CSS (Cascading Style Sheets)

Eyl 08, 2013
Cascading Style Sheets(Basamaklı Stil Şablonları) HTML ile kullanılan metin ya da format tasarımında kolaylık sağlayan bir Web teknolojisidir.

İnternet sayfalarını görsel açıdan tasarlamada kolaylık sağlayan CSS, HTML elementlerinin tamamını şekillendirmede, renklendirmede ve konumlandırmada kullanılabilir. Kullanımındaki esneklik sayesinde HTML kodlarının içine gömülebileceği gibi ayrı bir CSS dosyası içine yazılarak güncelleştirmeyi ekonomikleştirir. Ayrı bir CSS dosyasını sayfaya eklemek için <link rel=”stylesheet” type=”text/css” xhref=”dosyaadi.css”/> kodu kullanılır. Bu sayede farklı sayfalarda tek seferde yazılmış CSS kodları kolayca kullanılabilir.