• WPAN (Wireless Personal Area Network – Kablosuz Kişisel Alan Ağı )

  İletişim gereksinimlerinin karşılanması birçok alanda büyük önem taşımaktadır. Bu gereksinimlerin karşılanması amacıyla iletişim teknolojileri geliştirilmektedir. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers-Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) iletişim teknolojilerinin oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır.
  7.9.2013 00:45:28
 • WAN Protokolleri

  Öncelikli olarak OSI referans modelinin 1. ve 2. katmanlarında çalışan WAN işlemlerinin kullandığı başlıca protokoller aşağıda verilmiştir (Bu dökümanda, günümüzde çok az kullanılan eski WAN protokollerinden X.25 ve ISDN yer almamaktadır.)
  7.9.2013 00:44:38
 • VTP (VLAN Trunking Protocol - Sanal Yerel Ağ Aktarım Protokolü)

  VTP (Virtual LAN Trunking Protocol - Sanal Yerel Ağ Aktarım Protokolü), çok fazla sayıda anahtarlayıcı (switch) bulunan ağlarda, protokolün adından da anlaşılabileceği gibi, "trunk" portlar (bağlantı noktası) sayesinde, VLAN (Virtual Local Area Network- Sanal Yerel Ağ)'ları diğer anahtarlayıcılara taşımayı sağlar. VTP bir anlamda VLAN Domain (VLAN Etki Alanı) olarak da adlandırabilir.
  7.9.2013 00:43:49
 • VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol - Sanal Yönlendirici Yedekliliği Protokolü)

  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) standardında bir yönlendirici yedekliliği protokolüdür.
  7.9.2013 00:42:19
 • VHD Biçimli Sanal Diskten Bilgisayarın Önyüklenmesi

  Windows 7'de, VHD (Virtual Hard Disk -Sanal Sabit Disk) biçimli sanal sabit diskten önyükleme (boot) yapılabilir ve işletim sistemi çalıştırılabilir. Ancak sanal sabit diske kurulacak işletim sistemi olarak yalnızca Windows 7 Ultimate, Enterprise ve Server 2008R2 sürümleri tercih edilebilmektedir.
  7.9.2013 00:42:06
 • Search Federation (Arama Birliği)

  Yeni bir özellik olan Search Federation(Arama Birliği) Windows 7'de kütüphanelerde yapılan aramaların İnternet ortamında da yapılmasına olanak sağlar. Herhangi bir tarayıcıya ihtiyaç olmadan yapılan işlem arama yapılacak İnternet sitesinin Search Connector(Arama Bağlayıcısı)'nı gerektirir.
  7.9.2013 00:41:16
 • UDLD (Unidirectional Link Detection - Tek Yönlü Bağlantı Tespiti)

  UDLD (Unidirectional Link Detection – Tek Yönlü Bağlantı Tespiti), fiber optik veya "twisted pair" (kıvrılmış çift) Ethernet kabloları ile birbirine bağlı ağ cihazlarının, aralarındaki fiziksel bağlantı durumunu kontrol etmesini ve oluşabilecek tek yönlü bağlantıları bulmasını sağlayan bir ikinci katman protokolüdür.
  7.9.2013 00:40:43
 • Direct Access ( Doğrudan Erişim )

  Windows 7 ve Server 2008 R2 ile birlikte gelen birçok yenilik vardır. DA (Direct Access - Doğrudan Erişim) bunlardan birisidir. DA çalışanların kurumsal kaynaklara ve uygulamalara erişmelerini sağlayan bir ağ (network) çözümüdür. Son yıllarda artan istihdam ve iş talepleri doğrultusunda çalışanlar iş sahalarında daha fazla vakit geçirmeye ve kaynaklara erişime daha fazla ihtiyaç duymaya başlamıştır.
  7.9.2013 00:39:30
 • NDP (Neighbour Discovery Protocol - Komşu Saptama İletişim Kuralı)

  IPv6 (Internet Protocol Sürüm 6 - İnternet İletişim Kuralı Sürüm 6); temel IPv4 (Internet Protocol Version 4 - İnternet İletişim Kuralı Sürüm 4) iletişim kurallarıyla birlikte, bu iletişim kurallarını geliştirerek ve çeşitli değişiklikler yaparak kullanılabilirliklerini daha verimli hale getirmiştir.
  7.9.2013 00:38:36
 • Applocker

