• TortoiseSVN

  TortoiseSVN, Subversion sisteminin bir arayüz aracılığıyla kontrol edilebilmesi için yine Subversion’u geliştiren ekip tarafından geliştirilmiş bir programdır.
  8.9.2013 14:33:58
 • Microsoft Silverlight

  Silverlight, Microsoft'un yeni teknolojisi olan Windows Presentation Foundation (WPF) 'nin Everywhere (Heryerde) bölümüdür. Silverlight WPF 'nin Web koludur ve tamamen açık kaynaktır. Görsel programlama tekniğiyle multimedya, grafik, animasyon ve interaktif uygulamaların tek eklenti üzerinden yürütülmesini sağlar.
  8.9.2013 14:33:55
 • JQuery

  JQuery, uygulama geliştiricisi John Resig tarafından yaratılan etkili bir JavaScript kütüphanesidir ve ücretsiz, açık kaynak kodlu, çift lisanslı bir dağıtımdır. JQuery kütüphanesi kullanılan projelerin MIT (Massachusetts Institute of Technology) veya GPL (General Public License) Sürüm 2 lisanslarından biri ile lisanslanması önerilmektedir.
  8.9.2013 14:33:09
 • Subversion Kurulumu

  Subversion programının Windows tabanlı işletim sistemlerine kurulumu aşağıdaki gibi yapılır.
  8.9.2013 14:33:05
 • Açılır Pencereler(Pop up Boxes)

  JavaScript’te üç tip açılır pencere(pop up box) vardır. Bunlar kullanıcıyı uyarmak, kullanıcıdan onay almak veya kullanıcıdan bilgi almak için kullanılır.
  8.9.2013 14:32:07
 • Subversion

  Subversion, bir sürüm takip sistemidir. Açık kaynak kodlu olan bu sistem, dizin ve dosyalar üzerinde sürüm denetimi sağlar. Bu veriler üzerinde yapılan değişikler adım adım görülebileceğinden, verinin geliştirilme süreci adım adım izlenebilir.
  8.9.2013 14:32:06
 • Javascript

  Javascript, Netscape firması tarafından geliştirilen C’den türetilmiş betik(script) dilidir. Betik, Web sayfalarının etkileşimli ve dinamik olmasına olanak sağlayan programlama dilidir. Javascript kodları html kodları arasına veya .js uzantılı dosyaların içerisine yazılabilir.
  8.9.2013 14:30:30
 • SQL Server'da Veri Yedekleme

  SQL Server'da veri kaybını en aza indirmek için ve kaybolan veriye tekrar ulaşabilmek için veritabanlarını düzenli olarak yedeklemek gerekmektedir. Kullanıcı veritabanları yedeklenirken aşağıdaki adımlar göz önüne alınır.
  7.9.2013 23:03:13
 • SQL Server Veritabanını Tamamlama

  Bir SQL Server veritabanını tamamlama, planlama, yaratma anlamındadır. Veritabanı karmaşıklığı ve boyutu ne olursa olsun bir veritabanını tamamlama aşağıdaki adımları kapsar:
  7.9.2013 23:02:40
 • SQL Server için Bir Uygulama Tasarlama

  SQL Server için bir uygulama tasarlamadan önce, harcanacak zaman önemlidir. İyi bir tasarlama, çok az değişiklik ister ve genellikle çok verimli çalışır. Seçilen mimari, yazılım uygulamasının yönetimini, gelişimini etkiler.
  7.9.2013 23:02:14
 • SQL Distributed Yönetim Nesneleri (SQL -DMO)

  SQL-DMO, SQL Server tarafından kullanılan COM tabanlı yönetim nesneleri yığınıdır. Transact-SQL ifadelerinin detaylarını gizler ve yönetim betiği (scripti) yazmak için uygundur. Grafiksel yönetim araçları SQL –DMO kullanılarak yazılmıştır.
  7.9.2013 23:01:46
 • SQL Server Yönetimi

  SQL Server, yönetim araçlarını otomatikleştiren ve indirgeyen eden yönetim araçları sağlar. (SQL Server Enterprise Manager) SQL ve bcp gibi yığın (batch) araçlarını kullanarak SQL Server yönetilebilir. Grafiksel yönetim araçları kullanılarak SQL Server yönetilebilir. Visual Basic gibi COM uygulamaları kullanılarak SQL Server yönetilebilir.
  7.9.2013 23:01:19
 • İzinler

