Kablo İnternet (Cable Network)

Eyl 07, 2013

Kablo İnternet (Cable Network), herhangi bir telefon hattı ve servis sağlayacısına ihtiyaç duyulmaksızın, kablo televizyon şebekesi kullanılarak bilgisayara bağlanacak bir kablo modem yoluyla İnternete bağlanılmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, yerel kablo televizyon hattını İnternete ortalama bir hızla bağlanabilmek için kullanır.

           


Kablo İnternet sistemi ile dosya indirme (download) hızı, ortalama olarak  500 - 1000 kbit/s olarak öngörülmektedir. Dosya gönderme veya veri yükleme (upload) hızı ise, birçok unsurdan etkilenmesinin yanında ortalama olarak 128 – 500 kbit/s öngörülmektedir.
Fiber optic (optik lif) ve koaksiyel (eşeksenli) kablolar aracılığıyla sağlanan bağlantı mesafeden etkilenmediği için, mesafeye bağlı olarak İnternet hızında herhangi bir yavaşlama görülmemektedir. Dosya indirme işlemi sırasında aynı zamanda dosya gönderme veya veri yükleme işlemlerini de yapmak mümkündür. Kablo İnternet sistemi, ADSL teknolojisi ile benzerlik gösteren simetrisiz hız seçeneklerine sahip olmasının yanında, ADSL 'nin aksine simetrik hız seçeneklerine de sahiptir. Bağlantıda mesafenin fazla olması bir problem ortaya çıkarmadığı için, İnternet hızında dalgalanmalar olmamaktadır. Kurumsal hizmet vermek amacıyla statik IP adresi alınabilmekte ve IP blok desteğinde bulunulabilmektedir.
Kablo İnternette, koaksiyel kablonun sağladığı sabit bir bant genişliği vardır ve bu bant genişliği bu sistemi kullanan kullanıcılar tarafından paylaşılmaktadır. Bu nedenle, aynı zaman zarfında bağlanan kişi sayısına göre bağlantı hızı değişkenlik gösterebilmektedir. Bu durum, İnternet santralinin bant genişliğini eşit şekilde paylaştırmaya yarayan istatiksel çoklama (statistical multiplexing) tekniğinden yararlanmasını sağlamaktadır. Santraller kullanım şekillerini izlemek ve ağı ölçeklendirmek zorunda olmalarının yanında, kullanıcıların İnterneti maksimum kullandıkları zaman aralıklarında yeterli servisi alabildiklerinden de emin olmalıdır. Birçok servis sağlayıcısı, İnternet erişimini herhangi bir kablo televizyon altyapısına bağlamadan sunmaktadır.

          

           

Herhangi bir kablo TV hattı üzerindeki asıl bant genişliği 27 Mbps kadardır ve karşıdan dosya indirimi sırasında kullanıcıya 2.5 Mbps’lik bant genişliği sağlamaktadır. Fakat bazı yerel sağlayıcılar tarafından sunulan internet bağlantı hızının T-taşıyıcı Sistem(T-carrier System) olarak adlandırılan 1.5 Mbps lik hızdan yüksek olmaması bu veri aktarım hızının genelde 1.5 Mbps civarında sınırlanmasına sebep olmaktadır. Birçok kablo modem karşıdan dosya indirme ve veri yükleme değerlerini belli bir oranla sınırlayıp belirli bir değere göre uyarlanabilir limitler koymaktadır. Bu limitler, modem ilk kez İnternete bağlandığında sağlayıcı tarafından belirlenerek TFTP(Bayağı Dosya Transfer Protokolü) aracılığıyla yüklenen yapılandırma dosyaları içerisine saklanmaktadır. 
        

        

Telefon üzerinden yapılan İnternet bağlantısının, İnternet hızlarının daha yüksek olmasının yanında bir diğer avantajı da bağlantının sürekli olmasıdır.
Kablo İnternet üzerinde iki çeşit servis sağlanmaktadır. Birincisi, bir kablo modeme bağlanarak bu modeme bağlı herhangi bir bilgisayara İnternet bağlantısı sağlamaktadır. İkincisi, geliştirilmiş bir kablo kutusu kullanarak doğrudan televizyona İnternet bağlantısı sağlamaktadır. Bu iki servis de bilgi sağlamak için bir telefon veya ağ bağlantısı ile İnternete bağlanmayı gerektiren MSN TV den oldukça farklıdır.

