Osql

Eyl 08, 2013
Osql komutu ile Transact -SQL komutları, sistem yordamları ve betik (script) dosyalarını görebiliriz. Osql; sunucu ile haberleşmek için ODBC'yi kullanır. QUIT veya EXITkomutlarını kullanarak Osql 'den çıkılabilir. Bu uygulamayı kullanmak için komut satırından yararlanılır.
Sık kullanılan parametreler şunlardır: 

-U login_id  , -P password , -S server_name  ,  -i input_file , -o output_file 

Bu ve diğer  komutlar kullanılarak "Query Analyzer" 'da pencere içerisine yazılmış olan sorgulama ifadeleri komut satırında yazılabilir ve istenilen işlemler gerçekleştirilebilir.