  İzin Çeşitleri: 3 tip izin vardır: Statement (Durum) İzinleri: Veritabanında nesnelerin yaratılmasını sağlayan izinlerdir. Bu izinler sayesinde kullanıcıların Transact-SQL komutlarını sınırlı bir şekilde kullanmaları sağlanır.
  7.9.2013 23:00:23
 • Giriş Hesapları

  Giriş (Login) Hesaplarının Yaratılması: Giriş hesapları Master..syslogins tablosunda tutulur ve de yeni bir kullanıcı açıldığında otomatik olarak master..syslogins tablosuna yeni bir kayıt eklenir. SQL sunucusuna bağlanma sırasında giriş hesabı olmayan kişiler eğer varsa misafir giriş hesabını kullanarak veritabanına ulaşabilirler.
  7.9.2013 22:59:51
 • Yetkilendirme İşlemi

  Bir kullanıcı SQL sunucusuna bağlanıldığında; istemci, NT grubu üzerinden ve kullanıcının kendi hesabı üzerinden bir güvenilir bağlantı oluşturur. İstemci, güvenilir bağlantı oluşturduğu için SQL Server'da kendisine bağlanan kişinin NT'ye giriş yaparak bağlandığını bilir, bu nedenle tekrar kullanıcı ismi ve şifre kontrolü yapmasına gerek kalmaz. SQL sunucusu, kullanıcının hesabını ya da grubunun hesabını syslogins tablosunda bulursa kişinin SQL sunucusu ile bağlantı kurmasına izin verir.
  7.9.2013 22:59:20
 • Giriş Hesabı Denetimi (Authentication Processing)

  SQL Server, girişleri doğrulamak için WinNT'ye güvenir ya da kendi kendine girişleri doğrular. WinNT'nin Doğruladığı Girişleri SQL Server'ın Denetleme Şekli: Aşağıdaki adımlar, WinNT'nin doğruladığı loginleri SQL Server'ın nasıl işlediğini tanımlar.
  7.9.2013 22:58:11
 • İmleç (Cursor) Kullanımı

  Bilgisayar ile uğraşırken sürekli olarak bir yerlere bilgi girilmesi gerekir. Bilgi girişinde en çok kullanılan yardımcı imleç (cursor) 'tir. Bilgisayarın o an hangi alanla ilgilendiğini gösteren imleç aynı mantıkla SQL Server üzerinde de tanımlanmıştır.
  7.9.2013 22:55:20
 • Diğer Tablolara Bağlı Olan Tabloda Bilgi Değiştirme

  "From" ile kullanılan "update" ifadesi bir tablo ile bağlantılı bilgiler içeren tablodaki satırları güncellemek için kullanılır. "Update" ifadesi ile bir satır yalnızca bir kez güncellenebilir. "Set" ile hangi alanlar güncellenecekse onlar belirtilir; "update" ile de güncellecek olan tablonun ya da görünümün ismi belirtilir. Kullanımı şu şekildedir:
  7.9.2013 22:54:47
 • Diğer Tablolara Bağlı Olan Tablodan Satır Silme

  "Join"lerle ya da alt sorgulamalarla kullanılan "Delete" ifadesi; bir başka tablo ile bağlantılı bilgiler içeren bir tablodan satır silmeyi sağlar. Bu yöntem, birden çok "delete" ifadesi yazmayı engellediği için pratik bir yöntemdir. Şu şekilde kullanılır:
  7.9.2013 22:54:15
 • Insert...Select İfadesinin Kullanımı

  INSERT...SELECT ifadesi; bir tablodan "select" ifadesi ile seçilen satırları istenilen tabloya eklemeyi sağlar. Tek tek "insert" ifadesi yazmayı önlediği için pratik bir yöntemdir. Hangi tablodan satırları alınacaksa o tablonun diğer tablo ile aynı veritabanında olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Bunun dışında birbirine karşılık gelen alanların aynı veri tipinde olması gerekir. Bir de "null" değerlerinin ve varsayılan değerlerinin olup olmadığına bakıp, ona göre uygulama yapmak gerekmektedir. Genel olarak kullanım şu şekildedir:
  7.9.2013 22:53:47