• People Near Me (PNM)

  Windows Vista’nın bir özelliği olan People Near Me (PNM), aynı yerel ağda bulunan kullanıcıların ortak bir aktivite yapabilmesini sağlayan bir servistir. Bu servis sayesinde kullanıcılar, ağdaki diğer PNM kullanıcılarını görebilir, onlara PNM ile uyumlu bir uygulama başlatmak için davet gönderebilir ve ortak uygulamalarda bulunabilir.
  7.9.2013 01:13:47
 • Kullanıcı Hesap Denetimi (User Account Control - UAC)

  UAC, Windows Vista ile birlikte gelen gelişmiş bir kullanıcı yönetim bileşenidir. UAC ile kullanıcı hesaplarının değişik düzeylerde yetkilerle donatılması sağlanmıştır. Windows Vista'da normal bir kullanıcının yapabileceği işlemler sınırlıdır.
  7.9.2013 01:11:17
 • CIDR - Sınıfsız Alanlar Arası Yönlendirme (Classless Inter Domain Routing)

  IP Adresi IP(Internet Protocol) adresi bir network ya da İnternete bağlı cihazların (bilgisayar, yönlendirici(router), anahtarlayıcı(switch) vs.) birbirlerini tanımlama, aralarında ulaşım ve veri yollamak için kullandıkları adreslerdir.
  7.9.2013 01:11:16
 • Captive Portal (Kısıtlama Portalı)

  Captive portal tekniği HTTP (The Hypertext Transfer Protocol – Hiper Metin Aktarma İletişim Kuralı) istemcisini İnterneti normal olarak kullanmadan önce ağ üzerinde özel bir Web sayfasını görmeye zorlar.
  7.9.2013 01:10:28
 • Business Desktop Deployment (BDD) 2007 Kurulumu

  Business Desktop Deployment (BDD) 2007, Windows Vista ve Microsoft Office 2007’yi daha kolay kullanılır hale getirmeye yarayan bir araçtır. Çeşitli Windows teknolojilerini bir araya toplayan bu araç ile istemci bilgisayarlardaki kurulumları standart hale getirmek ve kolaylaştırmak mümkündür.
  7.9.2013 01:10:25
 • Windows Automated Installation Kit (WAIK) Kurulumu

  Windows Automated Installation Kit (WAIK), Windows işletim sistemlerinin kullanımı, kurulumu ve yapılandırmasıyla ilgili destek veren dökümanların ve araçların bir bütünüdür. Windows'taki yenilikleri kolaylıkla uygulayabilmek bu araç ile mümkün olabilmektedir.
  7.9.2013 01:09:44
 • Alt Ağlara Bölme (Subnetting)

  Network yapısını alt ağlara bölme işlemine alt ağlara bölme (subnetting) denir. Bu işlem ile IP uzayları alt sınıflara ayrılır.
  7.9.2013 01:09:28
 • ImageX

  ImageX, dosya tabanlı kurulum imajları oluşturmak, oluşturulan imajları değiştirmek ve geri yüklemek için kullanılan bir komut satırı aracıdır. ImageX, ".wim" dosya formatınını destekler; ayrıca bu dosya formatını kullanan "SMS (System Management Server)" Windows Setup gibi teknolojilerle birlikte de çalışabilir.
  7.9.2013 01:08:51
 • Ebeveyn Denetimleri (Parental Control )

  Ebeveyn Denetimleri, ebeveynlerin çocuklarının bilgisayar kullanımında kontrol sahibi olmasını sağlayan bir uygulamadır. Ebeveyn Denetimleri sayesinde çocukların internet erişimlerine sınır koyulabilir, hangi oyunları oynayıp, hangi programları çalıştırabilecekleri belirlenebilir, oturum açma saatlerine karar verilebilir.
  7.9.2013 00:58:41
 • Route Redistribution (Yol Tekrar Dağıtımı)

  Basitlik ve yönetim kolaylığı açısından ağlar arası ve çevresinde tek bir yönlendirme protokolü kullanmak tercih edilir. Maalesef bu her zaman mümkün olmayabilir. Sonucunda da çoklu protokol çevreleri ortak bir çatı altında toplanır.
  7.9.2013 00:57:39
 • ClearType Yazı Tipleri

