Sonuç Tablosundan Tablo Oluşturma

Eyl 08, 2013

Select Into ifadesi kullanılarak, select sorgusu ile elde edilen veriler into ifadesi ile geçici bir tablo içine yazılabilir.

Geçici tablolar ikiye ayrılır:

  • Yerel Geçici Tablolar (Local Temporary Tables)
    SQL Server’a her bağlanıldığında SQL Server yeni bir oturum açar. Oluşturulan geçici tablolar sadece açılan oturumlar için geçerlidir. Yerel Geçici Tablolar (Local Temprory Tables), sadece tabloyu oluşturan kişi tarafından görülebilir ve o kişi oturumu kapattığı zaman otomatik olarak tablo silinir. Yerel geçici tablolar oluşturulurken tablo adının önüne "#" işareti konulur.

  • Genel Geçici Tablolar (Global Temporary Tables)

    Genel Geçici Tablolar (Global Temprory Tables) ise, açıldığı veritabanına bağlı olan kişiler tarafından görülebilir ve kullanılabilir, yerel geçici tablolardan tek farkı budur. Veritabanına bağlı kişilerin hepsinin oturumlarını kapatmasıyla genel geçici tablolar otomatik olarak silinirler. Genel geçici tablo oluşturmak için ise tablo adının önüne "##" işareti konulur.

Uygulama:

Uygulamada kullanılan ogrenci tablosu:

 

Ogrenci tablosundan istenilen verilerin çekilmesiyle oluşturulan Yerel Geçici Tablo:

SELECT
ad AS ogrenciAdi,
soyad AS ogrenciSoyadi,
girisYili,
(zorunluKredi - verilenKredi) AS kalanKredi,
(zorunluStajGunu - yapilanStajGunu) AS kalanStaj
INTO #OgrenciBilgi
FROM ogrenci

SELECT * FROM #OgrenciBilgi

Ogrenci tablosundan istenilen verilerin çekilmesiyle oluşturulan Genel Geçici Tablo:

SELECT
ad AS ogrenciAdi,
soyad AS ogrenciSoyadi,
bolum,
verilenKredi,
yapilanStajGunu
INTO ##OgrenciBilgi2
FROM ogrenci

SELECT * FROM ##OgrenciBilgi2