• Windows Sunucularla Ağ Yükü Dengeleme

  Ağ Yük Dengelemesi (Network Load Balancing - NLB) üyeler arasında IP trafiğini bölüştürerek, her üyesine tek başlarına bulundukları durumdan daha az ağ yükü binmesini sağlayan bir teknolojidir. Büyük ağ yapılarında Web sunucularının performansı düştüğünde, "proxy" sunucusu isteklere yeterince hızlı cevap veremediğinde, terminal servisi sunucusu istemci yoğunluğundan yavaşlamaya başladığında NLB yapma gereği doğar.
  6.9.2013 23:28:38
 • Windows SSH Server Kurulumu ve Yapılandırılması

  SSH ağ üzerindeki başka bir sunucuya uzakta bulunan bir başka makineden bağlantı sağlayan bir protokoldür. SSH açık haliyle “Secure Shell” yani güvenli kabuk anlamına gelir. SSH ile bağlantının gerçekleştirilebilmesi için bağlanılmak istenen sunucu makinede bir kullanıcı hesabının ve kullanıcı şifresinin bulunması gereklidir. Bunların dışında SSH istemci programlarından birine ihtiyaç vardır.
  6.9.2013 23:27:36
 • GLBP (Ağ Geçidi Yük Dengeleme Protokolü)

  Ağda bulunan yönlendiricelerde bir sorun oluştuğunda yönlendirme işleminin devamlılığı yedeklilik protokolleriyle sağlanır. HSRP, Hot Stand-by Routing Protocol (Sıcak Yedekli Yönlendirme Protokolü), VRRP, Virtual Router Redundancy Protocol (Sanal Yönlendirici Yedeklilik Protokolü) ve GLBP (Gateway Load Balancing Protocol-Ağ Geçidi Yük Dengeleme Protkolü) bu protokollerden bazılarıdır.
  6.9.2013 23:27:19
 • DUAL (Diffusing Update Algorythm - Genel Güncelleme Algoritması) algoritması

  Dinamik yönlendirme protokollerinden biri olan IGRP (Interior Gateway Routing Protokol - İç Ağ Geçidi Yönlendirme Protokolü) protokolünün yetersiz kalması sonucunda EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protokol - Geliştirilmiş İç Ağ Geçidi Yönlendirme Protokolü) protokolü geliştirilmiştir.
  6.9.2013 23:26:29
 • Windows 2000/XP Yönetimi: Yerel Kullanıcılar ve Gruplar

  Windows 2000/XP kullanıcı hesabı kullanıcının kullanıcı ismini, tam ismini, şifresini ve sistem içi hakları gibi bilgileri içerir. Her kullanıcı bir Windows 2000/XP sisteme oturum açmak için bir ya da birden fazla hesaba sahip olmalıdır.
  6.9.2013 23:26:14
 • EIGRP

  EIGRP Cisco tarafından IGRP protokolünün yetersiz kalmaya başlamasıyla geliştirilmiş birçok yönden IGRP protokolüne benzemesine rağmen, geliştirilmiş özellikleri sayesinde Cisco cihazların oluşturduğu ağlarda oldukça tercih edilen bir protokoldür.
  6.9.2013 23:25:22
 • DTP (Dynamic Trunking Protocol - Dinamik Gövdem Protokolü)

  Dynamic Trunking Protocol (Dinamik Gövdem Protokolü) Cisco tarafından geliştirilmiş OSI katmanlarından ikincisi olan "Data Link" katmanında çalışan ağ protokolüdür. DTP kısaca Cisco Switchler (anahtarlayıcılar) arasında çalışan ve iki anahtarlayıcının aralarında paylaştıkları DTP mesajı ile, bağlı oldukları portu Trunk portu (Gövde portu) yapmasını sağlayan bir protokoldür.
  6.9.2013 23:23:44
 • CDP (Cisco Discovery Protocol - Cisco Tanımlama Protokolü)

