TDM (Time Division Multiplexing-Zaman Bölmeli Çoğullama)

Eyl 07, 2013
TDM, Time Division Multiplexing (Zaman Bölmeli Çoğullama), dijital veya analog bölümleme tiplerinden biridir. Bu tip bölümlemelerde birden fazla sinyalin veya bit dizilerinin tek bir kanal üzerinden gönderilmesi kullanılır. Bu işlem her kanala belirli bir zaman parçası (timeslot) ayırmakla meydana gelir. Aktarımı yapan kanal (Transfer Channel) üzerinden bu kanallar sıraya koyarak veriyi gönderir. TDM zaman bölümlemesini iki şekilde elde eder. Bunlar:
 • STDM, Synchronous Time Division Multiplexing (Eşzamanlı Zaman Bölmeli Çoklama): STDM'de aynı zaman birimi, bölmeleyici tarafından kanalı kullanan cihazlara ayırır. Bu ayrım olayında kanalın kullanılıp kullanılmamasına bakılmaz.

 • ATDM, Asynchronous Time Division Multiplexing (Eşzamansız Zaman Bölmeli Çoklama): Zaman birimleri cihaza göre ayrılır. Her birim (slot) sinyalin gönderileceği cihazın detaylarını ve mesajını kendisi tutar. Böylece her birim sayısı cihaz sayısına eşit olmak zorunda kalmaz. ATDM iletim kanalının en iyi şekilde kullanılmasına yardımcı olur ve aynı zamanda birden fazla olan yavaş giriş kanallarının, hızlı birer kanala dönüşmesine yardımcı olur.

TDM, birden çok kaynaktan gelen bilginin aynı ortamda ancak farklı zamanlarda iletilmesini sağlar. Değişik kaynaklardan gelen paketleri, zaman doneminde geçmeli hale dönüştürür. TDM sistemlerinde, en yaygın kullanılan modülasyon PCM, Pulse Code Modulation (Vuruş Kod Ayarlaması)'dir. Bu sistemlerde birden çok bilgi kanalı örneklenerek PCM koduna dönüştürülür. Sonra tek bir metalik çiftine zaman bölmeli çoklanır.
TDM Kavramı ile yüksek hızlı senkron iletişim hattının ortak paylaşılması anlaşılır ve her bir giriş portu için çıkış tarafında zaman dilimleri atanır. TDM giriş portlarındaki gelen veriyi tarar ve yüksek hızdaki iletim hattına bir zaman dilimi ataması yapar. Giriş portlarından bir tanesini yukarıda açıklandığı şekilde değerlendirdikten sonra  bir sonraki porta aynı işlem uygulanır.
TDM teknolojisinde göz önünde tutulması gereken husus bütün giriş portları üzerindeki toplam bant genişliğinin (bps-bits per seconds) saniye başına düşen bit, çıkıştaki bant genişliğini aşmamasıdır.
TDM teknolojisi senkron ve asenkron (Start/stop bits) terminallerden iletilen veriyi çoğullayabilmektedir.Yukarıda şekilde gösterildiği gibi, paralel kanal girişleri (A,B,C) alınarak çıkış  portuna seri olarak çoğullanmaktadır. Her bir kanal girişi, çıkış ucunda bir zaman diliminde yer almaktadır.
Buna göre TDM ile çoklu veri girişi tek bir iletim hattına çoğullanmaktadır. Kaynak uçtaki işaretlerin çıkış iletim hattında birleştirilmesi işlemi çoğullama olarak tanımlanır. Çıkış ucunun başka bir varış çoğullama düzeneğinde sonlanması durumunda bu çoğullama düzeneğinde kaynak taraftaki veri geri çoğullanır. Buna da Demultiplexing (Geri Çoğullama) adı verilir.
Asenkron işaret; diğer bir işaret için kullanılan saat hızından farklı bir hızda gönderilen işaret demektir.
Bilgisayar dilinde ise asenkron işletim diğer işlemlerden bağımsız olarak çalışmaktadır. Öte yandan senkron işletim diğer bir işlemin sonuçlanması neticesinde oluşmaktadır.
Senkron protokolü kullanacak tipik uygulama kütüklerin bir noktadan diğer bir noktaya iletimine yöneliktir.
Her bir iletim alındığında iletimin başarılı olduğu ve tekrar gönderilmesi gerektiğine dair bir işaret gönderilmektedir.

