Parametreli Rapor Oluşturmak

Eyl 08, 2013
 1. Parametre ile rapor oluşturmak, belirlenen bazı sütun veya sütunlara dışarıdan değerler girilerek rapor oluşturulması olayıdır. Parametre ile rapor oluşturma adımları "Standart Report Creation Wizard" penceresine kadar parametresiz rapor oluşturmakla aynı adımları içerir. Ancak bu kısımda veri kaynağı OLE DB (ADO) değil ODBC (RDO) seçilir ve yanındaki "+" işaretine tıklanır. 2. Açılan pencerede Data Source Name (Veri Kaynağı Adı) kısmında "Xtreme Sample Database 2005" seçilir ve Next (İleri) butonuna tıklanır. 3. Finish (Bitir) butonuna basılarak bağlantı tamamlanır. 4. Açılan ekranda Tables (Tablolar) sekmesinin yanındaki "+" işaretine tıklanır ve kullanılabilecek tablolar listelenir. Buradan Customer (Müşteriler) tablosu seçilerek Next (İleri) butonu tıklanır. 
 5. Group By (Grupla) kısmı için ise Customer.City sütunu seçilir ve Next (İleri) butonu tıklanır. 6. Açılan Visual Studio ekranının sağ tarafındaki "Field Explorer" kısmında Parameter Fields (Parametre Alanları) ifadesine sağ tıklanarak New (Yeni) seçilir. 7. Parameter Field (Parametre Alanı) kısmında Name (Ad) olarak Sehir, Prompting Text (Açıklama İfadesi) olarak "Bir veya daha fazla şehir sec" yazılır. Value Type (Değer Tipi) olarak String (Dizi) seçildikten sonra Allow Multiple Values (Çoklu Değerlere İzin Ver) ifadesi işaretlenir. Daha sonra Default Values (Varsayılan değerler) butonuna tıklanır. 8. Browse Table (Tablo yerini bul) kısmına Customer, Browse Field (Alan yerini bul) kısmına ise City seçildikten sonra OK (Tamam) butonuna tıklanır. 9. Visual Studio ana ekranından Crystal Reports -> Report -> Select Expert yolu izlenir. 10. Açılan ekranda Customer.City seçilerek OK (Tamam) butonuna tıklanır. 11. Gelen pencerede ilk kısım "is equal to" ikinci kısım ise "{?Sehir}" olarak belirlendikten sonra tekrar OK (Tamam) butonuna tıklanır.  12. Enter Parameter Values (Parametre Değerlerini Gir) ekranında, raporda görüntülenmesi istenen Sehirler parametre olarak girilir ve Finish (Bitir) butonuna tıklanır.  13. Böylelikle rapor istenilen parametrelerle görüntülenmiş olur.  • Parametre ile rapor oluşturmak, belirlenen bazı sütun veya sütunlara dışarıdan değerler girilerek rapor oluşturulması olayıdır. Parametre ile rapor oluşturma adımları "Standart Report Creation Wizard" penceresine kadar parametresiz rapor oluşturmakla aynı adımları içerir. Ancak bu kısımda veri kaynağı OLE DB (ADO) değil ODBC (RDO) seçilir ve yanındaki "+" işaretine tıklanır. • Açılan pencerede Data Source Name (Veri Kaynağı Adı) kısmında "Xtreme Sample Database 2005" seçilir ve Next (İleri) butonuna tıklanır. • Finish (Bitir) butonuna basılarak bağlantı tamamlanır. • Açılan ekranda Tables (Tablolar) sekmesinin yanındaki "+" işaretine tıklanır ve kullanılabilecek tablolar listelenir. Buradan Customer (Müşteriler) tablosu seçilerek Next (İleri) butonu tıklanır. 
