Linux'te MAC Adresinin Değiştirilmesi

Eyl 07, 2013

Kablosuz ağ bağlantılarda ve bazı güvenli ağlarda "MAC" filtrelemeyi aşmak için MAC adresini değiştirmek gerekebilir. Bu işlem Linux sistemlerde komut satırı aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Linux sistemlerde geçerli olan MAC adresi ve ağ ayarları komut satırına “ifconfig” yazılarak görüntülenebilir.

Elde edilen ekran çıktısında eth0 satırında, 12 karakterli bir adrese karşılık gelen "HWaddr" ethernet kartının MAC adresidir. Buradaki MAC adresini değiştirmek için ilk olarak ethernet kartı kapalı konuma getirilir:

#ifconfig eth0 down

Sonrasında yeni MAC adresi aşağıdaki komutla değiştirilir:

#ifconfig [arayüz adı]  hw ether [yeni MAC Adresi]

Bu komuttan sonra da son olarak ethernet kartı tekrar aktif konuma getirilir:

#ifconfig eth0 up

Örnek olarak ekran çıktısında yer alan "00:0B:DB:82:C6:6F" MAC adresi "00:00:00:00:00:01" ile değiştirilmek istenirse bu komut aşağıdaki sekilde olmalıdır:

Bu komut uyguladıktan sonra MAC adresinin değişip değişmediği “ifconfig” komutunun çıktısından kontrol edilebilir. Başarılı bir şekilde MAC adresi değişikliği yapılmış ise "HWaddr" karşısında yer alan adres artık yeni MAC adresidir.

MAC adresi değişikliği komut yardımıyla yapılabileceği gibi "GNU MAC Changer" gibi bir programla da yapılabilir.