Windows 8'de Kablosuz Eduroam Bağlantı Ayarları

Eki 21, 2014

 

 1. Masaüstünde iken sağ alt köşedeki internet bağlantı simgesine tıklanır. 2. Kablosuz ağlar görüntülenir. Eduroam seçilir. 3. Gelen ekranda kullanıcı bilgileri istenmektedir. İTÜ Kullanıcı Adı (Username) "kullaniciadi@itu.edu.tr" şeklinde yazılarak Kullanıcı Parolası (Password) girilir. OK (Tamam) düğmesine tıklanır. 4. Bağlantı kurulumu başarıyla tamamlanmıştır.Eğer ağa bağlanırken bir problem yaşanırsa alternatif olarak aşağıdaki adımlar uygulanır. Bağlantı ayarları yapılmadan önce mutlaka "ITU Kök Sertifikası" yüklü olmalıdır. Windows 7 için bu sertifikanın yüklenmesi ile ilgili olarak Windows Vista İşletim Sisteminde Sertifika Yükleme (Windows 8 için aynı) dokümanı incelenebilir.

 1. Denetim Masası (Control Panel) -> Ağ ve İnternet (Network and Internet) -> Ağ ve Paylaşım Merkezi (Network and Sharing Center) yolundaki Yeni bağlantı veya ağ kurulumu (Set up a new connnection or network) bağlantısına tıklanır. 2. Açılan pencerede El ile ağ profili oluştur (Manually connect to a wireless network) seçilir. 3. Açılan pencerede Ağ adı (Network Name)  “eduroam” olarak yazılır. Güvenlik Türü (Security Type) “WPA2- Enterprise”, Şifreleme Türü (Encryption Type)  “AES” olarak seçilir. Bu bağlantıyı Otomatik olarak başlat (Start this connection automatically)  ve  Ağ yayın yapmıyor olsa bile bağlan (Connect even if the network is not broadcasting) seçeneklerinin işaretleri kaldırılır. Ardından İleri(Next) butonu tıklanır.

  3


 4. Bağlantı başarıyla eklendikten sonra, bir sonraki adımdaki ekranda Bağlantı ayarlarını değiştir (Change connection settings) seçilerek kurulan bağlantının ayarları düzenlenir.

    

 5. Güvenlik (Security) sekmesinde Ağ Kimlik Doğrulama Yöntemi (Choose a network authentication method) olarak "Korumalı EAP-PEAP (Protected EAP-PEAP)" seçilir veAyarlar (Settings) kısmına tıklanır.

  5


 6. Çıkan pencerede Güvenilen Kök Sertifika Yetkilileri (Trusted Root Certification Authority) seçeneklerinden ITU Root Certification Authority işaretlenir. Ayrıca Kimlik Doğrulama Yöntemi (Select Authentication Method) olarak "Güvenli Parola-EAP-MSCHAP v2 (Secured Password-EAP-MSCHAP v2)" seçilir ve Yapılandır (Configure) düğmesine tıklanır. 7. Çıkan penceredeki işaret kaldırılır ve Tamam (OK)'a tıklanır. 8. Güvenlik (Security) sekmesinin altındaki Gelişmiş Ayarlar (Advanced Settings) kısmına tıklanır.

  8-2


 9. Gelişmiş Ayarlar(Advanced Settings) pencresinin altındaki “Kimlik doğrulama modunu belirt (Specify authentication mode)” seçeneği işaretlenir  ve “Kullanıcı kimlik doğrulaması (User authentication)” seçeneği seçilir. Daha sonra kimlik bilgilerini kaydet ( save credentials) seçeneğine tıklanır. 10. Çıkan ekranda İTÜ kullanıcı adı (user name) "user@itu.edu.tr" olacak şekilde yazılarak, kullanıcı parolası (password) girilir. Tamam (OK) düğmesine tıklanır.  Bağlantı kurulumu tamamlanmıştır. Bu ayarların bir kereye mahsus yapılması yeterlidir.