Storage Area Network (Depo Alan Ağı)

Eyl 07, 2013
Çevrimiçi kullanıcıların artması ve çevrimiçi çözümlerin gelişmesiyle şirketlerin de veri depolama ihtiyacı artmıştır. Ayrıca veriye ulaşımda kullanıcı sayısının ve veri miktarının artması ihtiyaç duyulan ağ trafiğini de arttırmıştır. Ortaya çıkan bu depolama alanı ve ağ trafiği ihtiyacı, mevcut çözümler tarafından karşılanamamaya başlandığında SAN  (Storage Area Network – Depo Alan Ağı) teknolojisi geliştirilmiştir.

Genel anlamda SAN, sunucu-depo alanı, sunucu-sunucu ve depo alanı-depo alanı arasındaki bağlantıyı sağlayan bir yapıdır. SAN'ı diğer teknolojilerden ayıran en belirgin özelliği genel amaç için kullanılan ağdan ayrı olmasıdır. Bu ayrılık SAN sisteminin fiziksel olarak ayrı olmasıyla ya da SAN'a ayrı bir alt ağ (subnet) atanmasıyla gerçekleştirilebilir. SAN'ın ayrı ağda olması e-posta trafiği gibi genel amaçlı ağ trafiğinden etkilenmemesini sağlayarak daha hızlı ve güvenli bir iletime imkan sağlar.

Aşağıda örnek bir SAN ağı görülmektedir. 

 SAN ‘ın Yararları

SAN, mevcut çözümlere göre daha gelişmiş özelliklere sahip olup, SAN ‘ın öne çıkan özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Genişletilebilirlik ve depolama kapasitesi: Geleneksel çözümlerde depo alanını arttırmak için sunuculara ya da sunuculardan bağımsız depolama sistemlerine depolama ünitesi almak gerekir. Bu hem pahalı hem de ağ performansını azaltan bir işlemdir. SAN sistemlerde ise depolama alanları zaten ayrı bir ağda bulunduğu için bu alan ihtiyacı doğrultusunda depolama diskleri veya üniteleri kolayca SAN ağına eklenebilir. Ayrıca SAN ağı içerisindeki bu değişim performans kaybına neden olmaz.
  • Yönetilebilirlik: İyi yapılandırılan bir SAN sistemi çok fazla yönetime ihtiyaç duymamasına karşın böyle bir ihtiyaç duyulduğunda SAN ağındaki en az sayıda sistemin etkileneceği, yedekli yapılarda ise hiçbir sistemin etkilenmeyeceği şekilde bu yönetim gerçekleştirebilir.
  • Yedeklenebilirlik: Her sistem için yedekli olma ve yedek alma işlemi çok önemli bir kavramdır. SAN ağında, yeni ağ cihazları mevcut ağa katılarak ve gerekli bağlantılar sağlanarak yedekli erişim kolaylıkla sağlanabilir. Ayrıca SAN sistemi, çevrimiçi yedek alma işlemini hızlı ve güvenli kılan bir yapıya sahiptir.
  • Hızlı veri iletimi: Sunucular doğrudan SAN ağında bulunduğu için sunucular arasındaki veri iletim hızı çok yüksektir. Ayrıca SAN içindeki ağ trafiğinin, genel amaçlı veri trafiğinden ayrı olması da SAN sisteminin veri iletim hızının yüksek olmasını sağlayan faktörlerden biridir.
  • Maliyet ve işletilebilirdik: SAN ağının işletim maliyeti düşüktür. SAN sisteminde yapılan genişletme çalışmalarında tüm sistemi ya da sitemin büyük bir kısmını değiştirme gereksinimi bulunmadığı için sistemi genişletme işlemi hem daha kolaydır hem de daha az maliyetlidir.