 • Group By (Grupla) kısmı için ise Customer.City sütunu seçilir ve Next (İleri) butonu tıklanır. • Açılan Visual Studio ekranının sağ tarafındaki "Field Explorer" kısmında Parameter Fields (Parametre Alanları) ifadesine sağ tıklanarak New (Yeni) seçilir. • Parameter Field (Parametre Alanı) kısmında Name (Ad) olarak SehirPrompting Text (Açıklama İfadesi) olarak "Bir veya daha fazla şehir sec" yazılır. Value Type (Değer Tipi) olarak String (Dizi) seçildikten sonra Allow Multiple Values (Çoklu Değerlere İzin Ver) ifadesi işaretlenir. Daha sonra Default Values (Varsayılan değerler) butonuna tıklanır. • Browse Table (Tablo yerini bul) kısmına Customer, Browse Field (Alan yerini bul) kısmına ise City seçildikten sonra OK (Tamam) butonuna tıklanır. • Visual Studio ana ekranından Crystal Reports -> Report -> Select Expert yolu izlenir. • Açılan ekranda Customer.City seçilerek OK (Tamam) butonuna tıklanır. • Gelen pencerede ilk kısım "is equal to" ikinci kısım ise "{?Sehir}" olarak belirlendikten sonra tekrar OK (Tamam) butonuna tıklanır.  • Enter Parameter Values (Parametre Değerlerini Gir) ekranında, raporda görüntülenmesi istenen Sehirler parametre olarak girilir ve Finish (Bitir) butonuna tıklanır.  • Böylelikle rapor istenilen parametrelerle görüntülenmiş olur. 

 • Parametre ile rapor oluşturmak, belirlenen bazı sütun veya sütunlara dışarıdan değerler girilerek rapor oluşturulması olayıdır. Parametre ile rapor oluşturma adımları "Standart Report Creation Wizard" penceresine kadar parametresiz rapor oluşturmakla aynı adımları içerir. Ancak bu kısımda veri kaynağı OLE DB (ADO) değil ODBC (RDO) seçilir ve yanındaki "+" işaretine tıklanır. • Açılan pencerede Data Source Name (Veri Kaynağı Adı) kısmında "Xtreme Sample Database 2005" seçilir ve Next (İleri) butonuna tıklanır. • Finish (Bitir) butonuna basılarak bağlantı tamamlanır. • Açılan ekranda Tables (Tablolar) sekmesinin yanındaki "+" işaretine tıklanır ve kullanılabilecek tablolar listelenir. Buradan Customer (Müşteriler) tablosu seçilerek Next (İleri) butonu tıklanır. 
 • Group By (Grupla) kısmı için ise Customer.City sütunu seçilir ve Next (İleri) butonu tıklanır. • Açılan Visual Studio ekranının sağ tarafındaki "Field Explorer" kısmında Parameter Fields (Parametre Alanları) ifadesine sağ tıklanarak New (Yeni) seçilir. • Parameter Field (Parametre Alanı) kısmında Name (Ad) olarak SehirPrompting Text (Açıklama İfadesi) olarak "Bir veya daha fazla şehir sec" yazılır. Value Type (Değer Tipi) olarak String (Dizi) seçildikten sonra Allow Multiple Values (Çoklu Değerlere İzin Ver) ifadesi işaretlenir. Daha sonra Default Values (Varsayılan değerler) butonuna tıklanır. • Browse Table (Tablo yerini bul) kısmına Customer, Browse Field (Alan yerini bul) kısmına ise City seçildikten sonra OK (Tamam) butonuna tıklanır. • Visual Studio ana ekranından Crystal Reports -> Report -> Select Expert yolu izlenir. • Açılan ekranda Customer.City seçilerek OK (Tamam) butonuna tıklanır. • Gelen pencerede ilk kısım "is equal to" ikinci kısım ise "{?Sehir}" olarak belirlendikten sonra tekrar OK (Tamam) butonuna tıklanır.  • Enter Parameter Values (Parametre Değerlerini Gir) ekranında, raporda görüntülenmesi istenen Sehirler parametre olarak girilir ve Finish (Bitir) butonuna tıklanır.  • Böylelikle rapor istenilen parametrelerle görüntülenmiş olur. 

