Veri Yönetimi

Eyl 08, 2013
Verilerin yönetimi şirketler için oldukça önemlidir. SQL Server 2005 ile kullanıcılar, yöneticiler güvenli bir şekilde verilere erişebilecekler. Ayrıca gelişmiş çok sayıda özelliğe sahip olan SQL Server 2005'in özellikleri şu başlıklarla ele alınır:
  • Yönetilebilirlik                                                                        

SQL Server 2005 kurumsal verilerin ve çözümsel (analitik) uygulamaların yönetimini kolaylaştıracak özelliklere sahiptir. "Enterprise Data Management" platformu olarak tek bir yönetim konsolu ile yöneticilerin şirket içindeki verilerin izlenmesi, yönetmesi ve düzenlemesi söz konusudur. Ayrıca SQL yönetim nesneleri ile de yönetim yapısının programlanmasını sağlar.

SQL Server Yönetim Konsolu:

SQL Server 2005 yönetim işlemlerini kolaylaştırmak için tek bir yönetim konsoluna sahiptir. Buradan sistem yönetimi ve sorgulama yapılır. Bu araçları entegrasyon servisleri, analiz servisleri, raporlama servisleri, durum bildirme servisleri ve SQL Server mobil sürümü izler.

SQL sunucusu yönetim konsolu ayrıca bir geliştirme ortamına da sahiptir. Bu ortam Transact-SQL betiklerinin yazılmasını sağlar. Bunun yanı sıra SQL sunucusu yönetim konsolu, çok boyutlu deyimler, çözümleme için XML ile programcıların OLAP uygulamaları geliştirmesini de kolaylaştırır.

SQL Yönetim Nesneleri:

SQL yönetim nesneleri (SMO) programlanabilir yeni bir grup nesneyi ifade eder. SMO ile veritabanı yönetiminin programla yapılabileceği bir dizi nesne sunulur. Örneğin: Yönetim Konsolu aracı bile bu nesnelerle yaratılmıştır.

SMO bir Microsoft .NET Framework topluluğu olarak geliştirilmiştir. SMO kullanılarak yaygın SQL Server yönetimsel görevleri otomatikleştirilir. Örneğin: Yapılandırma ayarları, yeni veritabanlarının yaratılması, Transact-SQL betiklerinin çalıştırılması, SQL sunucusu aracı işlerin yaratılması ve yedekleme işleminin yönetimi gibi.

SQL Server 2000'deki dağıtımlı yönetim nesnelerine (DMO) göre SMO nesne modeli güvenli, sağlam ve ölçeklenebilir özelliklere sahiptir.

  • Süreklilik

Süreklilik ya da kesintisiz çalışma adına yapılan yenilikler kurumların sürekli çalışan uygulamalar geliştirmesini sağlar. Bu yeniliklerin başında veritabanı aktarımı, sorunlara karşı yedekleme, veritabanı görüntüleme ve gelişmiş çevrimiçi işlemler gelir.

Veritabanı Aynılama (Database Mirroring):

Veritabanı aynılama, "transaction log" 'ların bir sunucudan diğer bir sunucuya sürekli kopyalanmasını sağlar. Böylece ana sistemin çökmesi durumunda ikinci sunucu üzerindeki veritabanına bağlanarak çalışmaya devam edilir.

Veritabanı aynılama standard sunucu donanımı üzerinde çalışan bir olanaktır.

Veritabanı Kopyalama (Database Snapshots):

SQL Server 2005 ayrıca veritabanı yöneticilerinin veritabanlarının "read-only" görünümlerini yaratmasını sağlar. Bu "database snapshot" 'ları veritabanlarının tam bir kopyasını sağlarlar ve gerektiğinde veritabanının geri yüklenmesinde kullanılırlar.

Hızlı Geri Alım (Fast Recovery):

SQL Server 2005, yeni ve daha hızlı recovery seçeneklerine sahiptir. Kullanıcılar kurtarılan bir veritabanına erişebilirler. Eski versiyon SQL Server'lar kullancılarının tamamlanmamış işlerinin eski haline dönmesini beklemeleri gerekmekteydi.

Geliştirilmiş Yönetici Bağlantısı: 

SQL Server 2005 özel bir geliştirilmiş bağlantı ile yanıt vermeyen ya da kullanılamaz duruma gelmiş (çalışmayan) sunuculara bağlanmayı sağlar. Bu özellik ile yönetici  Transact-SQL deyimlerini uygulayarak sorunları giderebilir. Bu bağlantı sysadmin sunucu rolü tarafından ve SQLCMD komut satırı aracıyla yerel ve uzaktan yerine getirilir.

İşlemler ve Yapılandırma: 

SQL Server 2005 bir içeriğin yaratılmasını (create), tekrar yapılandırmasını (rebuild) ya da silinmesini "online" içerik seçeneği bir tablo üzerinde "online" (update, delete, insert) olarak yapar. Ayrıca, SQL Server 2005 çalışırken de geri yükleme (restore) işlemlerinin de yapılmasını sağlar. "Online" geri yükleme yetenekleri SQL Server'ın kesintisiz çalışmasını sağlar.

Önceki SQL Server'ın bu işlemi yapılabilmesi için veritabanı bağlantısının kapalı olması gerekirdi.

Kopyalama:

Kopyalama birçok veritabanına verilerin dağıtılmasını sağlar. SQL Server 2005 gelişmiş kopyalama özelliklerine sahiptir. Yeni "peer-to-peer" model ile veritabanlarının işlemsel olarak eşleştirilmesi sağlanır.

  • Ölçeklenebilirlik

Tablo bölümleme, görüntü izolasyon ve 64-bit desteği ile SQL Server 2005 gelişmiş uygulamaları destekler. Büyük tabloların ve içeriklerinin bölümlenmesi sorgunun performansını artırır.

Parçalara Ayırma: 

Tablo ve içerik bölümleme büyük veritabanlarının küçük parçalara bölünerek yönetilmesini sağlar. Tablo, veritabanı ve sunucular üzerinde yapılan bu bölümlemeler aslında daha önce de olan bir teknolojidir. Ancak SQL Server 2005 yeni yetenekler sağlayarak tabloları veritabanı üzerindeki dosya grupları üzerinde de bölebilir. Yatay Parçalama ile de çok büyük veritabanları küçük kısımlara bölünür.

64-bit Desteği (System Itanium 2 ve x64)  SQL Server (64-bit) gelişmiş bellek yönetiminden yararlanır. Böylece I/O işlemleri azaltırılır: 46006395610. Windows Server 2003 x64, aynı sistem üzerindeki 32-bit ve 64-bit uygulamalarda yüksek performans sağlanır.

Yeni 64-bit uygulamaları 64-bit modunda çalıştırılır. Bu işlemlerin daha hızlı çalışmasını, daha fazla bellek kullanabilmesini ve sayısal işlemleri daha hızlı yapabilmesini sağlar.

  • Güvenlik

SQL Server 2005 güvenlik modelinde önemli gelişmeler sağlamıştır. Bu konudaki önemli değişiklikler şunlardır:

• SQL sunucusu giriş şifrelerindeki politikalar artırılmıştır.
• Güvenliğin sağlanmasında sahipler ve şemalar ayrı bölümlere ayrılmıştır.

Veritabanı Şifreleme:

SQL Server 2005 veritabanın şifrelenmesini sağlar. Varsayım olarak istemci/sunucu iletişimler de şifrelenmiş durumdadır. Güvenliği merkezi biçimde sağlamak için sunucu politikası şifrelenmemiş iletişimi geri çevirir.