MAC Adresleri

Eyl 07, 2013

Ethernet, Token Ring (Simgeli Halka Ağı), Wi-fi "Wireless Fidelity" (Kablosuz Ağ), Bluetooth, FDDI "Fiber Distributed Data Interface" (Dağıtık Lif Veri Arayüzü), SCSI "Small Computer System Interface" (Küçük Bilgisayar Ölçünlü Arayüzü) gibi protokollerde kullanılan ve açılımı “Media Access Control” (Ortam Erişim Kontrolü) olan MAC, hangi ağ öğesinin hangi zaman aralığında ağ ortamına veri aktarabileceğini belirleyen bir alt katmanı tanımlar ve 7 katmanlı OSI modelinin 2. katmanı olan veri bağı katmanının iki alt katmanından alttakidir. MAC Adresi, her ağ kartı için ayrı olan ve kartın içine üretilirken kodlanmış bir numaradır. Üretim esnasında yazıldığı için BIA, “Burned-in-Address” (İzi Kalan Adres) olarak da isimlendirilir. MAC adresi olarak tanımlanan numaralar ağ içerisinde bir istemciyi diğerinden ayırmak için kullanılırlar. Örneğin: herhangi bir MAC adresi 00:0B:DB:82:58:C3 olabilir. Her karakter 4 bite karşılık gelir ve böylece 248=281,474,976,710,656 farklı MAC adresi yaratılmasına imkan tanınır. “Binary” (İkilik) sistemde sayıların okunması zor olduğundan, sayılar “hexadecimal” (onaltılık) sistemde ifade edilmiştir.

OUI

Açılımı “Organizational Unique Identifier” (Organizasyona ait Eşsiz Kimlik) şeklindedir. MAC adresleri 48 bittir ve genelde onaltılık sayı düzeninde 12 karakter ile ifade edilir. İlk 24 bit (onaltılık düzende ilk 6 karakter) IEEE "Institute of Electrical and Electronics Engineers" (Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) tarafından üreticilere atanan üretici (satıcı) kodudur. Kuruma özel verilen bu 24 bit OUI olarak adlandırılır. Son 24 bit ise üretici tarafından atanır ve genelde ağ kartının seri numarası yazılır. IEEE üreticilere eşsiz kimlik numaraları atar. Aynı şekilde üreticilerin de ağ kartlarının son 6 hanesinde kullandığı karakterler eşsizdir. Bu ikisinin kombinasyonu, global dünyada ağdaki bir bilgisayara yegane bir kimlik numarası sağlar.

Ethernet “multicast” (Çoğa Gönderim) Adresi

Ethernet multicast bir bilgisayar yerine birden çok bilgisayara aynı anda mesaj göndermek için kullanılan bir metoddur. Bunun için  mesaj, belirli bir  multicast grup için rezerve olan MAC adresi aralığına atılır (her bilgisayar o grubun bir parçası olup olmayacağına kendisi karar vermelidir.).

Bir Ethernet multicast adresi multicast bitinden, 23 bitlik üretici bileşeninden ve üretici tarafından atanan 24 bitlik grup kimliğinden oluşur. Örneğin: “DEC” firmasına “08-00-2B” üretici kimliği atanmıştır, o halde DEC tarafından atanan multicast adresinin ilk 24 biti “09-00-2B” şeklinde olacaktır (Multicast biti ilk baytın düşük sıralı bitidir, “kablodaki ilk bit olarak da adlandırılır.”).

IANA’nın (Internet Assigned Number Authority) multicast adreslerini planlamak için kullandığı bir OUI’ı vardır. Bu OUI “01-00-5E” dir.  Bu OUI için 24 bit kullanılır ve (48 bitin) 25. si daima “0” dır. Bu durumda multicast adresini kodlamak için 23 bit kalmış olur. Multicast adresinin düşük sıralı 23 biti, multicast mesajı gönderebilmek için “01-00-5E” ile başlayan Ethernet adresinin son 23 biti olarak kullanılır. Bu yöntem aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

IP multicast adresleri “1110” ile başlar ve bunu 28 bit multicast adresi izler. 48 bitlik multicast Ethernet adresi elde edebilmek için ilk 24 bit IANA multicast bitleri ile doldurulur, 01-00-5E, 25. bit 0, ve multicast grubunun son 23 biti MAC adresinin son 23 bitine yazılır. Pembe ile gösterilen 5 bit MAC adresine konulmaz. Bunun anlamı 32 farklı MAC adresinin aynı multicast MAC adresine sahip olabileceğidir.

Bazı iyi bilinen MAC adresleri aşağıdaki gibidir:
Ethernet “multicast” Adresi Türü  Kullanım
 01-00-0C-CC-CC-CC  0x0802  CDP "Cisco Discovery Protocol" , VTP "Virtual Trunking Protocol"
 01-00-0C-CC-CC-CD  0x0802  SSTP Adresi
 01-80-C2-00-00-00  0x0802  "Spanning Tree Protocol"  IEEE 802.1D
 01-00-5E-xx-xx-xx  0x0800  IPv4 “multicast” Adresi (RFC1112)
 33-33-00-00-00-00  0x86DD  IPv6 "Neighbor Discovery"