Bulut Hesaplama (Cloud Computing) ve Windows Azure Uygulaması

Eyl 08, 2013

Windows Azure ile uygulama geliştirmek için gerekli olan yazılımlar şunlardır:

  • "Visual Studio 2008 SP1"
  • "Windows Azure SDK (Software Development Kit - Yazılım Geliştirme Aracı)"
  • ".Net Framework 3.5"

Yukarıda bahsedilen yazılımlar yüklü ise uygulama aşağıda bahsedilen şekilde oluşturulmaktadır.

  1. File (Dosya) -> New (Yeni) yolundan Project (Proje) seçilir.  2. Cloud Service (Bulut Servisi) seçilir. OK (Tamam) tıklanır.  3. ASP.NET Web Role (ASP.NET Web Rolü), Worker Role (Çalışan Rol), CGI (Comman Gateway Interface) Web Role (Genel Geçit Arayüzü Web Rolü)seçeneklerinden kullanılmak istenenler seçilerek ok tuşları ile ekleme çıkarma işlemleri yapılır. OK (Tamam) tıklanır.Uygulama oluşturulduktan sonra Solution Explorer (Çözüm Penceresi)'da görünüm şekildeki gibidir.

Aşağıdaki örnekte Default.aspx sayfasına bir Label (Etiket) kontrolü eklenmektedir. Text özelliği "Merhaba Dünya!!!" olarak verilmektedir. 

<body> 
    <form id="form1" runat="server">
    <div> 
        <asp:Label ID="Label1" runat="server"
        Text="Merhaba Dünya !!!"></asp:Label> 
    </div> 
    </form> 
</body>

Uygulama çalıştırıldığında ekran çıktısı aşağıdaki gibi olmaktadır.