 • Parametre ile rapor oluşturmak, belirlenen bazı sütun veya sütunlara dışarıdan değerler girilerek rapor oluşturulması olayıdır. Parametre ile rapor oluşturma adımları "Standart Report Creation Wizard" penceresine kadar parametresiz rapor oluşturmakla aynı adımları içerir. Ancak bu kısımda veri kaynağı OLE DB (ADO) değil ODBC (RDO) seçilir ve yanındaki "+" işaretine tıklanır. • Açılan pencerede Data Source Name (Veri Kaynağı Adı) kısmında "Xtreme Sample Database 2005" seçilir ve Next (İleri) butonuna tıklanır. • Finish (Bitir) butonuna basılarak bağlantı tamamlanır. • Açılan ekranda Tables (Tablolar) sekmesinin yanındaki "+" işaretine tıklanır ve kullanılabilecek tablolar listelenir. Buradan Customer (Müşteriler) tablosu seçilerek Next (İleri) butonu tıklanır. 
 • Group By (Grupla) kısmı için ise Customer.City sütunu seçilir ve Next (İleri) butonu tıklanır. • Açılan Visual Studio ekranının sağ tarafındaki "Field Explorer" kısmında Parameter Fields (Parametre Alanları) ifadesine sağ tıklanarak New (Yeni) seçilir. • Parameter Field (Parametre Alanı) kısmında Name (Ad) olarak SehirPrompting Text (Açıklama İfadesi) olarak "Bir veya daha fazla şehir sec" yazılır. Value Type (Değer Tipi) olarak String (Dizi) seçildikten sonra Allow Multiple Values (Çoklu Değerlere İzin Ver) ifadesi işaretlenir. Daha sonra Default Values (Varsayılan değerler) butonuna tıklanır. • Browse Table (Tablo yerini bul) kısmına Customer, Browse Field (Alan yerini bul) kısmına ise City seçildikten sonra OK (Tamam) butonuna tıklanır. • Visual Studio ana ekranından Crystal Reports -> Report -> Select Expert yolu izlenir. • Açılan ekranda Customer.City seçilerek OK (Tamam) butonuna tıklanır. • Gelen pencerede ilk kısım "is equal to" ikinci kısım ise "{?Sehir}" olarak belirlendikten sonra tekrar OK (Tamam) butonuna tıklanır.  • Enter Parameter Values (Parametre Değerlerini Gir) ekranında, raporda görüntülenmesi istenen Sehirler parametre olarak girilir ve Finish (Bitir) butonuna tıklanır.  • Böylelikle rapor istenilen parametrelerle görüntülenmiş olur. 

 • Parametre ile rapor oluşturmak, belirlenen bazı sütun veya sütunlara dışarıdan değerler girilerek rapor oluşturulması olayıdır. Parametre ile rapor oluşturma adımları "Standart Report Creation Wizard" penceresine kadar parametresiz rapor oluşturmakla aynı adımları içerir. Ancak bu kısımda veri kaynağı OLE DB (ADO) değil ODBC (RDO) seçilir ve yanındaki "+" işaretine tıklanır. • Açılan pencerede Data Source Name (Veri Kaynağı Adı) kısmında "Xtreme Sample Database 2005" seçilir ve Next (İleri) butonuna tıklanır. • Finish (Bitir) butonuna basılarak bağlantı tamamlanır. • Açılan ekranda Tables (Tablolar) sekmesinin yanındaki "+" işaretine tıklanır ve kullanılabilecek tablolar listelenir. Buradan Customer (Müşteriler) tablosu seçilerek Next (İleri) butonu tıklanır. 