SAN İletim Teknolojileri

SAN iletim sistemlerinde Fibre Channel (Fiber İletim), iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface - Internet Küçük Bilgisayar Sistemi Arabirimi) ve FCIP (Fibre Channel    over IP - IP Üzerinden Fiber İletim) olmak üzere 3 tip temel teknoloji kullanılmaktadır.

  • Fibre Channel (Fiber İletim): Hızlı iletişime ihtiyaç duyan uygulamalar için geliştirilmiş ve standartlaştırılmış bir ağ iletim teknolojisidir. Günümüzde 200Gb/s ’a kadar aktarım hızına ve diğer teknolojilere göre daha uzak mesafelere bağlantı sağlanmasına olanak verdiği için SAN sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Fiber İletimde, Point-toPoint (Noktadan-Noktaya), Arbitrated Loop (Fiber Kanal Döngü Ağı) ve Switched Fabric (Anahtarlı SAN) olmak üzere kullanılan 3 topoloji mevcuttur.
  • iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface): TCP/IP protokolünü kullanarak depolama aygıtlarını SAN ‘da birbirlerine bağlar. Genellikle LAN (Local Area Network – Yerel Ağ Bağlantısı) ‘da kullanılır fakat WAN (Wide Area Network – Geniş Alan Ağı) ‘da da kullanılabilir. iSCSI verileri, SCSI komutlarıyla gönderilir. Kurulumu için ayrı bir altyapıya gerek yoktur mevcut ağ kullanılabilir. Bu yüzden SAN için ekonomik bir iletim teknolojisidir.
  • FCIP (Fibre Channel over IP - IP Üzerinden Fiber İletim) : Geniş ağda farklı Fiber İletim teknolojisine sahip SAN ‘ları TCP/IP protokolü ile birbirlerine bağlar. Geniş coğrafyaya yayılmış SAN ‘lar için ideal çözümdür. FCIP, büyük şirketler için farklı coğrafi yerleşkelerde bulunan sunucularını SAN sistemi içine dahil etmek için ideal çözümdür.

VSAN (Virtual Storage Area Network – Sanal Depolama Alan Ağı)

VSAN kavramı Cisco tarafından geliştirilmiştir ve temelde VLAN (Virtual Local Area Network - Sanal Yerel Ağ) ile aynı mantığa sahiptir. VSAN, görev olarak SAN ile aynı işi yapar fakat yapısı fiziksel değil mantıksaldır.

Fiziksel SAN sistemi oluşturmak için gerekli ağ cihazları ve iletim kabloları gibi gereksinimlerin maddi bir yük getirmesi söz konusu olduğu gibi bu cihazların kurulum işlemleri ve bağlantıların yapılması da uğraştırıcı ve zaman alan bir süreçtir. VSAN ise mevcut donanım kaynaklarını kullanarak, VSAN destekleyen cihazlar üzerinde mantıksal olarak tasarlanır. Bu nedenle VSAN, donanım ihtiyacından kaynaklanan bir masrafa gerek duymaz. Mantıksal yapılandırması haricinde kurulum ve fiziksel bağlantı gibi uğraştırıcı ve zaman alıcı süreçleri yoktur. İşletim maliyeti üzerinde bulunduğunu cihazın işletim masrafından ibarettir.

VSAN oluşturma işlemi switch (anahtarlayıcı) üzerinde gerçekleştirilir. Her bir VSAN birbirinden bağımsızdır. Birçok VSAN oluşturmak, ağ trafiğini amaca uygun şekilde yönlendirmeyi mümkün kılar. Böylece kurulan sistem daha yönetimsel bir yapıya sahip olur.

VSAN'da ortaya çıkan bir problem SAN ‘a göre daha kolay analiz edilip daha kısa sürede çözüme kavuşturulabilir. Sorunun kısa sürede çözülmesi sistemin erişilebilirliğini daha az sekteye uğramasını sağlar. Özellikle büyük şirketler için çok önemli olan bu hususta VSAN çözümü çok iyi bir seçenektir.