  Applocker, kullanıcıların kullandıkları bilgisayarlar üzerinde hangi yazılımları çalıştırıp hangilerini çalıştıramayacaklarını merkezi olarak yönetilmesi sağlayan bir Windows özelliğidir. Bu özellik Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 ile sistem yöneticilerinin kullanımına sunulmuştur.
  7.9.2013 00:38:24
 • IPv6 Tünelleme Teknikleri

  Bir çok servis sağlayıcı birden IPv6 desteği veremeyeceğinden bir geçiş dönemi yaşanacaktır. Bu yüzden IPv4’ün IPv6 ile birlikte kullanılabilmesi için tünelleme teknikleri geliştirilmiştir.
  7.9.2013 00:37:49
 • IPv6 Header (Başlık) Yapısı

  Bir IPv6 header (başlık) yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
  7.9.2013 00:36:16
 • Windows System Center Yönetim Ailesi

  Bilgi teknolojilerinin büyük önem taşıdığı günümüzde, üniversiteler ve kurumsal şirketler gibi geniş çaplı işletmelerin sahip oldukları bilişim sistemlerinin yönetilmesi ve bu sistemlerin verimli bir şekilde değerlendirilmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Windows System Center yönetim ailesi, bu konularda sistem yöneticilerine yönelik hazırlanan paket programların bütününe verilen genel addır.
  7.9.2013 00:35:41
 • IPv6 Adresleme Yapısı

  IPv6 adresleme yapısının genel özellikleri şu şekildedir:
  7.9.2013 00:35:25
 • Windows Sunucuya NFS Paylaşımının Bağlanması

  NFS (Network File System – Ağ Dosya Sistemi), ağ üzerinden dosya paylaşıma olanak sağlayan bir protokoldür. NFS ile bir makinede yer alan belirli bir dizin, ağ üzerinden diğer bilgisayarlara paylaştırılabilir. Her bilgisayarda aynı dosyalar bulunması yerine bunlar tek bir alanda toplanır, diğer bilgisayarlar da bu alanı ortaklaşa kullanır. Bu sayede çok fazla disk tasarrufu sağlanabilir.
  7.9.2013 00:34:48
 • ICMPv6 ve IGMPv6

  ICMP (Internet Control Message Protocol - İnternet Kontrol Mesaj Protokolü), hata mesajları ve TCP/IP yazılımının kendi mesaj trafiği amaçları için kullanılır. Kontrol amaçlı bir protokoldür.
  7.9.2013 00:34:34
 • Terminal Services Gateway (Terminal Servisleri Ağ Geçidi)

  Ağ geçidi farklı İnternet protokollerini kullanan iki İnternet ağının birbiriyle bağlantı kurmasını sağlayan bilgisayardır. Bir ağ geçidi bir İnternet ağından aldığı veriyi yeniden biçimlendirerek uygun İnternet protokolü ile diğer İnternet ağına iletir.
  7.9.2013 00:33:51
 • IPv6 (Internet Protocol Version 6 - İnternet Protokolü Sürüm 6)

  IPv6 (Internet Protocol Version 6- İnternet Protokolü Versiyon 6); IETF, The Internet Engineering Task Force (İnternet Mühendislik Hizmet Gücü), tarafından tasarlanan ağ katmanı protokolüdür.
  7.9.2013 00:33:38
 • Salt Okunur Etki Alanı Denetleyicisi (RODC - Read Only Domain Controller)

  Windows Server 2008 işletim sistemi ile birlikte Microsoft, Windows NT işletim sisteminden bu yana kullanmamış olduğu bir özelliği tekrar kullanıcılarına sundu. RODC (Read Only Domain Controller – Salt Okunur Etki Alanı Denetleyici) olarak adlandırılan bu özelliğin temel amacı sunucuların ve kullanıcıların güvenliğini sağlamaktır.
  7.9.2013 00:33:03
 • IPv4 Header (Başlık) Yapısı

  IPv4 başlık (header) yapısı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:
  7.9.2013 00:32:50