• Sayısal ve Analog iletişim ve İnternet Erişim Teknolojileri

  İletişim analog ve sayısal olmak üzere ikiye ayrılabilir. Önceleri iletişim analog iken sonrasında teknolojinin gelişmesine paralel olarak sayısal iletişim popüler olmuş ve analog iletişimin yerini almaya başlamıştır. Günümüzde ise analog iletişim neredeyse kullanılmamaktadır.
  7.9.2013 02:09:35
 • Least Cost Routing (En Düşük Maliyetli Yönlendirme)

  Least Cost Routing (En Düşük Maliyetli Yönlendirme), sesli haberleşmede giden aramaların, metrik değerlerin toplam etkisi olarak tanımlanan ve cost (maliyet) adı verilen değere göre, uygun yol belirleme işlemidir.
  7.9.2013 02:08:51
 • PPPoE (Ethernet Üzerinden Noktadan Noktaya İletişim) ve PPPoA (ATM Üzerinden Noktadan Noktaya Erişim)

  ISO tarafından sunulan model olan OSI (Open Systems Interconnection-Açık Sistemler Bağlantısı) referans modelinin 2. katmanı olan veri bağlantı katmanı (Data Link Layer) protokollerinden birisi olan PPP (Point to Point Protocol-Noktadan Noktaya Bağlantı) üzerinden iki network noktasının iletişim kurması mümkündür.
  7.9.2013 02:08:48
 • Kuantum Kriptografi

  Kriptoloji, kriptosistem ya da şifre adı verilen bir algoritma kullanılarak bir mesajın sadece anahtar olarak bilinen ek bilgilerle birleştirilip, okunmasının sağlanması bilimidir.
  7.9.2013 02:08:06
 • PoE (Power Over Ethernet - Ethernet Üzerinden Güç)

  Power over Ethernet (PoE) teknolojisi, ethernet kablosunda veri ile birlikte elektriksel gücün güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan sistem olarak tanımlanabilir. İlk olarak 2000 yılında Cisco tarafından geliştirilen bu teknoloji, IP telefonlar ile birlikte yaygınlaşmaya başladı.
  7.9.2013 02:07:57
 • WIMAX

  WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access- Mikrodalga Erişimi için Evrensel Uyumluluk) teknolojisi sabit istasyonlar için yaklaşık 50 km, mobil istasyonlar için yaklaşık 15 km çapında bir alanda etkili ve 70 Mbps hızında kablosuz internet erişimi sağlayan, daha verimli bir bant genişliği kullanımına olanak getiren, uzun mesafelerde daha fazla veri iletimini amaçlayan ve girişimlerden kaçınan ikinci nesil (second-generation) bir protokoldür.
  7.9.2013 02:07:13
 • PAN (Personal Area Network - Kişisel alan Ağı)

  Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, elektronik cihazlar daha küçük boyutlarda, daha ucuza ve daha az enerjiyle çalışacak şekilde imal edilebilmektedir. Bu sayede, günlük yaşamda, kişiler üzerlerinde birden fazla sayıda cihaz taşımakta, iletişimde ve bilgi taşımada büyük kolaylıklara sahip olmaktadır.
  7.9.2013 02:06:44
 • NAT (Network Address Translation - Ağ Adresi Çeviricisi)

  NAT bir ağda bulunan bilgisayarın, kendi ağı dışında başka bir ağa veya İnternete çıkarken farklı bir IP adresi kullanabilmesi için geliştirilmiş bir İnternet protokolüdür. Yani NAT bilgisayarın sahip olduğu IP adresini istenilen başka bir adrese dönüştürür.
  7.9.2013 02:05:41
 • Kablosuz İletişim Teknolojileri

  Wireless Application Protocol (WAP - Kablosuz İletişim Protokolü) WAP, kullanıcıların bu teknoloji sayesinde cep telefonları veya diğer mobil terminaller aracılığıyla hiçbir kablo ve arabirim bağlantısına ihtiyaç duymadan İnternet'e erişimlerini sağlayan kablosuz iletişim standartıdır.
  7.9.2013 02:05:25
 • Metro Ethernet

