• WUSB (Kablosuz USB Teknolojisi)

  WUSB (Wireless USB - Kablosuz USB), bilgisayar ve çevre birimlerinin aralarında kısa mesafede, yüksek bant genişliğinde kablosuz USB bağlantısı kurmak amacıyla geliştirilen teknolojidir. USB’nin kurulum kolaylığı sağlaması ve yığın bellekleme, ses v.b. HID(Human Interface Device - İnsan Arayüz Aygıtı) ürünlerini destekleyen geniş yelpaze ürün desteğinin bulunması; USB’yi günümüzde en çok kullanılan ve en başarılı bilgisayar çevre birimi bağlantı yöntemi haline getirmiştir.
  7.9.2013 02:16:14
 • Taşıma Katmanı (Transport Layer)

  Taşıma katmanı, Uygulama (Application) ve Ağ (Network) katmanları arasında mantıksal bir bağlantı kurulmasını sağlayan bir katmandır. Üst katmandan aldığı verileri segmentlere bölerek bir alt katmana iletir, alt katmandan aldıklarını da birleştirerek bir üst katmana verir.
  7.9.2013 02:15:56
 • Ağ Katmanı (Network Layer)

  OSI (Open Systems Interconnection-Açık Sistemler Bağlantısı) modeli, ISO (International Organization for Standardization-Uluslararası Standardizasyon Örgütü) tarafından geliştirilmiş olup bilgisayarlar arasındaki iletişimi sağlamak için kullanılan bir standarttır.
  7.9.2013 02:15:06
 • VOIP

  Voice Over Internet Protocol (VOIP), internet protokolü üzerinden ses iletimi anlamına gelmektedir. VOIP internet alt yapısını kullanarak telefon görüşmesi yapabilmeyi ve faks çekebilmeyi sağlayan, son yıllarda kullanımı hızla artan bir haberleşme teknolojisidir. Ses veya görüşmenin VOIP cihazları sayesinde sıkıştırılarak eş zamanlı olarak hedef noktaya kadar internet üzerinden veri olarak gönderilmesi, hedef noktada sıkıştırılmış (compress) olarak gelen sesin sağlıklı ve eş zamanlı olarak açılarak (decompress) görüşmenin yapılmasını sağlayan protokollerin bütünüdür.
  7.9.2013 02:14:44
 • VDSL2

  VDSL2 (Very High Speed Digital Subscriber Line 2 - Çok Yüksek Hızlı Sayısal Abone Hattı 2) eski telefon servisleri için kullanılan bakır tel altyapısını frekans ayırıcı yardımı ile kullanan bir iletişim teknolojisidir.
  7.9.2013 02:13:53
 • OSI Katmanları

  OSI (Open Systems Interconnection) modelini ISO (International Organization for Standardization) geliştirmiştir. Amaç iki bilgisayar arasındaki iletişimin nasıl olacağını tanımlamaktır.
  7.9.2013 02:13:06
 • TDM (Time Division Multiplexing-Zaman Bölmeli Çoğullama)

  TDM, Time Division Multiplexing (Zaman Bölmeli Çoğullama), dijital veya analog bölümleme tiplerinden biridir. Bu tip bölümlemelerde birden fazla sinyalin veya bit dizilerinin tek bir kanal üzerinden gönderilmesi kullanılır.
  7.9.2013 02:13:04
 • Storage Area Network (Depo Alan Ağı)

  Çevrimiçi kullanıcıların artması ve çevrimiçi çözümlerin gelişmesiyle şirketlerin de veri depolama ihtiyacı artmıştır. Ayrıca veriye ulaşımda kullanıcı sayısının ve veri miktarının artması ihtiyaç duyulan ağ trafiğini de arttırmıştır.
  7.9.2013 02:12:15
 • NBAR (Network Based Application Recognization - Ağ Tabanlı Uygulama Tanımlayıcısı)

  NBAR adından da anlaşılacağı gibi ağdaki trafiği analiz etmeye yarayan bir protokoldür. Uygulama paketleri 3. Katman cihazı olan router (yönlendirici) ile nbar sayesinde tanımlanır.
  7.9.2013 02:12:14
 • MAC Adresleri

  Ethernet, Token Ring (Simgeli Halka Ağı), Wi-fi "Wireless Fidelity" (Kablosuz Ağ), Bluetooth, FDDI "Fiber Distributed Data Interface" (Dağıtık Lif Veri Arayüzü), SCSI "Small Computer System Interface" (Küçük Bilgisayar Ölçünlü Arayüzü) gibi protokollerde kullanılan ve açılımı “Media Access Control” (Ortam Erişim Kontrolü) olan MAC, hangi ağ öğesinin hangi zaman aralığında ağ ortamına veri aktarabileceğini belirleyen bir alt katmanı tanımlar ve 7 katmanlı OSI modelinin 2. katmanı olan veri bağı katmanının iki alt katmanından alttakidir.
  7.9.2013 02:11:28
 • SSL VPN (Secure Sockets Layer Virtual Private Network - Güvenli Yuva Katmanı Tabanlı Sanal Özel Ağ)

