• Şablon Metot Kalıbı (Template Method Pattern)

  Şablon metot kalıbı davranışsal tasarım kalıpları grubunda yer alır. Şablon metot kalıbı bir işlem için gerekli adımları soyut olarak tanımlar ve bir şablon metot ile algoritmanın nasıl çalışacağını belirler. Alt sınıflar algoritma için gerekli bir ya da birden fazla metodu kendi bünyelerinde gerçekleyerek kullanılan algoritmanın kendi istekleri doğrultusunda çalışmasını sağlarlar. Böylece hem kod tekrarının önüne geçilerek kodun tekrar kullanılabilirliği hem de algoritma iskeletinde yapılacak bir düzenlemenin tek bir yerden yapılması sağlanır.
  8.9.2013 15:27:32
 • Tekrarlayıcı Tasarım Kalıbı (Iterator Pattern)

  Tekrarlayıcı tasarım kalıbı; birleşik bir nesnenin bileşenlerine, nesnenin esas ifadesinin gösterilimini açığa çıkarmadan sırayla erişebilmeyi sağlar.
  8.9.2013 15:26:40
 • Sınıf Diyagramları

  Sınıf tanımları yapılırken genel olarak kullanılan bir kalıp vardır. UML'de bir sınıf bir dikdörtgen içerisinde gösterilir. Dikdörtgenin en üstündeki ilk bölmede sınıfın adı yer alır. Sınıflara isim verirken, her kelimenin baş harfinin büyük olması diyagramların anlaşılırlığını arttırır. Bir sınıfın çeşitli özellikleri (attributes) olabilir ve bunlar dikdörtgenin ikinci bölmesine yazılır. Bir sınıfın hiç özelliği olmayabileceği gibi birden fazla özelliği de olabilir.
  8.9.2013 15:25:38
 • Yapısal Kalıplar (Structural Patterns)

  Yapısal kalıplar (Structural patterns), yaratım (creation) ve davranış (behaviour) kalıpları ile beraber tasarım kalıplarını (Design Patterns) oluşturan modellerden biridir. Amaçları itibariyle yapısal kalıplar, sınıflar ve nesnelerin birleştirilerek daha geniş yazılım gruplarının kurulmasına olanak sağlayan öneriler sunar. C# (C Sharp) programlama dilindeki sınıf ve nesne yapısına uygun olarak yapısal kalıplarda kendi içlerinde sınıf yapı kalıpları ve nesne yapı kalıpları olmak üzere ikiye ayrılır.
  8.9.2013 15:25:17
 • Ardıl Etkileşim (Sequence) Diyagramları

  Nesnelerin peşi sıra etkileşimde bulunmalarını ve birbirleriyle haberleşmelerini zaman boyutunda inceleyen diyagramlardır. Hangi işlemlerin ne zaman yapıldığı ve işlem sonucunun hangi nesneye gönderildiği önemlidir. Nesneler kendilerine gelen işlem sonucuna göre durumlarını ve hangi işlemleri gerçekleştireceklerini belirlerler. Zamana bağlı olma durumu, işlemlerin peşi sıra olarak gerçekleşmesi anlamına gelmektedir.
  8.9.2013 15:24:55
 • Adaptör Kalıp (Adapter Pattern)

  Adaptör Kalıp, sadece bir sınıfa özel olan arayüzleri diğer sınıflarla uyumlu arayüzler haline getiren bir tasarım kalıbıdır. Adaptörler uyumlu olmayan arayüzler sebebiyle birbirleri ile çalışamayan sınıflara da birbirleri ile çalışma imkanı sunarlar.
  8.9.2013 15:24:28
 • Birleşik Modelleme Dili (UML)

  Yazılım teknolojisi geliştikçe, donanım ve yazılım iç içe girmekte, büyük ağ sistemleri giderek artmakta ve orantılı olarak programcıların yazdığı programlar da büyümektedir. Yazılan programlar karmaşıklaştıkça da kod düzenlemesi yapmak zor olmakta, hatta bazı büyük çaplı projeler için nerdeyse imkansız hale gelmektedir. Bu yüzden standart bir modelleme ve analiz diline ihtiyaç duyulur.
  8.9.2013 15:24:14
 • Bileşik Tasarım Kalıbı (Composite Design Pattern)

  Kendi içlerinde birbirlerinden farklı olan bir grup nesnenin sanki tek bir bütün nesneymiş gibi kullanılmasını bileşik kalıp sağlar. Bileşik kalıpların görevi, nesneleri bir ağaç yapısında birleştirip uygulamanın genelindeki parça bütün ilişkisini yeniden düzenleyip şekillendirmektir.
  8.9.2013 15:23:42
 • Dekoratör (Decorator)

  Yapısal tasarım kalıplarından biri olan dekoratör tasarım kalıbının temel amacı, var olan nesneye, çalışma zamanında, başka sınıflar oluşturmaya gerek kalmadan yeni durum ve davranışlar eklemektir. dekoratör kalıbında nesne oluşturularak üzerinde birtakım değişiklikler, eklemeler yapılır; orijinal nesne bu değişikliklerden etkilenmez.
  8.9.2013 15:22:54
 • CodePlex

