• FDM (Frequency Division Multiplexing - Frekans Bölmeli Çoğullama)

  FDM, Frequency Division Multiplexing (Frekans Bölmeli Çoğullama), hücresel ve analog sistemlerde çoğullama tekniklerinden biridir. Bu teknik, radyo vericilerinin aynı frekans spektrumunda veri göndermesi için kullanılır.
  7.9.2013 01:59:06
 • Geniş Bant İnternet Teknolojileri

  Günümüzde kullandığımız geniş bant İnternet teknolojilerini 3 grupta incelenebilir. 802.11 standardı Uydu bağlantısı Hücresel telefon teknolojisi 802.11
  7.9.2013 01:59:04
 • Etherchannel

  Etherchannel, anahtarlayıcılarda kullanılan bir hat birleştirme (link aggregation) teknolojisidir. Hat birleştirme için gerekli olan anlaşmalar dinamik bir şekilde protokoller tarafından sağlanır. Bant genişliğini arttırmak için kullanılan Etherchannel teknolojisiyle birden fazla port tek bir port gibi gösterilebilir.
  7.9.2013 01:58:23
 • Kablo İnternet (Cable Network)

  Kablo İnternet (Cable Network), herhangi bir telefon hattı ve servis sağlayacısına ihtiyaç duyulmaksızın, kablo televizyon şebekesi kullanılarak bilgisayara bağlanacak bir kablo modem yoluyla İnternete bağlanılmasını sağlayan bir sistemdir.
  7.9.2013 01:57:54
 • CEF (Cisco Express Forwarding - Cisco Hızlı İletim)

  CEF (Cisco Express Forwarding - Cisco Hızlı İletim), gelişmiş bir 3.katman (OSI Ağ katmanı) IP anahtarlama teknolojisidir. CEF, büyük ve dinamik trafiklerin aktığı ağların performansını ve ölçeklenebilirliğini daha iyi hale getirir.
  7.9.2013 01:57:38
 • İntranet (İç Ağ) ve Extranet (Dış Ağ)

  İntranet (İç Ağ) İntranet, işyerlerinde çalışanlar arası iletişimi sağlamak ve bilgi paylaşmak amacıyla kullanılan özel bir iş ağıdır (network). Esas olarak, İntranet işyerinin kendi özel Web sitesidir; İnternet ile aynı network protokollerini ve aynı altyapıyı kullanır.
  7.9.2013 01:57:03
 • ATM (Asynchronous Transfer Mode-Eşzamansız Aktarım Modu)

  Eşzamansız Aktarım Modu (ATM), ses, resim, video gibi değişik türden verilerin sabit büyüklükte veri paketlerine bölünerek iletimini sağlayan bir ağ teknolojisidir. Veri iletimi sırasında paket anahtarlamanın bir türü olan hücre aktarımı tekniğini kullanır. Eşzamansız Aktarım Modu sabit büyüklükte küçük boyutlu paketler halinde aktarım yaptığından ağ donanımlarına daha etkili anatharlama yapma imkanı sağlar ve çok yüksek veri iletim hızlarına çıkabilir. En çok kullanılan standart hızlar, 155 Mbps ve 622 Mbps'dir ve 10 Gbps hızlara kadar da çıkılabilmiştir.
  7.9.2013 01:56:43
 • İnternet'in Tarihçesi

  Internet'in ortaya çıkısı Amerikan Federal Hükümeti Savunma Bakanlığı'nın araştırma ve geliştirme kolu olan "Savunma İleri Düzey Araştırma Projeleri Kurumu"na (DARPA - Defense Advanced Research Project Agency) dayanır.
  7.9.2013 01:55:29
 • İkinci Katman Atakları

  2. Katman (Layer 2) saldırıları LAN (Yerel Alan Ağlarının) içinden yapıldığı için güvenlik duvarı ya da atak tespit etme sistemleri tarafından engellememektedir.
  7.9.2013 01:52:36
 • IPTV (IP Televizyon)

  IPTV (Internet Protocol Television), Televizyon ve/veya görüntü sinyallerinin genişbant (kablo internet/DSL) kullanıcılarına internet protokolü üzerinden dağıtıldığı sistemlere denmektedir.
  7.9.2013 01:51:35
 • IPSec VPN (Internet Protocol Security – İnternet Protokolü Güvenliği)

