Web Servisleri

Eyl 08, 2013

Web servisleri Web üzerinden servis veren program parçacıklarıdır. Haziran 2000'de ortaya çıkmış ve birçok yazılım firması tarafından yoğun bir destek bulmuştur. İnternet üzerinde uygulama bütünleştirmesi için yöntem arayan birçok yazılım geliştirici firma ve kurum Web servisi modeli konusuna yönelmişlerdir. Bu modeli destekleyen Microsoft, IBM, Sun, HP, Oracle ve daha birçok firma bu konuda yoğun bir şekilde çalışmakta, Web servisleri yazılım ve uygulama geliştirme araçları sunmaktadır. Firmaların bu konudaki yoğun desteğinden dolayı, uygulama bütünleştirmesi konusunda ortaya çıkacak hakim ortamın Web servisleri modeline dayanacağı öngörülmektedir.

Web üzerinden verilen bu servisler standart HTTP protokolü ile olmaktadır. Bu da herkesin bu protokol vasıtası ile bir Web servisine ulaşabileceğini göstermektedir. Bir kullanıcının HTTP üzerinden bir Web servisini kullanmasına RPC (Remote Procedure Call) denilmektedir. HTTP üzerinden yapılan bu çağrımlara karşı SOAP (Simple Obect Access Protocol) denilen protokol XML çıktıları üretir. Bu sayede standart bir veri paylaşım aracı olan XML ile istenilen veriler alınıp kullanılabilir.

Web servislerinin popüler olmasının en büyük nedeni platform ve dilin bağımsız olmasıdır. Web servisleri açık İnternet standartlarına dayanır. Henüz gelişme ve olgunlaşma aşamasında olan bu modelle ilgili olarak bu aşamada ortaya çıkan ve kullanılan çekirdek standartlar SOAP, WSDL ve UDDI'dır. Ayrıca standart İnternet teknolojilerini kullandığından dolayı, uygulamalara ulaşım kolaydır ve çağrılan programlar güvenlik duvarlarına takılmazlar.