Parametresiz Rapor Oluşturmak

Eyl 08, 2013
 1. Visual Studio.Net 2005'te rapor oluşturmak için öncelikle File (Dosya) -> New (Yeni) -> Project (Proje) adımları izlenir.
                                         

 2. Soldaki ağaç yapısından "Visual C#" seçilip sağ tarafta da "Crystal Reports Application" seçildikten sonra projenin yeri ve ismi belirlenir. 3. OK (Tamam) butonuna tıklandıktan sonra açılan pencereden "Using The Report Wizard" seçili olarak rapor tipi "Standart" seçilir ve OK (Tamam) tıklanır.  

                 

 4. Açılan pencerede "Available Data Source" kısmında rapor için verilerin alacağı veri kaynağının seçilebileceği bir liste vardır. Sql Server'da oluşturulmuş bir tablodan veri raporlamak için OLE DB (ADO) sekmesinin yanındaki + işaretine tıklanır.  
                   
   

 5. Açılan pencereden "Microsoft OLEDB Provider for SQL Server" seçilerek Next (İleri) butonuna tıklanır. 6. Daha sonra bağlanılacak veritabanı seçilir ve ilgili kullanıcı adı ve şifre kısımları doldurulur. "Integrated Security" seçeneği seçilip, Next (İleri) butonuna tıklanır. 7. Gelen pencerede Finish (Bitir) butonuna tıklanarak veri kaynağına bağlanma işlemi tamamlanır. 8. Açılan pencerede veritabanındaki tablolardan ilgili tablo (burada "rapor" tablosu) seçilir, ">" simgesine tıklanır. Seçilen tablolar "Selected Tables" altında listelenir. Daha sonra Next (İleri) butonuna tıklanır.     9. Açılan pencerede raporda gösterilmek istenen tablo sütunları seçilir ve ">" simgesine tıklanır. Gösterilmek istenen sütunlar seçildikten sonra Next (İleri)butonuna tıklanır.   10. Açılan pencerede sütunların neye göre sıralanacağını soran bir arayüz gelir. Burada oluşturulan tablodan herhangi bir sütun seçilerek Next (İleri) butonuna tıklanır. 11. Report Style (Rapor Tipi) ile ilgili kısım gelir. Buradan raporun istenilen görünüm şekli soldaki listeden belirlenir ve Finish (Bitir) butonuna tıklanır. 12. Visual Studio.Net arayüzü gelir. Burada F5 tuşuna basılarak Crystal Report uygulaması çalıştırılır. 13. Böylece rapor görüntülenmiş olur.