  Yeni ethernet switchlerin (anahtarlayıcı) Layer 3 ve Layer 4 özellikleri, sanal yerel alan ağı (Virtual Local Area Network-VLAN) yetenekleri ve fiberoptik arayüzlerinin çok uzak mesafelerde çalışabilmesiyle, yerel alan ağlarında (Local Area Network-LAN) kullanılan ethernet teknolojisinin geniş alan ağlarında (Wide Area Network-WAN) da kullanılmasını mümkün kılmıştır.
  7.9.2013 02:04:58
 • Kablosuz Ağ Standartları

  Kablosuz ağ standartları 1997 yılından itibaren Elektrik-Elektronik Mühendisleri Enstitüsü, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), tarafından geliştirilmeye başlanmıştır.
  7.9.2013 02:04:34
 • ISL ve 802.1q

  VLAN (Virtual Local Area Network – Sanal Yerel Ağ Alanları) IEEE tarafından geliştirilmiş, yerel ağ içerisindeki kullanıcıların ve cihazların mantıksal ağlar oluşturularak gruplanmasını sağlayan bir protokoldür ve 2. katmanda çalışır.
  7.9.2013 02:04:11
 • Ad-hoc Modu Kurulumu

  Kablosuz ağ kartı bilgisayara kurulduktan sonra bilgisayarın sağ alt köşesinde bir anten ikonu belirecektir. Anten ikonuna tıklandığında açılan pencere Kablosuz Ağ Bağlantısı (Wireless Network Connections) penceresi olacaktır.
  7.9.2013 02:03:34
 • ISDN (Bütünleştirilmiş Sayısal Ağ Hizmetleri)

  ISDN, Integrated Services Digital Network (Bütünleştirilmiş Sayısal Ağ Hizmetleri), veri aktarımının sayısal bir ortamda, aynı hat üzerinden iletilmesini sağlayan haberleşme ağıdır. ISDN teknolojisi, analog hatlardan farklı olarak sayısal ve temiz bir ses kanalı sağlamasının yanında, aynı anda veri iletimine de olanak sağlar.
  7.9.2013 02:03:15
 • HDSL

  HDSL (High bit rate Digital Subscriber Line – Yüksek bit hızında sayısal abone hattı) bakırdan simetrik kablo çiftleri kullanarak yüksek frekansta bant genişliğine izin veren ilk DSL teknolojisidir.
  7.9.2013 02:02:21
 • Windows 7'de Ad-hoc Modu Kurulumu

  Kablosuz ağ kartı bilgisayara kurulduktan sonra bilgisayarın sağ alt köşesinde bir anten ikonu belirecektir. Anten ikonuna tıklandığında açılan pencere Kablosuz Ağ Bağlantısı (Wireless Network Connections) penceresi olacaktır.
  7.9.2013 02:02:17
 • GPRS (General Packet Radio Services - Radyo Paketi Genel Servisi)

  GPRS (Radyo Paketi Genel Servisi), paket veri ağlarına kablosuz erişimi kolaylaştıran ve güçlendiren GSM (Global System for Mobile Communications - Mobil İletişim İçin Küresel Sistem) için yeni bir taşıyıcı hizmettir. Harici paket veri ağları ile gezgin istasyonlar arasında kullanıcı veri paketlerini transfer etmek için paket radyo (telsiz) prensibini kullanır.
  7.9.2013 02:00:44
 • Kablosuz Ağ Modları

  Kullanıcılara hareket serbestliği; ağ yöneticilerine, kurulumda ve yönetimde kolaylık sağlayan kablosuz ağ teknolojisi Ad-hoc ve Infrastructure modları olmak üzere temelde iki modda çalışır.
  7.9.2013 02:00:40
 • IEEE 802.11s Protokolü

  802.11 Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE/EEME)'nin kablosuz yerel ağ protokollerini içeren standardıdır. Bu protokollerden bazıları 802.11a, 802.11b ve 802.11g' dir ve şu anda evlerde, işyerlerinde ve bazı kuruluşlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
  7.9.2013 01:59:53
 • Frame Relay

  Frame Relay, geniş ağ alanları üzerinden yüksek hızlarda hizmet veren, kiralık hatlara göre daha verimli ve ucuz bağlantı imkanı sağlayan bir teknolojidir.
  7.9.2013 01:59:52