  ClearType, bilgisayar ekrandaki yazıların daha net ve okunabilir olmasını sağlayan bir teknolojidir. Özellikle düz panel monitörler, taşınabilir küçük aygıtlardaki ekranlar gibi LCD aygıtlarda oldukça verimlidir.
  7.9.2013 00:57:02
 • RIP (Routing Information Protocol - Yönlendirme Bilgisi Protokolü)

  RIP (Router Information Protocol - Yönlendirme Bilgisi Protokolü), uzaklık vektör algoritmasıyla çalışan ve yönlendirmeleri hesaplamak için Bellman-Ford algoritmasını kullanan bir protokoldür.
  7.9.2013 00:56:46
 • Bitlocker Sürücü Şifreleme Sistemi

  BitLocker™ Sürücü Şifreleme Sistemi Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate ve Windows Server 2008 (Longhorn) sürümleri için geçerlidir. Bilgisayar kaybolur veya çalınırsa, önemli verilerin istenmeyen kişiler tarafından okunmasını tüm sürücüyü şifreli hale getirerek engeller.
  7.9.2013 00:56:08
 • OSPF protokolünde virtual-link (sanal bağlantı) yapısı

  OSPF (Open Shortest Path First - En Kısa Yol Öncelikli) protokolünün otonom sistemindeki bütün area (bölge)'lar fiziksel olarak area 0 (bölge 0)’a bağlı olmak zorundadırlar. Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda virtual link (sanal bağlantı) özelliği kullan
  7.9.2013 00:55:59
 • Ağ Erişim Koruması (Network Access Protection)

  NAP (Network Access Protection), Windows Server 2008 ve Windows Vista ile birlikte gelen olan bir ağ güvenliği uygulamasıdır. Aslında NAP bir güvenlik teknolojisinden çok bir kontrol mekanizmasıdır. Yaptığı kontrollerin sonucunda da dolaylı yoldan güvenlik konusunda yardım sağlamaktadır.
  7.9.2013 00:55:14
 • OSPF Protokolünde Bölge ve Yayın Türleri

  OSPF(Open Shortest Path First – En Kısa Yol Öncelikli) protokolü, günümüzde yönlendiricilerin (router) kendi aralarında rotalarını paylaşmak için kullandığı, dinamik bir sistemdir. Bu protokolü uygulayan yönlendiriciler, protokol tarafından hiyerarşik şekilde bölgelere (area) bölünür.
  7.9.2013 00:54:23
 • OSPF (Open Shortest Path First - İlk Açık Yöne Öncelik) Protokolü

  OSPF (Open Shortest Path First - İlk Açık Yöne Öncelik), RIP (Routing Information Protocol - Yönlendirme Bilgisi Protokolü) protokolünde bulunan bazı eksik yanları geliştirmek ve düzeltmek için IETF (Internet Engineering Task Force – İnternet Mühendisliği Görev Gücü) tarafından geliştirilmiş bir protokoldür.
  7.9.2013 00:53:19
 • ODR (On Demand Routing - Talep Üzerine Yönlendirme) Protokolü

  ODR (On Demand Routing - Talep Üzerine Yönlendirme), CDP (Cisco Discovery Protocol - Cisco Keşif Protokolü)'nin bir yükseltmesidir, kendi başına bir yönlendirme (routing) protokolü değildir.
  7.9.2013 00:52:25
 • IGRP ve EIGRP Protokolleri

  IGRP (Interior Gateway Routing Protocol - Dahili Ağ Geçidi Yönlendirme Protokolü) IGRP Cisco tarafından geliştirilmiş bir uzaklık vektörü protokolüdür. Cisco tarafından geliştirildiği için bu protokolü kullanan cihazların Cisco olması gerekmektedir.
  7.9.2013 00:51:37
 • Yönlendirme (Routing) Protokolleri:

  Farklı ağları haberleştirmek için kullanılan routing (yönlendirme) protokolleri, statik ve dinamik olmak üzere iki farklı yöntem kullanırlar.
  7.9.2013 00:47:39