Adobe Flex Builder 3 İle AIR Uygulaması

Eyl 08, 2013

Uygulamaya başlamadan önce, bilgisayara Adobe'nin kendi sitesinden Adobe Air uygulaması indirilmelidir. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra sırasıyla aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir:

 1. Flex Builder 3 programı çalıştırılır.
 2. File(Dosya) -> New(Yeni) -> File Project(Dosya Projesi) yolu izlenerek yeni bir uygulama oluşturulur. Burada en üstte uygulamanın ismi yazılıp Desktop Application (Masaüstü Uygulaması) seçeneği seçilerek Next (İleri) tıklanır. 3. Gelen sekmede, uygulamanın kaydedileceği yer belirlenerek Next (İleri) tıklanır. 4. Gelen ekranda Finish (Bitir) seçeneği seçilip uygulama oluşturulur. 5. Uygulamanın geliştirilebileceği ilk sayfa aşağıdaki gibidir:

Adobe Air Flex projeleri, MXML dosyası ve XML uygulama dosyası olmak üzere iki temel dosyadan oluşmaktadır. Yukarıdaki uygulamada da solda "Project1.mxml" uygulamanın MXML dosyası; "Project1-app.xml" ise uygulamanın XML dosyasıdır. Bu dosyalardan XML dosyası, uygulamanın tanımlanması, çalıştırılması gibi özellikleriyle ilgili çeşitli parametreler içerir. Gerektiği zaman uygulama ile ilgili bu gibi özellikler bu dosyadan değiştirilebilir.

Uygulamayı Çalıştırmak:

Uygulamayı çalıştırmak için aşağıdaki adımların uygulanması gerekmektedir:

 1. Öncelikle programda hata olup olmadığı kontrol edilir. Programın hatasız çalışması sağlanır.
 2. Sonrasında Project -> Export Release Build yolu izlenerek aşağıdaki ekran açılır; burada , eğer bilgisayarda birden fazla Flex projesi kayıtlı ise, Air projesi olarak çalıştırılmak istenen proje Export to file(Dosyayı Çıkar) sekmesinden seçilerek Next (İleri) tıklanır.
 3. Gelen sekmede Export and sign an AIR file with a digital certificate işaretlenir. Burada, önceden kullanılmış bir sertifika varsa Browse(Göster) denilerek o sertifika gösterilir. Eğer önceden kullanılmış bir sertifika yoksa Create(Yarat) seçeneği tıklanarak yeni bir sertifika yaratılır. Sertifika yaratmak için Create(Yarat) denildiğinde aşağıdaki ekran açılır:  Burada gerekli yerler doldurulur; tekrar aynı sertifika kullanılmak istendiğinde girilmesi istenecek şifre iki kere yazılır; sertifikanın kaydedileceği yer belirlenir ve OK (Tamam) tıklanır. Tekrar aşağıdaki ekran gelir. Burada Next (İleri) tıklanarak devam edilir. 4. Sonrasında aşağıdaki ekran gelir. Burada Check All(Hepsini Seç) seçeneği seçilerek uygulamanın app.xml ve swf dosyalarının seçilmesi sağlanır. Ardından Finish (Bitir) seçeneği tıklanarak uygulamanın çalıştırılma aşaması bitirilir.

Uygulamanın Air projesi olarak çalıştırılması için gerekli olan dosya bu şekilde yaratılır. Yaratılan bu dosya aşağıda kırmızı kutu içerisinde gösterilmiştir.

Bu dosya üzerinde istenilen uygulama yazılabilir ve çalıştırıldığı zaman Air uygulaması yaratılmış olunur.