Insert...Select İfadesinin Kullanımı

Eyl 08, 2013

INSERT...SELECT ifadesi; bir tablodan "select" ifadesi ile seçilen satırları istenilen tabloya eklemeyi sağlar. Tek tek "insert" ifadesi yazmayı önlediği için pratik bir yöntemdir. Hangi tablodan satırları alınacaksa o tablonun diğer tablo ile aynı veritabanında olmasına dikkat etmek gerekmektedir. Bunun dışında birbirine karşılık gelen alanların aynı veri tipinde olması gerekir. Bir de "null" değerlerinin ve varsayılan değerlerinin olup olmadığına bakıp, ona göre uygulama yapmak gerekmektedir. Genel olarak kullanım şu şekildedir:

INSERT table_name
SELECT column_list 
FROM table_list
WHERE search_conditions

Örnek: LESSON1 ve LESSON2 şeklinde 2 tane tablo olsun:

(Bu tablolardan LESSON1 tablosunun number değerlerinin otomatik olarak (identity özelliği) girilen her satır için 1 artması sağlandı.)

LESSON2 tablosundaki alanların LESSON1 alanının veri tiplerinin birbiriyle aynı olmasına dikkat edilerek tüm LESSON2 deki satırları LESSON1'e eklemek için şu uygulama yapılır: