• Depoya Yeni Veri Eklemek

  Depo yaratıldıktan sonraki işlem depoya ilk verileri atmaktır. Depoya ilk defa veri yüklerken ya da daha önce depoda bulunmayan yeni bir veriyi ilave ederken izlecek yol şu şekildedir.
  8.9.2013 14:37:40
 • Depoya Yeni Revizyon Numaralı Dosya Eklemek

  Depodan çekilen dosyalar üzerinde işlem yaptıktan sonra dosyaların çekildiği klasörün üzerinde kırmızı ünlem işareti oluşur. Bu değişen verinin depoya yüklenmediğini gösterir. Değiştirilen verinin depoya işlenmesi şu şekilde olur.
  8.9.2013 14:36:54
 • Thread(İplik) Kavramı ve Kullanımı

  İşletim sistemleri adlandırılmasında (terminoloji) çalışmakta olan programlara süreç (process) denilmektedir. İplikler süreçlerin farklı çizelgelenen akışlarıdır. Windows sistemleri iplik temelinde çizelgeleme yapmaktadır.
  8.9.2013 14:36:32
 • Depodan Farklı Revizyon Numaralı Veri Çekmek

  Subversion’ın kullanılma amacı, farklı sürümlerdeki dosyaların ortak bir depoda saklanıp ihtiyaç duyulduğu zaman istenilen yere getirilmesidir. Depoda saklanan farklı sürümlere sahip verilere şu şekilde erişilir.
  8.9.2013 14:36:13
 • Team Foundation Server

  Team Foundation Server bir sürüm kontrol sistemidir. Bu sistemler yazılan kaynak kodların yönetimini sağlayan uygulamalardır. Bu uygulamalar sayesinde kodlar güvenli bir şekilde tutulur. Kodların parçalara ayrılması ve geliştirilmesi daha basit hale gelmiş olur.
  8.9.2013 14:35:27
 • Depo Oluşturmak

  Subversion ile versiyonlanacak dosyaların saklanması için bir depoya ihtiyaç vardır. Bu depo internet üzerinde olabileceği gibi ("google code" gibi) yerel makinede de kurulabilir. Bu kısımda TortoiseSVN ile yerel makinede bir deponun nasıl kurulacağı anlatılmıştır.
  8.9.2013 14:35:27
 • Mikroformatlar (Özbiçimler)

  Bilindiği gibi HTML web sayfaları oluşturmak için kullanılır. HTML ile yazılan metinler istenildiği gibi düzenlenebilir, sayfaya istenilen birçok şey eklenebilir. Oluşturulan bu sayfalar kullanıcı tarafından anlaşılabilir; ancak makinelerin sayfalardan okuduklarını tam olarak anlayabilmeleri beklenemez.
  8.9.2013 14:34:41
 • TortoiseSVN

  TortoiseSVN, Subversion sisteminin bir arayüz aracılığıyla kontrol edilebilmesi için yine Subversion’u geliştiren ekip tarafından geliştirilmiş bir programdır.
  8.9.2013 14:33:58
 • Microsoft Silverlight

  Silverlight, Microsoft'un yeni teknolojisi olan Windows Presentation Foundation (WPF) 'nin Everywhere (Heryerde) bölümüdür. Silverlight WPF 'nin Web koludur ve tamamen açık kaynaktır. Görsel programlama tekniğiyle multimedya, grafik, animasyon ve interaktif uygulamaların tek eklenti üzerinden yürütülmesini sağlar.
  8.9.2013 14:33:55
 • JQuery

  JQuery, uygulama geliştiricisi John Resig tarafından yaratılan etkili bir JavaScript kütüphanesidir ve ücretsiz, açık kaynak kodlu, çift lisanslı bir dağıtımdır. JQuery kütüphanesi kullanılan projelerin MIT (Massachusetts Institute of Technology) veya GPL (General Public License) Sürüm 2 lisanslarından biri ile lisanslanması önerilmektedir.
  8.9.2013 14:33:09
 • Subversion Kurulumu

  Subversion programının Windows tabanlı işletim sistemlerine kurulumu aşağıdaki gibi yapılır.
  8.9.2013 14:33:05
 • Açılır Pencereler(Pop up Boxes)

  JavaScript’te üç tip açılır pencere(pop up box) vardır. Bunlar kullanıcıyı uyarmak, kullanıcıdan onay almak veya kullanıcıdan bilgi almak için kullanılır.
  8.9.2013 14:32:07
 • Subversion

  Subversion, bir sürüm takip sistemidir. Açık kaynak kodlu olan bu sistem, dizin ve dosyalar üzerinde sürüm denetimi sağlar. Bu veriler üzerinde yapılan değişikler adım adım görülebileceğinden, verinin geliştirilme süreci adım adım izlenebilir.
  8.9.2013 14:32:06
 • Javascript

  Javascript, Netscape firması tarafından geliştirilen C’den türetilmiş betik(script) dilidir. Betik, Web sayfalarının etkileşimli ve dinamik olmasına olanak sağlayan programlama dilidir. Javascript kodları html kodları arasına veya .js uzantılı dosyaların içerisine yazılabilir.
  8.9.2013 14:30:30
 • SQL Server'da Veri Yedekleme

  SQL Server'da veri kaybını en aza indirmek için ve kaybolan veriye tekrar ulaşabilmek için veritabanlarını düzenli olarak yedeklemek gerekmektedir. Kullanıcı veritabanları yedeklenirken aşağıdaki adımlar göz önüne alınır.
  7.9.2013 23:03:13
 • SQL Server Veritabanını Tamamlama

  Bir SQL Server veritabanını tamamlama, planlama, yaratma anlamındadır. Veritabanı karmaşıklığı ve boyutu ne olursa olsun bir veritabanını tamamlama aşağıdaki adımları kapsar:
  7.9.2013 23:02:40
 • SQL Server için Bir Uygulama Tasarlama

  SQL Server için bir uygulama tasarlamadan önce, harcanacak zaman önemlidir. İyi bir tasarlama, çok az değişiklik ister ve genellikle çok verimli çalışır. Seçilen mimari, yazılım uygulamasının yönetimini, gelişimini etkiler.
  7.9.2013 23:02:14
 • SQL Distributed Yönetim Nesneleri (SQL -DMO)

  SQL-DMO, SQL Server tarafından kullanılan COM tabanlı yönetim nesneleri yığınıdır. Transact-SQL ifadelerinin detaylarını gizler ve yönetim betiği (scripti) yazmak için uygundur. Grafiksel yönetim araçları SQL –DMO kullanılarak yazılmıştır.
  7.9.2013 23:01:46
 • SQL Server Yönetimi

  SQL Server, yönetim araçlarını otomatikleştiren ve indirgeyen eden yönetim araçları sağlar. (SQL Server Enterprise Manager) SQL ve bcp gibi yığın (batch) araçlarını kullanarak SQL Server yönetilebilir. Grafiksel yönetim araçları kullanılarak SQL Server yönetilebilir. Visual Basic gibi COM uygulamaları kullanılarak SQL Server yönetilebilir.
  7.9.2013 23:01:19
 • İzinler

  İzin Çeşitleri: 3 tip izin vardır: Statement (Durum) İzinleri: Veritabanında nesnelerin yaratılmasını sağlayan izinlerdir. Bu izinler sayesinde kullanıcıların Transact-SQL komutlarını sınırlı bir şekilde kullanmaları sağlanır.
  7.9.2013 23:00:23