String Fonksiyonları

Eyl 08, 2013

String fonksiyonları, MS SQL kurulumu yapıldığında hazır olarak gelen ve string ifadeler üzerinde işlem yapılmasını sağlayan fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar içinde en sık kullanılanlar şunlardır: 

ASCII : Parametre olarak verilen karakterin ASCII(American Standart Code for Information Interchange – Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi)karşılığını geri döner.

        Örnek : select ASCII('i')
        Sonuç : 105

CHAR : Parametre olarak verilen ASCII kodun karakter karşılığını geri döner.

        Örnek : select CHAR('105')
        Sonuç : i

CHARINDEX  : İlk parametrede verilen string ifadenin ikinci parametrede verilen string ifadede kaçıncı karakterden itibaren başladığını geri döner. Belirli bir karakterden itibaren arama yapılmak istendiğinde, üçüncü parametre olarak bu değerin belirtilmesi gerekir; eğer üçüncü parametre belirtilmezse fonksiyon aramaya ilk karakterden başlar.

        Örnek : select CHARINDEX('ene','deneme deneme', 5)
        Sonuç : 9

LEFT : Fonksiyon iki parametre alır. İlk parametrede verilen string ifadenin ilk karakterinden başlayarak, ikinci parametrede verilen değer kadar karakterini geri döner.

        Örnek: select LEFT('deneme', 4)
        Sonuç : dene

LEN : Parametre olarak verilen ifadedeki karakter sayısını verir.

        Örnek : select LEN('deneme')
        Sonuç : 6
 

LOWER : Parametre olarak verilen string ifadedeki büyük harfleri küçük harfe çevirir.

        Örnek : select LOWER('DeNeMe')
        Sonuç : deneme

LTRIM : Parametre olarak verilen string ifadenin solundaki boşlukları siler.

        Örnek : select LTRIM('    deneme')
        Sonuç : deneme

PATINDEX  : Fonksiyon iki parametre alır. İlk parametrede verilen string ifadenin, ikinci parametrede verilen string ifade içinde kaçıncı karakterden itibaren başladığını geri döner. İlk parametrede kullanılan '%' karakterleri , “ene” ifadesinin başında veya sonunda bir veya daha fazla karakter bulunabileceğini ifade etmektedir.

        Örnek : select PATINDEX('%ene%', 'deneme')
        Sonuç : 2

REPLACE : Fonksiyon üç parametre alır. İkinci parametrede verilen ifadeyi birinci parametrenin içinde bulur ve üçüncü parametredeki ifadeyle değiştirir.

        Örnek : select REPLACE('deneme','ene','eNE')
        Sonuç : deNEme

REPLICATE : Fonksiyon iki parametre alır. İlk parametrede verilen string ifadeyi, ikinci parametrede verilen değer kadar yazar.

        Örnek : select REPLICATE('deneme', 3)
        Sonuç : denemedenemedeneme

REVERSE : Parametre olarak verilen ifadeyi tersten yazar.

        Örnek : select REVERSE('deneme')
        Sonuç : emened

RIGHT : Fonksiyon iki parametre alır. İlk parametrede verilen string ifadenin son karakterinden başlayarak, ikinci parametrede verilen değer kadar karakterini geri döner.

        Örnek : select RIGHT('deneme', 5)
        Sonuç : eneme

RTRIM : Parametre olarak verilen ifadenin sağındaki boşlukları siler.

        Örnek : select RTRIM('deneme     ')
        Sonuç : deneme

SPACE : Parametre olarak belirtilen değer kadar boşluk karakteri yazar.

        Örnek: select 'dene'+SPACE(3)+'me'
        Sonuç : dene   me

STR : Fonksiyon üç parametre alır. İlk parametre ondalıklı bir sayı, ikinci ve üçüncü parametreler sırasıyla fonksiyonun döndüreceği string ifadenin toplam uzunluğu ve ondalıklı kısmın uzunluğu olarak verilir. Fonksiyon çalıştırıldığında, verilen ondalıklı sayıyı stringe dönüştürür.

        Örnek : select STR(123.45, 6, 1)
        Sonuç :  123.5

SUBSTRING : Fonksiyon üç parametre alır. İlk parametrede verilen string ifadenin içinde ikinci parametrede belirtilen karakterden başlayarak, üçüncü parametredeki değer kadar karakteri geri döndürür.

        Örnek : select SUBSTRING('deneme', 2, 4)
        Sonuç : enem

UPPER : Parametre olarak verilen string ifadedeki küçük harfleri büyük harfe çevirir.

        Örnek : select UPPER('DeNeMe')
        Sonuç : DENEME