  CDP, Cisco Discovery Protokol (Cisco Tanımlama Protokolü), Cisco cihazlarda kullanılan, bir cihaza direkt olarak bağlı olan komşu cihazları gösteren bir protokoldür. CDP; Yönlendirici (Router), Anahtarlayıcı (Switch), Erişim Sunucusu (Access Server), Köprü (Bridge) gibi ağ cihazlarının hepsinde kullanılır.
  6.9.2013 23:20:23
 • BGP (Border Gateway Protocol - Sınır Geçit Protokolü)

  BGP (Border Gateway Protocol - Sınır Geçit Protokolü) İnternet servis sağlayıcıları tarafından kullanılan gelişmiş bir yönlendirme protokolüdür. BGP’de yönlendiricilere otonom sistem numarası atanır. Otonom sistem numarası 1 ile 65535 arasında değişir. 64512 ile 65535 arası özel otonom sistem numarasıdır ve herkes tarafından kullanılabilir. BGP, yönlendirme tablosunu oluşturmak için metrik hesaplarken, hedefe giderken üzerinden geçilen otonom sistem sayısını göz önüne alır.
  6.9.2013 23:19:16
 • ARP (Adres Çözümleme Protokolü)

  Yerel ağlarda kullanılan en yaygın arayüz Ethernettir. Ethernet arayüzüne sahip olan ağ kartları ile yerel ağlara kolayca bağlanılmaktadır. Bu arayüzler birbirlerine paket göndermek için kendilerine üretim aşamasında verilmiş 48 bit lik fiziksel adresleri (mac adresi) kullanırlar. TCP/IP protokolü ise veri gönderip almak için 32 bit lik IP adreslerini kullanır.
  6.9.2013 23:17:27
 • Ağ Standartları

  Son 20-30 yıl içerisinde bilgisayarlardaki gelişmenin yanı sıra bilgisayar ağlarında da çok büyük gelişmeler yaşandı. İlk yıllarda her üretici kendine ait bir standart geliştiriyordu. Bu da birbiriyle uyumsuz birçok bilgisayar ağının oluşmasına sebep oldu.
  6.9.2013 23:16:01
 • Windows Management Instrumentation Code Creator (Windows Yönetim Araçları Kod Üretici)

  WMI (Windows Management Instrumentation - Windows Yönetim Araçları), 1998 yılında Windows NT 4.0 Service Pack 4 eklentisi olarak piyasaya sürülmüş core (çekirdek) yönetim teknolojisidir. WMI, bünyesindeki yüzlerce sınıf sayesinde geliştirilen scriptlerle (betik), tüm Windows tabanlı işletim sistemlerinde etkili veri yönetimini sağlar. WMI teknolojisini kullanan uygulamalar; scripting languages (betikleme dilleri), C, C#, C++, VB gibi dillerle geliştirilirler. WMI betikleri sayesinde uzaktan bağlantı ile yönetimsel görevler otomatikleştirilir.
  6.9.2013 20:40:46
 • Windows İşletim Sisteminde Ipsec Uygulaması

  Ipsec (Ip Security-İnternet Protokol Güvenliği), IETF (Engineering Task Force-İnternet Mühendisliği Görev Gücü) tarafından geliştirilmiş, şifreleme ve güvenlik hizmetlerini kullanarak İnternet Protokollerinin güvenliğini sağlayan bir güvenlik protokolüdür. Ipv4 (İnternet Protokolü Sürüm 4) geliştirilirken güvenlik göz ardı edildiğinden alınan paketler içerisindeki veriler ip paketlerinin dinlenmesi halinde okunabilmektedir ve bu durum veri trafiğinin güvensizliğinin bir kanıtıdır.
  6.9.2013 20:39:18
 • Uygulama Sanallaştırma

  Microsoft'un lisanslı kullanıcılarına sunduğu Microsoft Masaüstü Geliştirme Paketi ( Microsoft Desktop Optimization Pack - MDOP ), bilgi teknolojileri şirketlerinin dinamik ve daha verimli altyapılar oluşturmasını sağlayarak, masaüstü kontrolünü ve kullanıcıların yönetimini kolaylaştırmaktadır. Böylelikle kullanıcıların ihtiyaçlarına her yerden cevap verebilen sistemler kurulabilmektedir. Microsoft'un üretmiş olduğu bu paket Microsoft Windows Server 2008 işletim sisteminin değerini arttırmakla beraber, birlikte kullanıldıklarında iyi sonuçlar veren masaüstü ortamlarını oluştumaktadır.
  6.9.2013 20:33:33
 • Sysprep ile İmaj Hazırlama

