Linux İşletim Sistemlerinde Secondary (İkincil) IP Ayarı

Eyl 09, 2014
1- Öncelikle, “root” olarak giriş yapmamız gerekmektedir. 

2- NIC (Network Interface Card) ‘ ların bulunduğu dizine gidilir.

 
3- IP ayarlarının yapılmış olduğu NIC ,örneğin ifcfg-eth0, ifcfg-eth0:0 olacak şekilde aynı dizin içine kopyalanır.

Böylece ifcfg-eth0 ile aynı yapılandırmaya sahip yeni bir sanal NIC oluşturulmuş olunur.

4- Yeni oluşturulan sanal NIC, vi editörü ile açılır. 

 
5- Oluşturulan sanal NIC ‘in adı düzeltilir. Kopyaladığımız IP adresi, kullanılacak olan ikincil IP adresi ile değiştirilir ve değişiklikler kaydedilir.


6- Network servisi yeniden başlatılır.7- Eklediğimiz ikincil IP adresini kontrol etmek için “ifconfig” komutu çalıştırılır.