  IPSec, şifreleme ve güvenlik hizmetlerini kullanarak IP protokollerinin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için IETF (Internet Engineering Task Force – İnternet Mühendisliği Görev Gücü) tarafından geliştirilmiş bir güvenlik protokolüdür.
  7.9.2013 01:50:10
 • IP Telefon ve Servis Sağlayıcıları

  IP Telefon, VoIP (Voice Over IP – IP Üzerinden Ses) teknolojilerini kullanarak telefon görüşmelerinin geleneksel telefon hatları üzerinden değil de bir IP ağı üzerinden yapılmasını sağlayan donanım ya da yazılımlara verilen isimdir.
  7.9.2013 01:49:11
 • IP (Internet Protocol – İnternet Protokolü) Paketlerinin Parçalanması ve Güvenlik Sistemlerine Etkileri

  Fragmentation (Parçalanma), IP (Internet Protocol – İnternet Protokolü) paketlerinin Yerel Ağlar (LAN – Local Area Network) arasında dolaşırken MTU (Maximum Transmission Unit - Maksimum İletim Birimi) değeri kendi boyutundan daha düşük olan bir ağa geçişinde yönlendirici tarafından parçalanmasıdır. MTU ise bir ağda iletilebilecek en büyük paket boyutudur.
  7.9.2013 01:48:15
 • Hping

  Hping programı kullanılarak istenen sayıda TCP/IP (Transmission Control Protocol - İletim Kontrol Protokolü) paketi hedefe gönderilir. TCP ping ve UDP ping’e göre daha aktif tarama gerçekleştirir.
  7.9.2013 01:46:59
 • Homeplug İnternet

  Homeplug İnternet, evlerde ve iş yerlerinde İnternet bağlantısını, binaların elektrik kablolarına vererek bina içinde yerel ağ kurulmasına yarayan, IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers-Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü)'nin protokolleri ile işleyen bir İnternet hizmetidir.
  7.9.2013 01:46:08
 • Hızlı Kapsayan Ağaç Protokolü (Rapid Spanning Tree Protocol) ve Kapsayan Ağaç Protokolü (Spanning Tree Protocol) ile Karşılaştırılması

  STP-Spanning Tree Protocol (Kapsayan Ağaç Protokolü) herhangi bir yerel ağda (local area network) döngülerden (loop) arınmış bir topoloji oluşması için yaratılmış bir protokoldür.
  7.9.2013 01:45:17
 • WPA (Wi-Fi Protected Access- Wi-Fi Korumalı Erişim)

  Wi-Fi : Wireless Fidelity (Kablosuz Ağ) WPA kablosuz ağlar için geliştirilmiş bir şifreleme standardıdır. Bu standart daha önceki WEP (Wired Equivalent Privacy- Kabloya Eş Güvenlik) sisteminin yetersizliğine karşılık geliştirilmiştir.
  7.9.2013 01:44:29
 • Virüs, Solucan ve Truva Atı

  Virüsler, solucanlar (worm) ve truva atları (trojen); bilgisayarın düzgün olarak çalışmasını engelleyen, kullanıcının izni dışında sistem yapılandırması üzerinde değişiklikler yapan ve bilgisayar içerisindeki bilgiler için tehdit oluşturan kötü amaçlı yazılımlardır.
  7.9.2013 01:43:33
 • Şifreleme Yöntemleri

  Kriptografi şifreleme bilimi demektir. Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle askeri, elektronik, banka sistemleri ve daha bir çok yer kriptografi biliminin kullanım alanları haline gelmiştir.
  7.9.2013 01:42:35
 • SSD (Solid State Drive - Katı Hal Sürücü)

  İşletmelerde kullanılan katı hal diskler (SSD), dönen manyetik diskler veya optik ortamlar yerine, hareketsiz flaş bellek teknolojisi kullanan veri depolama aygıtlarıdır. SSD’ler, SATA veya SAS gibi geleneksel sabit disk arabirimleriyle uyumludur ve 3,5-inç, 2,5-inç veya 1,8-inç gibi mevcut hard disk drive (HDD) boyutlarına sahiptir. Mekanik disklerdeki artan dönüş hızı (RPM rotation per minute) daha fazla performans ve beraberinde sıcaklık problemi de getirmiştir.
  7.9.2013 01:40:37