Uygulama Geliştirme

Eyl 08, 2013
SQL Server 2005 uygulama geliştirme ortamı olarak programcılara çok sayıda yeni teknoloji ve çözüm sağlar. .NET Framework  ile programcılar daha güvenli ve sağlam uygulamalar geliştirebilirler. SQL Server 2005 ayrıca yerleşik XML yetenekleri programcıların yeni sınıflar geliştirmesini de sağlar.

Programlama verimliliği için gelişmeler:

• Geniş dil desteği
• Geliştirilmiş araçlar
• Genişletilebilirlik
• Veri erişimi
• XML ve Web Servisleri

Geniletilmiş Dil Desteği: SQL Server 2005, Common Language Runtime (CLR) veritabanı motoru içinde çalıştığı için programcılar uygulama geliştirmek için çok sayıda dili seçebilirler. Transact-SQL, Microsoft Visual Basic .NET ve Microsoft Visual C# .NET gibi. Ayrıca CLR konakçılık sayesinde programcılar esnek kullanıcı tanımlı türler ve fonksiyonlar kullanabilirler. CLR ayrıca microsoft kodu olmayan kodlara da destek sağlar.

CLR/.NET Framework Birleşimi: SQL Server 2005 ile veritabanı programcıları Microsoft .NET Framework sınıf kütüphanesi ve modern programlama dillerinin tüm üstünlüklerinden yararlanırlar. CLR entegrasyonu sayesinde saklı yordam, fonksiyonlar ve tetikleyiciler  .NET Framework dillerinden birisiyle yazılabilir.

Microsoft Visual Basic .NET ve C# dilleri nesne tabanlı yapılar, yapılandırılmış istisna yakalama (exception handling), diziler, isimler ve sınıf desteği veren gelişmiş dillerdir. Visual Basic .NET ve C# nesne tabanlı yetenekleri kuşatma(encapsulation), eldeki yapıları kullanma (inheritance) ve polimorfizm (polymorphism) gibi teknikleri sağlar. Ayrıca kodları toplu olarak organizasyonu büyük veritabanı projelerinde kolaylıklar sağlar.

Yönetilen kodlar Transact-SQL komutlarında daha etkin kodlardır. dizilerin dağılımı (string handling), düzenli tanımlamalar vb. .NET Framework sınıf kütüphanesi sayesinde binlerce öntanımlı sınıf ve rutin yapılara erişilir.

SQL Server ve CLR birleşimi şunları sağlar: Gelişmiş programlama modeli: .NET Framework ile sağlanan programlama dilleri T-SQL'den daha zengin seçenekler sağlar.

Gelişmi güvenlik: CLR ortamında çalışan managed kodlar, SQL Server üzerindeki saklı yordamların çalışmasına göre daha fazla güvenlik sağlar.

Ortak geliştirme ortamı: Veritabanı geliştirme ortamı Visual Studio 2005 ortamına eklenmiştir. Veritabanı programcılığında da aynı araçlar kullanılır.

Performans ve ölçeklenebilirlik: Yönetilebilir kodların derlenerek çalışması performansı artırır.

Gelişmiş Uygulama Geliştirme Araçları:  Programcılar ayrıca Transact-SQL, XML, Multidimensional Expressions (MDX) ve XML for Analysis (XMLA) kodlarını tek bir ortamda yazacaklardır. Visual Studio geliştirme ortamıyla olan birleşme daha etkin bir geliştirme ve hata giderme (debugging) olanağı sağlar.

Raporlama Servisleri:  Raporlama servisleri Microsoft BI platformunun bilgi çalışanlarının şirket verilerine erişimesini sağlar. Raporlama servisleri sunucu tabanlı bir genişletilmiş raporlama ortamıdır. Raporlar değişik formatlarda elde edilebilir.

SQL Server 2005'ın birleşik bir bileşeni olan Raporlama servisleri şunları sağlar:

• Yüksek performanslı rapor işleme ve formatlama aracı.
• Raporları yaratmak, görmek ve yönetmek için komple bir araç.
• Farkı raporlama çözümlerinin entegre edilebileceği açık bir mimari.

Relational ve OLAP Raporları:  İlişkisel veriler üzerine kurulur raporlar yararlıdır, ancak ek olarak eklenen analytic (çözümsel) yetenekleri raporlamayı daha güçlü kılar. SQL Server 2005 rilişkisel ve OLAP verileri üzerinde çalışmak üzere sorgu editörü; SQL Sorgu editörü ve MDX Sorgu editörü sağlar.

Rapor Üretici: Rapor üretici, SQL Server 2005 Raporlama Servislerinin yeni bir bileşenidir. Şirket kullanıcılaırnın kendi raporlarını oluşturmalarını sağlar. Rapor üretici, raporlama servisleri platformunun üstünlüklerini kullanır ve son kullanıcılara raporlamada kolaylıklar sağlar. Rapor üretici kullanıcı arabirimi bilinen Microsoft Office üzerine kurulur. Bunlar Microsoft Excel ve Microsoft PowerPoint dir. 

Rapor üreticisi tarayıcı aracılığıyla ulaşılan bir "ClickOnce" uygulamasıdır.

Rapor üreticisi kullanıcıların raporlara metin eklemesini, formatlamasını sağlar. Ayrıca raporlara yeni alanlar ve hesaplamalar da eklenebilir. Üretilen raporlar değişik tipte elde edilebilir. PDF, Microsoft Excel, vb.

Microsoft Office ile Entegrasyon(Birleşim): Raporlama servisleri içindeki Report Server (Rapor sunucusu) ile elde edilen raporlar Microsoft SharePoint Portal Server mantığında çalışır. Bu raporlara Microsoft Word ya da Excel gibi Microsoft Office sistem uygulamalarıyla erişilebilir.