RARP (Reverse Address Resolution Protocol - Ters Adres Çözümleme Protokolü)

Oca 18, 2022

ARP (Address Resolution Protocol - Adres Çözümleme Protokolü), fiziksel adreslere karşılık gelen IPv4 (Internet Protokol Version 4 - Internet Protokolü Versiyon 4) adresini belirlemeye yarayan bir protokoldür. ARP protokolünün iletileri içinde kullandığı bilgiler şunlardır:

  • Hardware Type (Donanım Tipi): Bu bilgi kullanılan donanım bilgisini barındırmaktadır. Ethernet için değer 8 bit'tir.
  • Protocol Type (Protokol Tipi): Kullanılan protokolün bilgisini vermektedir.
  • Lenght of Hardware Address (Donanım Adres Uzunluğu): Cihazın donanımsal adresinin, yani MAC (Media Access Control - Ortam Erişim Yönetimi) adresinin uzunluğunu belirtmektedir. MAC adresinin uzunluğu 48 bit'tir.
  • Operation Code (İşlem Kodu): Bu bilgi ile mesajın ARP sorgu (request) ya da ARP cevap (reply) iletisi olduğu anlaşılabilir.

Bu bilgilerin dışında ARP sorgu (request) paketlerinde Gönderici Cihaz Adresi (Sender Hardware Address) olarak mesajı gönderen cihazın MAC adres bilgisi yer alır. Ayrıca Hedef Cihaz Adresi (Target’s Hardware Address) olarak da 00:00:00:00:00:00 adresi yer almaktadır.

ARP protokolü iki temel ileti kullanmaktadır:

  • Bu iletilerden biri ARP sorgu (request), diğeri ise ARP cevap (reply) tır. ARP sorgu iletisi belirli bir IP adresinin hangi cihaza ait olduğunu tespit etmek amacıyla ağdaki cihazlara  gönderilen bir iletidir. Bu iletinin tüm bilgisayarlara gönderilmesi gerekir, çünkü iletinin gönderileceği hedef bilinmemektedir. Yani iletinin gönderileceği cihazın MAC adresi bilinmemektedir. Bu yüzden iletiye hedef (destination) adresi olarak yayın (broadcast) MAC adresi olan FF:FF:FF:FF:FF:FF atanır. Bütün bilgisayarlar bu iletiyi alır, ancak sadece hedef IP  adresine sahip bilgisayar bu mesaja cevap verir. Bu verdiği mesaja ARP cevap (ARP reply) denir.
  • ARP cevap (reply) iletisi ile sorgusu yapılan IP adresini kullanan cihaz, aranan cihazın kendisi olduğu cevabını verir. Cevap (reply) iletisinde hedef (destination) olarak da cevap (request) iletisinde bulunan kaynak (source) cihazının (yani request mesajını gönderen makinanın) adresi yazılır.

RARP, bir TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol - İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü) ağında Bağlantı Katmanı (Link Layer)’da MAC adresleri ile  IP adresleri arasındaki bağı yapmak için kullanılan bir ağ protokolüdür. Yeni Çalıştırılmış (New -Booted) bilgisayarların Ethernet adreslerini ağa duyurması ve kendi IP adresini sormasını sağlar. IP adres istekleri, yerel alan ağı dışına çıkamadığı için isteklerin oluştuğu yerel alan ağlarında bir RARP sunucusu olması gerekir. Veri-Bağlantı Katmanı adreslerinin protokol adresleri ile birleştirmesi için bir veya birden fazla sunucuya ihtiyaç duyar. IETF (Internet Engineering Task Force - İnternet Mühendisliği Görev Gücü) tarafından RFC 903 makelesinde tanımlanmıştır.

RARP, BOOTP (Bootstrap Protocol - Kendini Yükleme Protokolü) ve modern DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - Dinamik İstemci Yapılandırma Protokolü) oluşturması sonucu daha az kullanılan bir protokol olmuştur.

RARP İletileri

RARP'da iki mesaj kullanılır:

  • RARP isteği: Bu ileti, belirli bir MAC adresi sahibinin kendisini başka bir MAC adresine bildirmesini ister. İletiyi gönderen MAC adresi olarak gönderen makinenin MAC adresi, iletiyi alıcı olan MAC adresi olarak ise tüm cihazlara, yayın (broadcast) adresi olan FF:FF:FF:FF:FF:FF yazılır.
  • RARP yanıtı: RARP isteğini alan RARP sunucusu, gönderene "o MAC adresinin sahibi şu kişidir." cevabı yollar. Öte yandan, RARP yanıtında sadece o makinenin IP adresi bilinecektir; yani ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi ve DNS sunucusunun adresi gibi girdiler olmayacaktır. Dolayısıyla, RARP ile IP adresini elde edebilmiş olan bir makine, bu bilgiye sahip olmasına rağmen iletişim kurmakta güçlük çekecektir.

Bu bilgilere de ulaşabilmek için, günümüzde RARP yerine DHCP kullanılır. RARP ise çok basit veya eski cihazlar dışında kullanılmaz.