İTÜ-BİDB bünyesinde tam zamanlı çalışan teknik personelin tamamı Lisans veya Yüksek Lisans mezunudur. Çalışanların büyük bir bölümü Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği lisans derecelerine sahiptir. Kurumsal politika olarak, çalışanların ilgili oldukları teknik alanlarda becerilerini standartlaştırmak ve artırmak amacıyla uluslararası sertifikasyonları almaları özendirilmektedir.