Exist ve Not Exist Anahtar Kelimeleri

Eyl 08, 2013
"Exist" ve "not exist" anahtar kelimeleri, değerlerden oluşan bir listede istenilen bilginin var olup olmadığını anlamak için kullanılır. IN yapısına benzer şekilde bir alt sorgulamada "exist" ya da "not exist" kullanılırsa, o alt sorgulamanın çıkaracağı sonuç içerisinde istenilen bilginin olup olmadığına bakılır ve ona göre esas sorgulamaya sınırlandırma getirilmiş olur. Bu arada alt sorgulama sadece değerlerden oluşan bir satırlar bütünü ortaya çıkarır, yeni bir bilgi üretmez. 

Örnek:  Yine iki tablonun age alanlarının ikisinde de bulunan değerlerin COMPANY tablosunda karşılık gelen satırlarından company_name alanındaki değerleri istenirse 2 yöntem kullanılabilinir:
  1. "Where" ifadesinde "exist" kullanılır.
  2. "Join" kullanılarak 2 tablonun age alanları eşleştirilir.