  Kurum ağlarına uzaktan erişmek bilgi paylaşımını kolaylaştırmanın yanı sıra, kaynakların kullanımı açısından maliyeti düşürerek verimin artmasını sağlamıştır. Uzaktan erişim ihtiyacı sorunsuz bağlantı ve güvenlik kaygılarını da beraberinde getirmiştir
  7.9.2013 02:11:21
 • SONET ve SDH

  SONET ve SDH fiberoptik ağlar üzerinden data iletimi için oluşturulmuş standartlardır. SONET (Synchronous Optical NETwork), National Standarts Institutue (ANSI) tarafından oluşturulmuştur ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan bir veri iletim standardıdır. SDH (Synchronous Digital Hierarchy) ise International Telecomunications Union (ITU) tarafından yayımlanan ve daha çok Avrupa ve Asya'da kullanılan bir veri iletim standardıdır.
  7.9.2013 02:10:23
 • MAC Adres Taşması (MAC Flooding)

  MAC Adres Taşması (MAC Flooding), ağı aktif olarak dinleme yöntemlerinden biridir. Atak yapan bilgisayarın hızlı bir şekilde gönderdiği binlerce MAC (Media Access Control – Ortam Erişim Kontrolü) adresi ile anahtarlayıcının sahip olduğu MAC adres tablosu dolarsa bu olay Mac Flooding olarak adlandırılır.
  7.9.2013 02:10:21
 • Linux'te MAC Adresinin Değiştirilmesi

  Kablosuz ağ bağlantılarda ve bazı güvenli ağlarda "MAC" filtrelemeyi aşmak için MAC adresini değiştirmek gerekebilir. Bu işlem Linux sistemlerde komut satırı aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
  7.9.2013 02:09:38
 • Sayısal ve Analog iletişim ve İnternet Erişim Teknolojileri

  İletişim analog ve sayısal olmak üzere ikiye ayrılabilir. Önceleri iletişim analog iken sonrasında teknolojinin gelişmesine paralel olarak sayısal iletişim popüler olmuş ve analog iletişimin yerini almaya başlamıştır. Günümüzde ise analog iletişim neredeyse kullanılmamaktadır.
  7.9.2013 02:09:35
 • Least Cost Routing (En Düşük Maliyetli Yönlendirme)

  Least Cost Routing (En Düşük Maliyetli Yönlendirme), sesli haberleşmede giden aramaların, metrik değerlerin toplam etkisi olarak tanımlanan ve cost (maliyet) adı verilen değere göre, uygun yol belirleme işlemidir.
  7.9.2013 02:08:51
 • PPPoE (Ethernet Üzerinden Noktadan Noktaya İletişim) ve PPPoA (ATM Üzerinden Noktadan Noktaya Erişim)

  ISO tarafından sunulan model olan OSI (Open Systems Interconnection-Açık Sistemler Bağlantısı) referans modelinin 2. katmanı olan veri bağlantı katmanı (Data Link Layer) protokollerinden birisi olan PPP (Point to Point Protocol-Noktadan Noktaya Bağlantı) üzerinden iki network noktasının iletişim kurması mümkündür.
  7.9.2013 02:08:48
 • Kuantum Kriptografi

  Kriptoloji, kriptosistem ya da şifre adı verilen bir algoritma kullanılarak bir mesajın sadece anahtar olarak bilinen ek bilgilerle birleştirilip, okunmasının sağlanması bilimidir.
  7.9.2013 02:08:06
 • PoE (Power Over Ethernet - Ethernet Üzerinden Güç)

  Power over Ethernet (PoE) teknolojisi, ethernet kablosunda veri ile birlikte elektriksel gücün güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan sistem olarak tanımlanabilir. İlk olarak 2000 yılında Cisco tarafından geliştirilen bu teknoloji, IP telefonlar ile birlikte yaygınlaşmaya başladı.
  7.9.2013 02:07:57
 • WIMAX

  WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access- Mikrodalga Erişimi için Evrensel Uyumluluk) teknolojisi sabit istasyonlar için yaklaşık 50 km, mobil istasyonlar için yaklaşık 15 km çapında bir alanda etkili ve 70 Mbps hızında kablosuz internet erişimi sağlayan, daha verimli bir bant genişliği kullanımına olanak getiren, uzun mesafelerde daha fazla veri iletimini amaçlayan ve girişimlerden kaçınan ikinci nesil (second-generation) bir protokoldür.
  7.9.2013 02:07:13