• MD5 Algoritması

  Message Digest 5 (MD5) algoritması, verilen dosyanın veya mesajın (şifre vb.) kendine has “parmak izi” nin oluşturulmasını "hash" fonksiyonlarına dayalı olarak sağlayan bir algoritmadır. Bir veritabanı yönetimi (database management) tekniğidir. 1991 yılında MIT (Massachusetts Institute of Technology)’de görev yapan Profesör Ron Rivest tarafından geliştirilmiştir. Profesör Rivest MD5’i MD4’ün bir üst sürümü olarak tasarlamıştır.
  8.9.2013 14:43:08
 • XML ve Teknolojileri

  XML (Extensible Markup Language - Genişleyebilir İşaretleme Dili), birçok alanda stratejik bir araç olarak kullanılabilen basit ve esnek metin biçimi teknolojisidir. Veri yapılarını, içeriklerini ve kavramlarını platform, şirket ve dilden bağımsız bir yapıda temsiline imkan veren XML, uygulamalarda özel işaretleme dilleri tanımlanmasına olanak sağlayan bir dildir. Bu kadar geniş bir alanda kullanılmasını sağlayan ise birbirinden farklı plaformlar arasındaki iletişimi çok basit ve esnek bir hale getirmesidir.
  8.9.2013 14:42:56
 • Blowfish Algoritması

  Blowfish, 1993 yılında Bruce Schneier tarafından tasarlanmış olan bir öbek şifreleyicidir. Birçok açığı tespit edilmiş olan DES algoritmasının yerine kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
  8.9.2013 14:42:30
 • WSE 3.0

  XML (Extensible Markup Language-Genişletilebilir İşaretleme Dili) Web servisleri nesne ve veri paylaşımını programlama dilinden bağımsız bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlayan yapılardır. Bu yapılar XML dilini kullanır ve bu dili anlayan herhangi bir veritabanı, programlama dili veya platform ile çalışabilir.
  8.9.2013 14:41:59
 • 3DES Uygulama

  3DES'in Çalışma Şekli Kullanıcı tarafından algoritmaya girilen anahtar yardımıyla, yine kullanıcı tarafından girilen karakter katarı şifrelenir. Şifreleme esnasında kullanıcıdan alınan bir anahtar kullanıldığı için, şifrelenmiş katar ters çalışan bir fonksiyon ve şifreleme esnasında kullanılan anahtar sayesinde şifrelenmemiş haline geri döndürülebilir.
  8.9.2013 14:41:56
 • 3DES Algoritması

  3DES (Üçlü DES), 1978 yılında IBM tarafından geliştirilmiş olan bir şifreleme algoritmasıdır. Brute Force saldırılara karşı koymakta zorlanan DES (Data Encryption Standard-Veri Şifreleme Standardı) algoritmasının üzerine geliştirilmiştir.
  8.9.2013 14:41:13
 • Windows Workflow Foundation

  Microsoft’un .Net Framework 3.0 ile getirdiği Windows Workflow Foundation, projelerdeki iş akışlarının hayata geçirilmesinin zorlaştığı anlarda devreye giren ve işlerin ölçeklenebilmesini sağlayan bir teknolojidir. WWF teknolojisi ile daha görsel iş akışı tasarımlarının yapılabilmesi sağlanmak istenmektedir ve bu görsellik ile bu kişilerin analiz yapma becerilerini ön plana çıkararak geliştirilen uygulamaların başarı oranının da yükseltilmesi hedeflenmektedir.
  8.9.2013 14:41:09
 • Şifreleme Algoritmaları

  Bilgisayarlar insan hayatına girmeden önce el ortamında yapılan kullanıcı verileri kaydı, gelişen teknoloji sayesinde dijital ortama taşınmaya başlamıştır. Günümüzde başta e-devlet projesi olmak üzere birçok proje dâhilinde el ortamındaki veriler dijital ortama geçirilmiş bulunmaktadır.
  8.9.2013 14:40:26
 • Windows Mobile Platform

  Yakın zaman içerisinde mobil teknolojilere verilen önemin artması ve uygulamaların her türlü ortamda kullanılabilir olması için gereken çalışmaların artmasının neticesinde programcılar mobil cihazlar üzerinde uygulamalar yazmaya başlamışlardır.
  8.9.2013 14:40:01
 • TortoiseSVN Kurulumu

