Windows Mobile Platform

Eyl 08, 2013

Yakın zaman içerisinde mobil teknolojilere verilen önemin artması ve uygulamaların her türlü ortamda kullanılabilir olması için gereken çalışmaların artmasının neticesinde programcılar mobil cihazlar üzerinde uygulamalar yazmaya başlamışlardır.

Mobil uygulamalar kullanım alanlarına göre çeşitli işlevler yerine getirmek üzere Web uygulaması veya form olarak hazırlanabilmektedirler. Kayıt tutmak veya cihaz üzerinde belirli işlevleri gerçekleştirme amacına yönelerek farklı görevler almaktadırlar. Web uygulamaları ve diğer uygulamalarda veri tabanı  bağlantı desteği bulunmaktadır. MSMQ (Microsoft Message Queuing(Microsoft Mesaj Kuyruğu)) ile internet bağlantısının olmadığı ortamlarda da çalışabilir net bağlantısı geldiğinde sıradaki işlemler yürütülebilmektedir.

Mobil Uygulamalar, Visual Studio ile birlikte oluşturulduğunda emulator(öykünücü)ler yardımıyla çalıştırılıp denenebilmektedir. Farklı türde öykünücüler farklı sistem özellikleri için oluşturulmuştur.

 1. Windows Mobile ile SmartPhone (Akıllı Telefon) uygulaması yapmak için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir. Öncelikle Dosya->Yeni->Proje ile gelinen sekmeye tıklanmaktadır. Burada projenin konumu ve ismi seçilir. Daha sonra yapmak istenen projenin türüne karar verilmektedir.

 2. Device Application (Cihaz Uygulama), form tipinde bir uygulama oluşturmak için seçilmelidir. Burada geliştirilecek olan uygulamanın türüne göre farklı kodları projelerde yaratmak mümkündür. Arayüz olmadan çalışacak olan programlar, web uygulamaları, dll dosyaları seçeneklerde verilmektedir. Daha sonra uygulama için gerekli nesneler yaratılmakta form tasarımı kontrol içerikleri ile oluşturulmaktadır. Form tasarımı ve kodlama tamamlandıktan sonra program derlenmektedir.

 3. Projede oluşturulan tüm form kontrolleri veya uygulama kodları çalışır durumda olduğunda emulatore aktarılır. Bu aşamada uygulamanın çalıştırılacağı cihazın belirlenmesi için bir "emulator" tercih edilmesi gerekir. Burada gerçek bir cihaz ile kablosuz veya USB üzerinden bağlantı kurularak proje gerçek olarak da denenebilmektedir.

 4. Uygulama için kullanılmak istenen "emulator"un seçilmesinden sonra uygulama başlatılmaktadır.

   


  namespace SmartDeviceBIDB
  {
      public partial class BIDB : Form
      {
          public BIDB()
          {
              InitializeComponent();
          }
   
          private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              if (tbSifre.Text=="112358" && tbAd.Text=="test_ogrenci")
              {
                  MessageBox.Show("Giriş Başarılı");
              }

               else
               {
                   MessageBox.Show("Kullanıcı Adı yada Şifre Hatalı");
               }
           }
       }
   }


 5. Bu uygulamada kullanıcı adı ve şifre kontrolü yapan basit bir uygulama hazırlanmıştır. Uygulama için açılan emulator kapatıldığında daha sonraki derleme işlemi sonrasında emulator en baştan başlayacağından zaman bakımından kayıp olmaktadır. Bunun yerine emulator kapatılmadan çalışmak performansı arttıracaktır. Daha farklı kontroller kullanılarak farklı uygulamalar geliştirmek de mümkündür.