Windows 10 İşletim Sistemi için Eduroam Ayarları

Kas 14, 2016
1- Masaüstündeyken sağ alt köşedeki internet bağlantı simgesi tıklanır.

edu1

2- Kablosuz ağlar görüntülenir. Eduroam seçilir.

edu2

3- Bağlan (Connect) düğmesi tıklanır. 

edu3

4- Gelen ekranda kullanıcı bilgileri istenmektedir. İTÜ Kullanıcı Adı (Username) kullaniciadi@itu.edu.tr şeklinde yazılarak Kullanıcı Parolası (Password) girilir. Tamam (OK) düğmesine tıklanır.

edu4

5- Gelen ekranda sertifika doğrulama uyarısı için tekrar Bağlan (Connect) düğmesi tıklanır.

edu5

6- Bağlantı kurulumu başarıyla tamamlanmıştır. 

edu6

Eğer ağa bağlanırken bir problem yaşanırsa alternatif olarak aşağıdaki adımlar uygulanır. Bağlantı ayarları yapılmadan önce mutlaka "ITU Kök Sertifikası" yüklü olmalıdır. Windows 10 için bu sertifikanın yüklenmesi ile ilgili olarak Windows 10 İşletim Sisteminde Sertifika Yükleme dokümanı incelenebilir.

1- Denetim Masası (Control Panel) -> Ağ ve İnternet (Network and Internet) -> Ağ ve Paylaşım Merkezi (Network and Sharing Center) yolundaki Yeni bağlantı veya ağ kurulumu (Set up a new connnection or network) bağlantısına tıklanır.

edu7

2- Açılan pencerede Kablosuz ağa el ile bağlan (Manually connect to a wireless network) seçilir.

edu8

3- Açılan pencerede Ağ adı (Network Name)  “eduroam” olarak yazılır. Güvenlik Türü (Security Type) “WPA2-Kuruluş (WPA2-enterprise)” seçilir. Bu bağlantıyı otomatik olarak başlat (Start this connection automatically)  ve  Ağ yayın yapmıyor olsa bile bağlan (Connect even if the network is not broadcasting) seçeneklerinin işaretleri kaldırılır. Ardından İleri (Next) düğmesine tıklanır.

edu9

4- Bağlantı başarıyla eklendikten sonra, bir sonraki adımdaki ekranda Bağlantı ayarlarını değiştir (Change connection settings) seçilerek kurulan bağlantının ayarları düzenlenir.

edu10

5- Bağlantı (Connection) sekmesi altında Bu ağ erişim alanına girdiğinde otomatik olarak bağlan (Connect automatically when this network is in range) seçeneği işaretlenir.

edu11

6- Güvenlik (Security) sekmesinde Ağ Kimlik Doğrulama Yöntemi (Choose a network authentication method) olarak Korumalı EAP (Protected EAP) seçilir ve Ayarlar (Settings) kısmına tıklanır.

edu12

7- Çıkan pencerede Güvenilen Kök Sertifika Yetkilileri (Trusted Root Certification Authority) seçeneklerinden ITU Root Certification Authority işaretlenir. Ayrıca Kimlik Doğrulama Yöntemi (Select Authentication Method) olarak "Güvenli Parola EAP-MSCHAP v2 (Secured Password-EAP-MSCHAP v2)" seçilir ve Yapılandır (Configure) düğmesine tıklanır.

edu13

8- Penceredeki Tamam(OK) düğmesi tıklanır.

edu14..

9- Çıkan ekrandaki işaret kaldırılır ve Tamam (OK) düğmesi tıklanır.

edu14

10- Güvenlik (Security) sekmesinin altındaki Gelişmiş Ayarlar (Advanced Settings) kısmına tıklanır.

edu15

11- Gelişmiş Ayarlar (Advanced Settings) penceresinin altındaki Kimlik doğrulama modunu belirt (Specify authentication mode) seçeneği işaretlenir  ve Kullanıcı kimlik doğrulaması (User authentication) seçeneği seçilir. Daha sonra Kimlik bilgilerini kaydet (Save credentials) seçeneğine tıklanır.

edu16

12- Çıkan ekranda İTÜ kullanıcı adı (User name) "kullaniciadi@itu.edu.tr" olacak şekilde yazılarak, kullanıcı Parolası (Password) girilir. Tamam (OK) düğmesine tıklanır.

edu17

Bağlantı kurulumu tamamlanmıştır. Bu ayarların bir kereye mahsus yapılması yeterlidir.