  Bilgisayar labaratuvarları ve bilişim teknolojileri kurslarında kullanılan sınıflarda bulunan makinelerin donanım farkı önemsenmeksizin aynı işletim sistemi ve yazılımları içermesi gerekir. Bunun gibi durumlarda makinelere tek tek kurulum yapmak yerine imajlama denilen işlem aracılığıyla tüm ayarlar ve gerekli yazılımlar ile içeriği tamamlanmış bir makineden bu içerik çekilerek bir çeşit işletim sistemi kurulum dosyasi haline getirilir. Bu dosya ile içerik, Windows Kurulum Hizmetleri (Windows Deployment Services - WDS) sunucuları ve Ağ Önyükleyicisi aracı ile diğer cihazlara birebir kurulur.
  6.9.2013 20:32:30
 • Performance Monitor (Performans Ekranı)

  Perfmon (Performance Monitor - Performans Ekranı), bilgisayar üzerindeki işlemlerin takip edilerek, eş zamanlı grafiksel verilerin çıkarılmasını sağlayan yönetimsel bir araçtır. Perfmon kullanılarak, bilgisayar üzerindeki sabit disklerin durumu, işlemcilerin performansı, belleklerin kullanılabilirliği, ağ arayüzlerinin kullanımı gibi bir çok işlem takip edilebilir. Elde edilen veriler dahilinde sistemin ihtiyaçları belirlenerek gerekli yapılandırmalar ile daha verimli ve daha güvenilir sistemler oluşturulabilir. Ayrıca istenilen işlemlere sınırlandırmalar getirilerek uyarı sistemeleri ya da işlemler üzerinde durdurma, bekletme gibi eylemler yapılabilir.
  6.9.2013 20:30:47
 • Microsoft Loopback Adapter (Microsoft Geridönüş Bağdaştırıcısı)

  Microsoft Loopback Adapter (Microsoft Geridönüş Bağdaştırıcısı), fiziksel bir ağ ortamına gereksinim duyamayan sanal bir bağdaştırıcıdır. Genellikle sanal hizmetler ve test için kullanılan Microsoft Loopback Adapter, gerçek bir bağdaştırıcı gibi davranır ve gerçek bir bağdaştırıcının tüm özelliklerini gösterir.
  6.9.2013 20:28:52
 • Kayıt Düzenleyicisi

  Kayıt düzenleyicisi, Windows'un bütün ayarlarının tutulduğu bir veritabanıdır. Bu veritabanındaki bilgiler bilgisayarın WINDOWS klasöründeki iki gizli dosya içinde tutulur. Bu dosyaların isimleri "USER.DAT" ve "SYSTEM.DAT" 'tır. Kayıt düzenleyicisi hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Bu yapı bilgisayarın klasör şeklindeki ağaç yapısına benzer. Kayıt düzenleyicisi editörünün penceresinde görülen her dal bir klasör simgesi ile gösterilir.
  6.9.2013 20:28:03
 • Internet Explorer 7.0 Yenilikleri ve Kullanımı

  1. Internet Explorer 7.0'ın yenilikleri nelerdir? Yeni görünüm Sekmeli Gezinti Gelişmiş Çıktı Alma özelliği Gelişmiş Güvenlik Gelişmiş Arama özelliği RSS Desteği Yakınlaştırma (zoom) Özelliği
  6.9.2013 20:26:41
 • Microsoft Windows Internet Name Service

  Microsoft Windows Internet Name Service (WINS) NetBIOS ismini IP adresine çevirir. WINS, Windows tabanlı istemci(client) makinaların kolaylıkla TCP/IP ağı üzerinde kaynaklara erişmesini sağlar. TCP/IP'nin kullanıldığı bir ağ ortamında Windows tabanlı bir makina başka bir makinayla haberleşmek istediğinde, o makinanın IP adresini bilmesi gerekir. Hedef IP adresini bulabilmesi için birçok yöntem vardir. Bunlar kısaca şunlardır:
  6.9.2013 19:50:49