 • Group By (Grupla) kısmı için ise Customer.City sütunu seçilir ve Next (İleri) butonu tıklanır. • Açılan Visual Studio ekranının sağ tarafındaki "Field Explorer" kısmında Parameter Fields (Parametre Alanları) ifadesine sağ tıklanarak New (Yeni) seçilir. • Parameter Field (Parametre Alanı) kısmında Name (Ad) olarak SehirPrompting Text (Açıklama İfadesi) olarak "Bir veya daha fazla şehir sec" yazılır. Value Type (Değer Tipi) olarak String (Dizi) seçildikten sonra Allow Multiple Values (Çoklu Değerlere İzin Ver) ifadesi işaretlenir. Daha sonra Default Values (Varsayılan değerler) butonuna tıklanır. • Browse Table (Tablo yerini bul) kısmına Customer, Browse Field (Alan yerini bul) kısmına ise City seçildikten sonra OK (Tamam) butonuna tıklanır. • Visual Studio ana ekranından Crystal Reports -> Report -> Select Expert yolu izlenir. • Açılan ekranda Customer.City seçilerek OK (Tamam) butonuna tıklanır. • Gelen pencerede ilk kısım "is equal to" ikinci kısım ise "{?Sehir}" olarak belirlendikten sonra tekrar OK (Tamam) butonuna tıklanır.  • Enter Parameter Values (Parametre Değerlerini Gir) ekranında, raporda görüntülenmesi istenen Sehirler parametre olarak girilir ve Finish (Bitir) butonuna tıklanır.  • Böylelikle rapor istenilen parametrelerle görüntülenmiş olur. 

 • Parametre ile rapor oluşturmak, belirlenen bazı sütun veya sütunlara dışarıdan değerler girilerek rapor oluşturulması olayıdır. Parametre ile rapor oluşturma adımları "Standart Report Creation Wizard" penceresine kadar parametresiz rapor oluşturmakla aynı adımları içerir. Ancak bu kısımda veri kaynağı OLE DB (ADO) değil ODBC (RDO) seçilir ve yanındaki "+" işaretine tıklanır. • Açılan pencerede Data Source Name (Veri Kaynağı Adı) kısmında "Xtreme Sample Database 2005" seçilir ve Next (İleri) butonuna tıklanır. • Finish (Bitir) butonuna basılarak bağlantı tamamlanır. • Açılan ekranda Tables (Tablolar) sekmesinin yanındaki "+" işaretine tıklanır ve kullanılabilecek tablolar listelenir. Buradan Customer (Müşteriler) tablosu seçilerek Next (İleri) butonu tıklanır. 
 • Group By (Grupla) kısmı için ise Customer.City sütunu seçilir ve Next (İleri) butonu tıklanır. • Açılan Visual Studio ekranının sağ tarafındaki "Field Explorer" kısmında Parameter Fields (Parametre Alanları) ifadesine sağ tıklanarak New (Yeni) seçilir. • Parameter Field (Parametre Alanı) kısmında Name (Ad) olarak SehirPrompting Text (Açıklama İfadesi) olarak "Bir veya daha fazla şehir sec" yazılır. Value Type (Değer Tipi) olarak String (Dizi) seçildikten sonra Allow Multiple Values (Çoklu Değerlere İzin Ver) ifadesi işaretlenir. Daha sonra Default Values (Varsayılan değerler) butonuna tıklanır. • Browse Table (Tablo yerini bul) kısmına Customer, Browse Field (Alan yerini bul) kısmına ise City seçildikten sonra OK (Tamam) butonuna tıklanır. • Visual Studio ana ekranından Crystal Reports -> Report -> Select Expert yolu izlenir. • Açılan ekranda Customer.City seçilerek OK (Tamam) butonuna tıklanır. • Gelen pencerede ilk kısım "is equal to" ikinci kısım ise "{?Sehir}" olarak belirlendikten sonra tekrar OK (Tamam) butonuna tıklanır.  • Enter Parameter Values (Parametre Değerlerini Gir) ekranında, raporda görüntülenmesi istenen Sehirler parametre olarak girilir ve Finish (Bitir) butonuna tıklanır.  • Böylelikle rapor istenilen parametrelerle görüntülenmiş olur.