  Subversion sürüm kontrol sistemini görsel bir arayüzle kontrol etmeye yarayan TortoiseSVN programı aşağıdaki şekilde kurulur.
  8.9.2013 14:39:22
 • Web Servisleri

  Web servisleri Web üzerinden servis veren program parçacıklarıdır. Haziran 2000'de ortaya çıkmış ve birçok yazılım firması tarafından yoğun bir destek bulmuştur. İnternet üzerinde uygulama bütünleştirmesi için yöntem arayan birçok yazılım geliştirici firma ve kurum Web servisi modeli konusuna yönelmişlerdir.
  8.9.2013 14:39:14
 • Revizyonlar Arası Farkların Gösterilmesi

  Subversion’ın sağladığı avantajlardan bir tanesi de farklı revizyon numaralı dosyaların içeriklerindeki farklılıkları gösterebilmesidir. Bu işlem şu şekilde yapılır.
  8.9.2013 14:38:32
 • Web 2.0

  Web 2.0 kavramı ilk olarak 2004 yılında, O’Reilly ve MediaLive International tarafından organize edilen ve Google, Yahoo, Msn, Amazon, Ebay gibi Web dünyasının önde gelen şirketlerinin de katıldığı Web konferansında, Web alanında yaşanan gelişmeler ve Web dünyasının geleceği konusunda tartışılırken ortaya çıkmıştır.
  8.9.2013 14:38:17
 • Depoya Yeni Veri Eklemek

  Depo yaratıldıktan sonraki işlem depoya ilk verileri atmaktır. Depoya ilk defa veri yüklerken ya da daha önce depoda bulunmayan yeni bir veriyi ilave ederken izlecek yol şu şekildedir.
  8.9.2013 14:37:40
 • Depoya Yeni Revizyon Numaralı Dosya Eklemek

  Depodan çekilen dosyalar üzerinde işlem yaptıktan sonra dosyaların çekildiği klasörün üzerinde kırmızı ünlem işareti oluşur. Bu değişen verinin depoya yüklenmediğini gösterir. Değiştirilen verinin depoya işlenmesi şu şekilde olur.
  8.9.2013 14:36:54
 • Thread(İplik) Kavramı ve Kullanımı

  İşletim sistemleri adlandırılmasında (terminoloji) çalışmakta olan programlara süreç (process) denilmektedir. İplikler süreçlerin farklı çizelgelenen akışlarıdır. Windows sistemleri iplik temelinde çizelgeleme yapmaktadır.
  8.9.2013 14:36:32
 • Depodan Farklı Revizyon Numaralı Veri Çekmek

  Subversion’ın kullanılma amacı, farklı sürümlerdeki dosyaların ortak bir depoda saklanıp ihtiyaç duyulduğu zaman istenilen yere getirilmesidir. Depoda saklanan farklı sürümlere sahip verilere şu şekilde erişilir.
  8.9.2013 14:36:13
 • Team Foundation Server

  Team Foundation Server bir sürüm kontrol sistemidir. Bu sistemler yazılan kaynak kodların yönetimini sağlayan uygulamalardır. Bu uygulamalar sayesinde kodlar güvenli bir şekilde tutulur. Kodların parçalara ayrılması ve geliştirilmesi daha basit hale gelmiş olur.
  8.9.2013 14:35:27
 • Depo Oluşturmak

  Subversion ile versiyonlanacak dosyaların saklanması için bir depoya ihtiyaç vardır. Bu depo internet üzerinde olabileceği gibi ("google code" gibi) yerel makinede de kurulabilir. Bu kısımda TortoiseSVN ile yerel makinede bir deponun nasıl kurulacağı anlatılmıştır.
  8.9.2013 14:35:27
 • Mikroformatlar (Özbiçimler)

  Bilindiği gibi HTML web sayfaları oluşturmak için kullanılır. HTML ile yazılan metinler istenildiği gibi düzenlenebilir, sayfaya istenilen birçok şey eklenebilir. Oluşturulan bu sayfalar kullanıcı tarafından anlaşılabilir; ancak makinelerin sayfalardan okuduklarını tam olarak anlayabilmeleri beklenemez.
  8.9.2013 14:34:41