geliştirilen yazılımlar oldukça karmaşık mimari tasarımlardan oluşurlar. Tecrübeli yazılımcılar, bu karmaşık yapılardaki tasarımları oluştururken ileride geliştirilebilme ihtimalini her zaman göz önünde bulundurarak esnek yapılar hazırlarlar.
  8.9.2013 15:31:42
 • ASP.NET AJAX Control Toolkit Kurulumu

  ASP.NET AJAX Control Toolkit nesnelerini Visual Studio'ya ekleyebilmek için öncelikle Microsoft'un resmi sitesinden kurulum dosyası indirilir.
  8.9.2013 15:31:36
 • Davranışsal Kalıplar (Behavioral Patterns)

  Belirli görevlerin bu işleri yapmak üzere tasarlanmış nesnelere gönderilmesi ve geri dönen sonuçların işlenmesi davranışsal tasarım kalıpları içerisinde yapılan bir işlemdir.
  8.9.2013 15:30:57
 • ASP.NET AJAX Control Toolkit

  ASP.NET AJAX Control Toolkit, Microsoft ASP.NET AJAX Framework üstünde inşa edilmiş açık kaynak kodlu bir projedir.
  8.9.2013 15:30:53
 • AJAX

  Ajax, "Asynchronous JavaScript and XML" kelimelerinin kısaltmasından oluşan Web tabanlı uygulamalar için basit ama oldukça etkili bir teknolojidir. Ajax, terim olarak ilk kez 2005 yılında kullanılmış olmasına rağmen, Ajax'a izin veren teknolojiler on yıl önce Microsoft’un Remote Scripting teknolojisini geliştirme girişimleri ile ortaya çıkmıştır.
  8.9.2013 15:30:12
 • Aracı Kalıbı (Mediator Pattern)

  Yirmi üç çeşit tasarım kalıbından biri olan aracı tasarım kalıbı davranışsal tasarım kalıplarının alt dallarından biri olarak kabul edilir. Aracı kalıbı genel olarak nesnelerin yönetimi, aralarındaki iletişimin merkezi bir noktadan sağlanması ve yönetilmesi için kullanılır.
  8.9.2013 15:30:05
 • Durum Tasarım Kalıbı (State Design Pattern)

  Durum tasarım kalıbı davranışsal tasarım kalıplarının alt dallarından biri olarak kabul edilir. Bir nesnenin durumu değiştiğinde, davranışı da değişirse, diğer bir ifadeyle nesneler farklı durumlarda farklı davranışlar gösterirse, durum tasarım kalıbı kullanılabilir. Kullanıcı açısından, nesne sınıfını değiştiriyormuş izlenimi verir.
  8.9.2013 15:29:12
 • Komut Tasarım Kalıbı (Command Design Pattern)

  Davranışsal (Behavioral) tasarım kalıplarından biri olan komut tasarım kalıbı, nesneye dayalı programlama (Object Oriented Programing) çalışmalarında çoğu zaman farkında olmadan kullanılan bir yapıdır. Komut tasarım kalıbı, kullanıcı isteklerini gerçekleştiren kod yapısının sarmalanarak nesneler halinde saklanmasına dayanır.
  8.9.2013 15:28:19