Kablo İnternet'te VoIP (IP Üzerinden Ses)   

IP üzerinden ses (Voice over IP) teknolojisiyle beraber kablo modemler telefon servisi sağlamak amacıyla da kullanılmaya başlanmıştır. Bir VoIP kullanıcısı telefon hizmetine herhangi bir üçüncü parti programı (Vonage,Skype,vb.) kullanarak erişebilmektedir. VoIP hizmetini daha verimli bir şekilde kullanmak için kullanıcılar iki farklı IP adresi kullanabilmektedirler. Bu tarz bir kullanım bilgisayarın internet bağlantısını bir IP üzerinden sağlarken diğer IP de VoIP tarafından ağ geçidi olarak kullanılacaktır .Bu şekilde ağ kuruluyken VoIP kullanıldığında bu durum ses kalitesini etkilemeyecektir. Bu kurulumu sağlamak için kablo modemin bağlantısı bir switch veya hubla sonlandırılmaktadır. Bu şekilde biri bilgisayar ağı yönlendiricisine (router), diğeri de ses ağ geçidine olmak üzere iki farklı IP atanabilmektedir. 

Kablo Modem (Cable Modem)

Kablo modem bilgisayarın yerel bir kablo tv bağlantısına bağlanıp, bu hat üzerinden 1.5 Mbps civarında bir hızla veri alışverişi yapmasını sağlayan cihazdır. Bu bağlantı hızı halihazırda 28.8 Kbps ve 56 Kbps veri aktarım hızına sahip telefon modemlerinden ve 128 Kbps hıza sahip bütünleştirilmiş Dijital Ağ Servisleri'nden (ISDN) çok daha yüksektir ve yaklaşık olarak DSL (Dijital Abone Hattı) bağlantı hızına eşittir.
Kablo modemler temel olarak kablo televizyon ağının bant genişliğinden faydalanarak, geniş bant İnternet erişimini kablo İnternet yapısına benzer şekilde iletmek için kullanılır. Kablo modemler aynı zamanda yerel ağ bağlantısındaki (LAN) kullanıcı ile ağdaki koaksiyel kablo arasında bir köprü olarak görev yapar. OSI (Open Systems Interconnection Basic Reference Model) referans modelinde kablo modemin görevi, sıradan bir modemin işlevlerinden daha çok OSI katmanlarından ikincisi olan veri bağlantısı katmanında (data link layer) iletici olarak görev yapmaktır. Diğer katmanlarda da işlevsel özellikleri bulunmaktadır. OSI referans modelinin üçüncü katmanı olan ağ katmanında (network layer) kablo modem, cihazları yönetmek ve sorun gidermek için kullanılan, kendi IP adresi olan bir sunucu olarak görev yapmaktadır. Taşıma katmanı (transport layer) olan dördüncü katmanda kablo modem, kendi IP adresiyle uyumlu bir şekilde çalışarak kullanıcı veri bloğu protokolünün (User Datagram Protocol) çalışmasını, TCP (Transmission Control Protocol) ve UDP ‘ye dayalı olarak filtrelemeyi sağlar. Uygulama katmanı olarak bilinen OSI referans modelinin yedinci katmanında kablo modem, yönetim ve devamlılık için kullanılan protokollerden bazıları olan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), TFTP (Trivial File Transfer Protocol) gibi sabit protokolleri sağlamaktadır.
Bir kablo modemin iki bağlantısı vardır. Bunlardan birincisi modem ile priz arasındaki bağlantıyı sağlayan kablo için, ikincisi ise bilgisayar ile bağlantıyı sağlayan kablo içindir.
Kablo modemin de temel işlevi telefon modem gibi analog ve dijital sinyaller arasında geçişi sağlamak olmasına karşın normal telefon modemlerine kıyasla çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Harici olarak kullanılabilirken, bilgisayar ile bütünleşik bir cihaz olarak da kullanılabilmektedir. Kablo modem, bilgisayarda standart ethernet kartına bağlanmaktadır.

        

Tüm kablo modemler bir kablo şirketinin santraline koaksiyel kablo hattı ile bağlanmaktadır ve buradaki Kablo Modem Sonlandırma Sistemi (CMTS) ile haberleşmektedir. Kablo modemler yalnızca CMTS ile sinyal alışverişinde bulunabilmekte ve hat üzerindeki diğer kablo modemlerle bu işlemi yapamamaktadırlar. Kablo modem üzerinden İnternet bağlantısının sağlanması için modem ile CMTS arasındaki maksimum uzaklık 160 km olmalıdır.