• Windows Vista Lisanslanma İşlemleri

  Windows Vista'nın lisanslı kullanılabilmesi için, kampüs ağından üniversitemizin toplu lisans aktifleştirme sunucusuna (KMS) bağlanılması gerekmektedir. İstemciler için KMS sunucusunun elle bilgisayara tanımlanması:
  6.9.2013 19:41:54
 • Windows 7 Lisanslama İşlemleri

  Windows 7'nin lisanslı kullanılabilmesi için, yerleşke ağından üniversitenin toplu lisans aktifleştirme sunucusuna (KMS) bağlanılması gerekmektedir.
  6.9.2013 19:40:26
 • Vista İşletim Sistemi Lisanslama Süreçleri ve RFM'den Kurtulma Yolları

  KMS Aktivasyonu Anahtar Yönetimi Hizmetleri (Key Management Service) Büyük kuruluşların Microsoft ile bağlantıya geçmeden, yerel aktivasyonlarını gerçekleştirmelerini sağlayan bir servistir.
  6.9.2013 19:39:43
 • SQL Server Dili

  Transact SQL (Structured Query Language): SQL Server, veritabanı içindeki bilgi üzerinde sorgulamayı ve programlamayı sağlayan bir dil olan Transact SQL dilini kullanır. Bu dil ile nesneler üzerinde bilgiyi değiştirme, bilgiyi güncelleme, silme ve buna benzer işlemler yapılabilir.
  6.9.2013 19:32:30
 • Microsoft Office 2013 Lisanslama İşlemleri

  Microsoft Office 2013 yazılımının lisanslanabilmesi için İTÜ ağına bağlandıktan sonra aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir. Bilgisayara yönetici hesabıyla oturum açılır. Start (Başlat) ekranında iken klavyeden "cmd" yazılır. Arama ekranında çıkan Command Prompt (Komut İstemi) programına fare ile sağ tıklanır. Altta çıkan seçeneklerden Run as Administrator (Yönetici Olarak Çalıştır) seçilerek program yönetici haklarıyla çalıştırılır.
  6.9.2013 19:32:29
 • Microsoft Office 2010 Lisanslama İşlemleri

  Microsoft Office 2010 yazılımının lisanslanabilmesi için İTÜ ağına bağlandıktan sonra aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir. Bilgisayara yönetici hesabıyla oturum açılır. Start (Başlat) tıklanır, All Programs (Tüm Programlar) -> Accesessories (Donatılar) -> Command Prompt (Komut Satırı) sağ tıklanarak Run as Administrator (Yönetici Olarak Çalıştır) tıklanır.
  6.9.2013 19:31:29
 • Lisanslama için BIOS Güncellemesi

  Windows Vista işletim sistemi aktivasyonu yapılırken 0xC004F059 hata kodu alınabilir.
  6.9.2013 19:29:27
 • KMS ile Lisanslama Sırasında Karşılaşılan Hatalar ve Çözüm Yöntemleri

  KMS sunucusundan lisanslama işlemi yapabilmek için, bazı sistem ayarlarının doğru yapılması gerekir. Bu ayarlar yapılmadan KMS sunucusundan lisanslama işlemi yapılamaz ve hata mesajlarıyla karşılaşılır. Yapılması gereken ayarlar aşağıdaki gibidir.
  6.9.2013 19:26:52
 • KMS (Key Management Service – Anahtar Yönetim Servisi)

  Birim Lisanslama (Volume Licensing) Birim lisanslama (Volume Licensing), bir adet VLK (Virtual License Key - Birim Lisans Anahtarı) ile sınırsız sayıda sistemi lisanslamaya olanak sağlar. Bu yapı ilk oluşturulduğunda birim lisanslama anahtarlarının çok iyi korunması gerekiyordu. Çünkü birim lisans anahtarı internete sızdığında ya da yasa dışı şekilde kullanıldığında Microsoft tarafından bu anahtar iptal ediliyor, sistemdeki bütün bilgisayarların yeniden lisanslanması gerekiyordu. Birim etkinleştirme 2.0 (Volume Activation 2.0) ile bu sorun ortadan kaldırıldı. Birim etkinleştirme 2.0 uygulaması ile lisanslama yapılacak her bilgisayarın doğrudan veya dolaylı olarak tüneller aracılığıyla Microsoft ile bağlantı kurması gerekir.
  6.9.2013 19:26:09
 • IIS (İnternet Bilgi Servisleri - Internet Information Services)

  İnternet Bilgi Servisleri olarak adlandırılan IIS (Internet Information Services), Web sayfaları yayınlamak, Web uygulamaları çalıştırmak ve Web sunucuları kurup yayınlamak için kullanılan servislerdir. IIS, Microsoft Windows sunucu tabanlı işletim sistemleriyle birlikte çalışmaktadır. Microsoft Windows işletim sistemi yüklü sunucularda istemcilerden HTTP, HTTPS, FTP gibi protokollerle gelen istekleri karşılar ve yanıt verir.
  6.9.2013 19:22:53
 • DNS (Domain Name System - Etki Alanı Ad Sunucusu)

  TCP/IP ağları için kullanılan global bir isim çözümleme protokolüdür. DNS sunucuları, URL (Uniform Resource Locator-Tekbiçimli Kaynak Konumlayıcı) veya FQDN (Fully Qualified Domain Name-Tam Etki Alanı Adı) adreslerini IP'lere çözümleyerek, hatırlanması zor olan IP adresleri yerine daha kolay olan sunucu (host) isimlerinin kullanılmasına olanak verir.
  6.9.2013 19:21:15
 • Sorgu Düzenleyicisi (Query Designer)

