• Windows Easy Transfer (Windows Kolay Aktarım)

  Her yeni işletim sistemi kurulduğunda veya bilgisayar değiştirildiğinde eski dosyaları geri yüklemek için mutlaka belirli bir zaman harcamak zorunda kalınır. Daha doğrusu eski işletim sisteminde bulunan dosyalar önemli olabilir ve bu dosyaların yeni bilgisayara alınması istenebilir.
  7.9.2013 00:03:38
 • Windows 7'de VHD Formatında Sanal Disk Oluşturma

  VHD (Virtual Hard Disk - Sanal Sabit Disk) formatı Virtual Pc gibi programların sabit disk olarak kullandıkları dosya biçimidir. VHD biçimi sabit diskte bir arşiv dosyası gibi bulunur ve sanal makinanın onun içinden çalışmasını, veri yazıp okumasını sağlar. Aynı şekilde, sanal makina programına gerek duymaksızın, Windows içerisinde ayrılan bir alan, başka bir bölüm gibi görüntülenip kullanılabilir.
  7.9.2013 00:02:25
 • Null0 Arayüzü

  Null0 arayüzü, gelen veri paketinin çöpe atılması için yönlendirildiği sanal arayüzdür. Null0 arayüzü (interface) bir çeşit güvenlik duvarı (firewall) gibi davranır. Paket trafiğini filtrelemek için kullanılır.
  7.9.2013 00:02:05
 • Netflow

  Netflow, Cisco tarafından geliştirilen ve IP trafik bilgisini toplayan ağ protokolüdür. Netflow, ağ kullanıcıları, ağ uygulamaları, ve yönlendirme (routing) trafiği hakkında bilgi sağlar. Netflow’un temel çıktısı akış kaydıdır.
  7.9.2013 00:01:18
 • Windows 7'de IIS İle Web Sitesi Yayınlama

  Windows 7’de IIS (Internet Information Service-İnternet Bilgi Servisleri) kurulduktan sonra Web sayfaları yayınlanabilmektedir. İnternet Bilgi Servislerinin kurulumu için IIS (İnternet Bilgi Servisleri - Internet Information Services) dokümanından yararlanılabilir.
  7.9.2013 00:01:07
 • NetBIOS

  NetBIOS (Network Basic Input/Output System), bir yerel ağ (LAN) üzerindeki farklı bilgisayarların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan (veri aktarımı vs.) bir sistemdir. IBM tarafından ilk masaüstü bilgisayarlar için oluşturulan NetBIOS, daha sonra Microsoft tarafından Windows işletim sistemlerine uyarlanmıştır.
  7.9.2013 00:00:31
 • Windows 7 Kurulumu

  Windows 7 Kurulumu
  7.9.2013 00:00:10
 • MPLS (Multi Protocol Label Switching - Çoklu Protokol Etiket Anahtalama)

  Çoklu protokol etiket anahtarlama (MPLS) yüksek performanslı ağlarda bir bilginin bir ağ düğümünden diğerine aktarılmasını sağlayan bir mekanizmadır. MPLS uzak iki düğüm arasında sanal bağlantı kurulumunu kolaylaştırır. Değişik ağ protokollerine ait paketlerin sarmalanmasını sağlar.
  6.9.2013 23:59:39
 • VHD Biçimli Sanal Diskten Bilgisayarın Önyüklenmesi

  Windows 7'de, VHD (Virtual Hard Disk -Sanal Sabit Disk) biçimli sanal sabit diskten önyükleme (boot) yapılabilir ve işletim sistemi çalıştırılabilir. Ancak sanal sabit diske kurulacak işletim sistemi olarak yalnızca Windows 7 Ultimate, Enterprise ve Server 2008R2 sürümleri tercih edilebilmektedir.
  6.9.2013 23:58:56
 • LLDP (Link Layer Discovery Protocol - Bağlantı Katmanı Keşif Protokolü)

  Sürekli hizmet veren yerel ağlarda kullanılan cihazların sayısının ve karmaşıklığının zamanla artması muhtemeldir. Ethernet access (ethernet erişim) portları sayısı sürekli artmaktadır.
  6.9.2013 23:58:53
 • ICMP (Internet Control Message Protocol-İnternet Kontrol Mesaj Protokolü)

  TCP/IP protokol takımında , İnternet Protokolü (IP) bilgisayarlar arasında veya ağ geçitlerinde hata raporlama, hata düzeltme ya da durum bildirme yeteneklerine sahip değildir. Bağlantısız (connectionless) bir protokol olan IP Kullanıcı Veribloğu Protokolü(UDP) üstünden iki uç nokta arasında bağlantını kurulup kurulmadığıyla ilgilenmez.
  6.9.2013 23:58:03
 • Search Federation (Arama Birliği)

