NİNOVA UZAKTAN EĞİTİM DOKÜMANTASYONU

Oturum oluşturma

  1. İlgili sınıfın Uzaktan Eğitim sekmesine tıklanarak uzaktan eğitim oluşturulabilecek ve listelenebilecek sayfaya gidilir.

        Ekran Resmi 2020-04-02 18.13.19

2.Oturum ekle butonuna basılarak ilgili ekrana gidilir

       Ekran Resmi 2020-04-02 18.13.35
3.Ekranda bulunan alanlar doldurularak oturum oluşturulur. Oluşturulan oturuma ait bilgiler sınıfın öğrencilerine otomatik olarak e-posta ve bildirim olarak gönderilecektir.

      Ekran Resmi 2020-04-02 18.13.47

Oturum Listeleme

  1. İlgili sınıfın Uzaktan Eğitim sekmesine tıklanarak uzaktan eğitim listeleme sayfasına gidilir. Listede oturuma ait bilgiler görüntülenecektir.

      Ekran Resmi 2020-04-02 18.13.56

2. Oturuma Git bağlantısına tıklanarak Zoom uygulamasına gidilir ve oturum başlatılır.

Ekran Resmi 2020-04-02 18.14.22

3. Zoom oturumu sonlandıktan sonra derse ait kayıtlar oturum bilgisinin alt kısmında görüntülenecek ve izle  butonuna basılarak tekrar izlenebilecektir.