PCM-TDM Çoğullayıcı

Örnek : İki kanallı bir PCM-TDM taşıyıcısında her kanal dönüşümlü olarak örneklenir. Bir PCM koduna dönüştürülür.
Birinci kanal örneklenip PCM kodu iletilirken ikinci kanal örneklenir ve bir PCM koduna dönüştürülür. Bu süreç devam eder. Örneklemeler kanallardan dönüşümlü olarak alınır. PCM kodlarına dönüştülürek iletilir. Çoklayıcı (Multiplexer) iki girişi bir çıkışı olan anahtardır.
Dönüşümlü olarak seçilen kanallar çoklayıcının çıkışına bağlanır. Örneklenen her iki kanalı iletmek için gereken süreye çerçeve süresi denir. İki kanallı bir sistemde her kanal için ayrılan süre, toplam çerçeve süresinin yarısına eşittir. Her çerçeve süresinde her kanaldan bir kez örnekleme alınır. Dolayısıyla toplam çerçeve süresi örnekleme hızının tersine eşittir.Çerçeveleme:Sayısal Taşıyıcı sisteminde her kanal 8 bitlik bir PCM kodunda olup saniyede 8000 kez örneklenir. (Her kanal aynı hızdadır ancak aynı anda örneklenmez.)

8 bit/Örnekleme x 8000 Örnekleme/saniye = 64000bps = 64Kbps

Her çerçevede çerçeveleme biti adı verilen bir bit eklenir. Saniyede 8000 hızda çerçeveleme biti oluşturulur. Bu çerçeveleme bitleri TDM devrelerinde alıcı ile verici arasında çerçeve ve örnekleme eşitlemesinde kullanılır.
Avrupa standartında 125µ sn’lik bir çerçeve 32 kanal için 32 eşit zaman bölmesine ayrılır. Bu standarta göre her zaman bölgesinin 8 biti vardır. Dolayısıyla çerçeve başına toplam bit sayısı :

Zaman Dilimi 0
256bit/çerçeve x 8000çerçeve/saniye = 2048000bps = 2048 Mbps


Çerçeve Yapısı:TDM sisteminin blok yapısı:

Sistem altı birimden oluşur. Bunlar: Kontrol Birimi (KB), Düşük Hızlı Abone Birimi (DHAB), Yüksek Hızlı Abone Birimi (YHAB), Anahtarlama Birimi (AB), Trank Birimi (TB) ve Güç Birimi (GB). Sistemin denetimi yerel bir bilgisayar ile yapılır.  Sistemin modüler yapısı kullanıcı ihtiyacına cevap verecek şekilde kurulmaya uygundur.

TDM İhtiyacı

 • TDM; özellikle ISDN, Telefon servis ağı ve SS7 teknolojilerinde kullanılır.
 • TDM tabanlı ağlar uzun zamandır yaygın olarak kullanıldığı için güvenlidir. Sabit trafik akışının olduğu yerlerde kullanılması önerilir. Çünkü yapısı itibari ile ani veri akışındaki değişikliklere cevap veremez.
 • ATM ve Frame Relay teknolojilerinde bant genişliğinin gereksinime göre ayarlanabilmesi maliyet açısından büyük avantaj sağlar.

Avantajları

 • Uzun bir geçmişi vardır.
 • Sabit hızdaki veri akışı için uygundur. 
 • Gelişmiş yönetim ve kontrol imkanı sağlar.

Dezavantajları

 • Veri akışı olmadığında bant genişliğinden herhangi bir kazanç sağlamaz.

Desteklenen Uygulamaları

 • Sabit hızda, zamana duyarlı trafiği
 • Öncelikli olarak ses ve veri trafiği
 • Düşük hızda bir ağa erişim imkanı
 • Video konferans
 • Dağıtık uygulamalar (Bilgisayar Destekli Tasarım / Bilgisayar Destekli Üretim)