  Yeni bir özellik olan Search Federation(Arama Birliği) Windows 7'de kütüphanelerde yapılan aramaların İnternet ortamında da yapılmasına olanak sağlar. Herhangi bir tarayıcıya ihtiyaç olmadan yapılan işlem arama yapılacak İnternet sitesinin Search Connector(Arama Bağlayıcısı)'nı gerektirir.
  6.9.2013 23:57:58
 • Direct Access ( Doğrudan Erişim )

  Windows 7 ve Server 2008 R2 ile birlikte gelen birçok yenilik vardır. DA (Direct Access - Doğrudan Erişim) bunlardan birisidir. DA çalışanların kurumsal kaynaklara ve uygulamalara erişmelerini sağlayan bir ağ (network) çözümüdür. Son yıllarda artan istihdam ve iş talepleri doğrultusunda çalışanlar iş sahalarında daha fazla vakit geçirmeye ve kaynaklara erişime daha fazla ihtiyaç duymaya başlamıştır.
  6.9.2013 23:56:55
 • HTTP & HTTPS

  HTTP (The Hypertext Transfer Protocol – Hiper Metin Aktarma İletişim Kuralı) ve HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure – Hiper Metin Aktarma Güvenli İletişim Kuralı), bir kaynaktan dağıtılan ve ortak kullanıma açık olan hiperortam bilgi sistemleri için uygulama seviyesinde bir iletişim kuralıdır.
  6.9.2013 23:56:21
 • Applocker

  Applocker, kullanıcıların kullandıkları bilgisayarlar üzerinde hangi yazılımları çalıştırıp hangilerini çalıştıramayacaklarını merkezi olarak yönetilmesi sağlayan bir Windows özelliğidir. Bu özellik Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 ile sistem yöneticilerinin kullanımına sunulmuştur.
  6.9.2013 23:55:37
 • HSRP (Hot Standby Router Protocol - Hazır Yedekteki Yönlendirici Protokolü)

  Ağda bulunan yönlendiricilerde bir sorun oluştuğunda yönlendirme işleminin devamlılığı yedeklilik protokolleriyle sağlanır. Cisco’ya ait olan HSRP (Hot-Srandby Router Protocol – Hızlı Yedekli Yönlendirme Protokolü) de bu protokollerden biridir.
  6.9.2013 23:55:35
 • GRE (Generic Routing Encapsulation – Jenerik Yönledirici Kapsülleme)

  GRE (Generic Routing Encapsulation – Jenerik Yönledirici Kapsülleme) IP başlığının üzerine diğer ağ katmanı (OSI 3.katman) protokollerinin başlıklarını kapsülleyerek paketin yönlendirilmesini sağlayan bir protokoldür.
  6.9.2013 23:54:38
 • XPS (XML Kağıt Belirtimi) Görüntüleyici ve Kullanımı

  XPS (XML Paper Specification - XML Kağıt Belirtimi), pdf uzantılı dosyalara alternatif olarak hazırlanmış, .xps biçiminde kaydedilmiş bir dosya biçimidir. XPS olarak kaydedilen bir dosya, XPS viewer (XPS görüntüleyici) yüklü herhangi bir bilgisayarda açılabilir. .NET Framework 3.0’ın haricinde XPS formatındaki dosyaları görüntülemek için XPS viewer'ın; oluşturmak için ise "XPS Essentials Pack"’in bilgisayarda yüklü olması gerekir.
  6.9.2013 23:31:02
 • Windows Tabanlı Veri Kurtarma

  Microsoft’un oluşturduğu Windows PE sürümü çöken bir Windows işletim sisteminde kurtarma birimi oluşturur. Windows PE bir CD’den başlatılabilir ve NTFS dosya sistemine okuma ve yazma haklarıyla erişebilir; fakat bu yazılımı sistem toplayanlar kullanabilmektedir. Bart PE ise yasal ve ücretsiz bir programdır.
  6.9.2013 23:29:40
 • Gratuiotus ARP (Sebepsiz ARP)

  Yük devretme kümesi (Failover cluster) kullanılan yapılarda kullanılan özel bir ARP (Adress Resolution Protocol-Adres Çözümleme Protokolü) protokolüdür. Ayrıca yük devretme kümesi yapısında çalışan iki cihazın yerel ağa bakan IP adresleri aynıdır; fakat bu iki cihaz farklı ethernet kartlarına sahip oldukları için MAC (Media Access Control - Ortam Erişim Yönetimi) adresleri farklıdır.
  6.9.2013 23:29:13