  CodePlex, Microsoft tarafından açık kaynaklı projelerin duyurulması, yayınlanması ve katkı sağlanabilmesi amacıyla kurulmuş bir topluluk sitesidir. CodePlex üzerinde kişiler kendi projelerini yayınlayabilmekte ve başkalarının destek olmasını sağlayabilmekte veya başlatılmış olan bir projeye destek olabillmektedir. Bunun yanında sadece varolan projeler indirilerek ücretsiz olarak kullanılabilir. Ayrıca kullanmak istenilen proje ile ilgili destek talebinde de bulunulabilir.
  8.9.2013 15:22:28
 • Köprü(Bridge)

  Köprü kalıp soyutlamayı (abstraction) uygulamadan (implementation) ayırarak ikisinin birbirinden bağımsız çalışmasını sağlar. Bunu yaparken katmanlı yapı (encapsulation), toplama (aggregation) ve de kalıtımı kullanarak programın görevlerini birbirlerinden farklı sınıflara aktarırlar.
  8.9.2013 15:22:11
 • ClickOnce

  ClickOnce, Windows uygulamalarının Web sunucusu üzerinden yayınlanmasını sağlayan bir araçtır. ClickOnce ile birlikte geliştirilen uygulama sürümlenmiş halde Web sunucusunda bulundurulur.
  8.9.2013 15:21:50
 • Sinek Siklet Kalıp (Flyweight Pattern)

  Sinek sıklet kalıp (Flyweight Pattern) nesne temelli yazılım mimarilerinde belirlenmiş temel tasarım kalıplarından biridir. Bu kalıbın amacı yapıca aynı nesneleri bellekte çokça oluşturmak yerine her bir nesnenin bir kopyasını oluşturmak ve oluşturulan nesneleri ortak bir noktada tutup paylaştırma işlemini yerine getirmektir.
  8.9.2013 15:21:16
 • Cephe Yönelimli Programlama (Aspect Oriented Programming)

  Cepheye Yönelik Programlama (Aspect-Oriented Programming (AOP)) Xerox PARC tarafından 1990 yıllarında bulunmuş olup, kod geliştiricilere matematiksel işlemler ve kural dışı durumlar gibi içinden çıkılamaz şekilde karışık işleri en iyi şekilde ayırma imkanı sağlayan bir modeldir.
  8.9.2013 15:21:02
 • Bulut Hesaplama (Cloud Computing) ve Windows Azure Uygulaması

  Windows Azure ile uygulama geliştirmek için gerekli olan yazılımlar şunlardır: "Visual Studio 2008 SP1" "Windows Azure SDK (Software Development Kit - Yazılım Geliştirme Aracı)" ".Net Framework 3.5"
  8.9.2013 15:20:25
 • Vekil Kalıp (Proxy Pattern)

  Vekil kalıp (Proxy Pattern), nesne temelli yazılım mimarilerinde belirlenmiş temel tasarım kalıplarından biridir. Var olan bir nesneye ulaşılmak istendiğinde vekil kalıp oluşturulur. Nesneyle istemci arasına yeni bir katman koyarak nesnenin kontrollü bir şekilde paylaşılması sağlanır. Böylece istemci, işlem yapan sınıfla doğrudan temasa geçmemiş olur. Bu durum sayesinde işlemin yapılma performansında bir düşüklük olmaması sağlanır. Bu yüzden vekil kalıp fazla yük getiren işlemlerde kullanılır. Mesela; bir film sitesinden film izlenirken, filmin indirilmesi beklenmez.
  8.9.2013 15:19:49
 • Bulut Hesaplama (Cloud Computing) ve Windows Azure

  Maliyetlerin düşürülmesine, değişen iş gereksinimlerine hızlı cevap verebilmeye ve karmaşıklığın azaltılmasına yönelik bir takım çözüm yolları geliştirilmiştir. Bunlar dış kaynak kullanımı, Hosting (Bulundurma) Servisleri, ASP (Application Service Providers - Uygulama Sağlayıcı Servisler), Utility Computing (Yardımcı Hesaplama) ve Grid Computing (Izgara Hesaplama)'dir.
  8.9.2013 15:19:43
 • Parametresiz Rapor Oluşturmak

  Visual Studio.Net 2005'te rapor oluşturmak için öncelikle File (Dosya) -> New (Yeni) -> Project (Proje) adımları izlenir.
  8.9.2013 15:19:00
 • Vitrin (Facade)

  Yapısal tasarım kalıplarından biri olan vitrin (facade) tasarım kalıbının temel amacı, var olan bir sistemi farklı açıdan ele alıp kullanılmasını kolaylaştırmak veya arayüzler kullanarak yüksek seviyedeki bir işi daha basit şekilde yapmak olarak açıklanabilir. Bu tasarım desenine göre programlama içerisinde sık kullandığımız işler için yüksek seviyeli bir arayüz tanımlayarak, sistemin daha kolay kullanılması sağlanır.
  8.9.2013 15:18:53
 • Yaratımsal Tasarım Kalıpları (Creational Design Patterns)

  Yaratımsal tasarım kalıpları, yazılım nesnelerinin nasıl yaratılacağı hakkında genel olarak öneriler sunarak kullandığı esnek yapı sayesinde daha önceden belirlenen durumlara bağlı olarak gerekli nesneleri yaratır. Yaratımsal desenler, hangi nesnenin çağrılması gerektiğini izlemeden sistemin uygun nesneyi çağırmasını sağlayan tasarım kalıplarıdır.
  8.9.2013 15:18:12