  "Enterprise Manager"ın sunduğu kolaylıklardan biri de, tabloların içeriklerinin kolaylıkla görülmesini sağlayan Query Designer (Sorgu Düzenleyicisi) adlı araçtır. Düzenleyici ile bir tablonun içeriği hızlı bir şekilde denetlenebilir. Düzenleyici, satırları görmeyi, düzenlemeyi, tablolara yeni satırlar eklemeyi kolaylaştırır.
  6.9.2013 19:21:01
 • DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Dinamik Makine Yapılandırma Protokolü)

  DHCP Tanımı ve Kullanım Amaçları Dinamik Makine Yapılandırma Protokolü (DHCP), bir TCP/IP ağı üzerindeki her bir makineye dinamik olarak IP dağıtmak ve diğer yapılandırma ayarlarının yönetimini kolaylaştırmak için kullanılan bir IP standartıdır.
  6.9.2013 19:20:27
 • Aktif Dizin (Active Directory)

  Aktif dizin hizmeti; ağ (network) üzerindeki nesnelerin, kullanıcı ve bilgisayar hesaplarının bilgilerini tutmayı, bu kaynakları yönetmeyi ve kullanmayı sağlayan hizmettir. Genel olarak, ağın çeşitli etki alanlarına ayrılmasını, kullanıcı ve grupların hesaplarının tek bir listede tutularak ancak gerekli izinlere sahip olmaları durumunda kaynaklara ulaşmasını sağlar. Böylece, yönetimi merkezileştirir ve kolaylaştırır.
  6.9.2013 19:19:06
 • Meta Data Servisleri (Meta Data Services)

  "Meta data", verinin yapısı ve türü hakkındaki veridir. "Meta Data Services" grubundaki bileşenler sayesinde verilerin meta verileri üzerinde yönetim işlemlerinin yapılması sağlanır. Kurulum bilgi sistemleri ile veya verinin verisiyle (meta data) işlem yapan uygulamalar ile bütünleşik bir yapısı vardır.
  6.9.2013 19:18:27
 • Destek Servisleri (Support Services)

  Distrubuted Transaction Coordinator (Sınıflandırılmış İşlem Yöneticisi) sayesinde farklı sunucular üzerinden gerçekleşen birleşik işlemlerin (farklı sunucular üzerinden banka hesabının güncellenmesi işlemi gibi) yönetimi sağlayan bileşenler sunar.
  6.9.2013 19:17:57
 • Güvenlik (Security)

  Bu gruptaki bileşenler ile veritabanları üzerinde güvenlik tanımlamaları yapılır. Gerek veritabanı düzeyinde gerekse sunucu düzeyindeki güvenlik ayarlamaları, kullanıcı tanımlamaları, yetkilerin belirlenmesi gibi işlemler buradan gerçekleştirilebilir. Logins (Girişler) bölümünden gerekli yetkilendirme tanımlamaları yapılır. Herhangi bir veritabanından bu yetkiyi kullanabilmek için belirlenen kullanıcılar, bu yetkilerle eşlenir.
  6.9.2013 19:17:19
 • RMS (Rights Management Services - Haklar Yönetimi Servisleri)

  Günümüzde yaygınlaşan İnternet kullanımı ile bilginin güvenilirliği ve korunması büyük bir problem olmaya başlamıştır. Özellikle resmi kurumlarda ve özel şirketlerde gerçekleşen önemli yazışmalar, belgeler ve ihale dosyaları ciddi anlamda korunmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu soruna karşı farklı çözümler üretilmiştir(çeşitli şifreleme programları vs). Microsoft’un bu problem için ürettiği çözüm ise AD RMS (Active Directory Rights Management Service-Aktif Dizin Haklar Yönetimi Servisleri) dir.
  6.9.2013 19:17:00
 • Remote Installation Service (RIS)

  Windows 2000 ile birlikte çıkan Remote Installation Service (RIS-Uzaktan Kurulum Servisi) teknolojisi ile işletim sistemlerinin merkezi bir yerden kurulabilme imkanı sağlanmıştır. RIS teknolojisi özellikle disket sürücüsü ve CD sürücüsü olmayan, USB’den de önyükleme desteklemeyen bilgisayarlara işletim sistemi kurmada kolaylık sağlamaktadır.
  6.9.2013 19:15:49
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007

  MOSS (Microsoft Office SharePoint Server) 2007, Microsoft Office 2007 yazılımlarının bir parçası olan, sunucu tabanlı çalışan bir iş yönetimi uygulamasıdır. Bu uygulama firma ve kuruluşların birlikte çalışmasının, içerik yönetiminin, iş süreçlerinin, Web sitesi yönetiminin düzenli bir şekilde çalışmasını ve süreçlerin maksimum seviyede elektronik olarak ilerlemesini sağlamaktadır. Temel olarak Microsoft Office SharePoint Server 2007'nin sağladığı kullanım alanları 6 gruba ayrılabilir. Bunlar; Collaboration (İşbirliği), Enterprise Content Management (Kurumsal İçerik Yönetimi), Portals (Portallar), Business Process and Forms (İş Süreci Formları), Enterprise Search (Kurumsal Arama), Business Intelligence (İş Zekası) olarak sıralanmaktadır.
  6.9.2013 19:14:59