Etherchannel

Eyl 07, 2013

Etherchannel, anahtarlayıcılarda kullanılan bir hat birleştirme (link aggregation) teknolojisidir. Hat birleştirme için gerekli olan anlaşmalar dinamik bir şekilde protokoller tarafından sağlanır. Bant genişliğini arttırmak için kullanılan Etherchannel teknolojisiyle birden fazla port tek bir port gibi gösterilebilir. Bu teknoloji kullanılarak en fazla 8 portu birleştirmek mümkündür. Etherchannel teknolojisinde fiziksel olarak birden fazla port olmasına karşın mantıksal olarak tek bir port vardır. Normalde anahtarlayıcılar arasında birden fazla port kullanılırsa döngü (loop) oluşur ancak bu döngü oluşumunu STP (Spanning Tree Protocol-Kapsayan Ağaç Protokolü) engeller. Bu teknoloji ile portlar mantıksal olarak tek bir port gibi görüneceğinden STP herhangi bir engelleme yapmayacaktır.

Etherchannel, yedeklilik (redundancy) sağlar. Yedeklilik, bağlantılardan birinin çalışmaması durumunda iletimin devamının diğer bağlantılar üzerinden devam etmesidir. Dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri portların eşit hızlarda ayarlanmaları, bir diğeri de birleştirilen portların aynı sanal yerel alan ağında (vlan) olmalarıdır. Eğer portlar trunk olarak kullanılıyorsa aynı native vlane sahip olmaları gerekir. Paketler kullanılan hash algoritması (hashing algorithm) sonucunda belirli bir porttan yönlendirilirler. Algoritma, kaynak mac adresi (source mac address), hedef mac adresi (destination mac address) ya da ikisini; kaynak ip adresi (source ip address), hedef ip adresi (destination ip address) ya da ikisini veya tcp/udp port numaralarını kullanabilir. Teknolojinin en önemli yönü bant genişliğini arttırmasıdır. Bant genişliği en fazla 8 tane aktif olan portun kullanılması ile birlikte 800 Mbit/s, 8 Gbit/s veya 80 Gbit/s`ye kadar çıkabilmektedir.

Etherchannel'da, anahtarlayıcılar bağlantı yapılandırmalarının (konfigürasyon) dinamik olarak yapılmasını sağlayabilir. Bunun için iki protokol kullanılır: PAgP (Port Aggregation Protocol-Port Birleştirici Protokol) ve LACP (Link Aggregation Control Protocol-Hat Birleştirme Kontrol Protokolü). PagP Cisco cihazlara özgü bir protokol iken LACP cihazdan bağımsız standart bir protokoldür.

LACP ve PAgP protokolleri

Bu iki protokol işlevsel olarak aynıdır. İki protokolün yaptığı iş birbirine çok benzer. Bu protokoller birden fazla fiziksel bağlantıyı tek bir hat varmış gibi gösterir. LACP (Link Aggregation Control Protocol - Hat Birleştirme Kontrol Protokolü) endüstri standartında bir protokoldür ve IEEE 802.3ad koduyla standartlaşmıştır. Tüm ağ üreticilerinin cihazlarında çalışabilir. PAgP (Port Aggregation Protocol - Port Birleştirici Protokol) ise Cisco tescilli bir protokol olup yalnızca Cisco cihazlarında çalışmaktadır. Cisco tarafından geliştirilmiş olan PAgP'de iki anahtarlayıcı arasında paketler, Etherchannel özelliğine sahip portlar üzerinden takas edilir. Bu sayede port, grup yetenekleri öğrenilerek karşılaştırılır ve komşulukları tespit edilir.

PAgP, aktif (active) ve pasif (passive) mod olarak iki şekilde yapılandırılabilir. Aktif modda yapılandırılan anahtarlayıcılar uzaktaki anahtarlayıcılara Etherchannel oluşturmak için PAgP paketleri gönderir. Pasif modda yapılandırılan anahtarlayıcılar ise ancak uzaktaki bir cihazdan Etherchannel oluşturma isteği gelirse PAgP paket takasına başlar.

Hat birleştirme teknolojisi, yaygın olarak ana katman (core layer) cihazları arasında veya sunucu ile anahtarlayıcı arası bağlantılarda kullanılır. Ana katman cihazları arasında kullanılması hem toplam hız artışını hem de yedekliliği sağlar. Hatlardan birinde sorun olması durumunda pasif hatlardan birinin, bekleme yapmaksızın veri iletişimine geçmesi sağlanabilir. STP kullanılması durumunda hattın açılması için belirli bir süre geçmesi gerekir fakat bu süre içinde ana katmanda telafi edilemeyecek veri kayıpları yaşanabilir.

PAgP paketleri anahtarlayıcılar üzerinde Etherchannel için oluşturulmuş portlardan gider. Bu paketler ile komşular tanımlanır, port grupları öğrenilir ve anahtarlayıcı kendi bilgileri ile karşılaştırma yapar. Bu protokol aynı zamanda Etherchannel’ı düzenler; yani bir portun vlan bilgisi, hızı ya da dublex modu değiştiyse diğer portlar için bunları tekrar yapılandırır.

LACP ise PAgP’ye alternatif standart tabanlı bir protokoldür. LACP paketleri Etherchannel portları üzerinden gönderilir. PAgP gibi komşular tanımlanır, port grupları öğrenilir ve kendi bilgileriyle karşılaştırma yapılır.

Etherchannel yapılandırması yapılırken Etherchannel yapılacak anahtarda bir anlaşmaya varma (negotiation) için protokol belirlenmesi ve kendi portuna atanması gerekir.

PAgP yapılandırması yapılırken şu komut dizisi kullanılır:

Router(config)# interface  type mod/num
Router(config-if)# channel-protocol  pagp
Router(config-if)# channel-group  number mode  {on  | {auto  | desirable} [non--silent]}

LACP yapılandırılması yapılırken şu komut dizisi kullanılır:

Router(config)# lacp system-priority priority
Router(config)# interface type mod / num
Router(config-if)# channel-protocol lacp
Router(config-if)# channel-group number mode {on | passive | active}
Router(config-if)# lacp port-priority priority

System priority değeri 1 ile 65,535 arasında olabilir, varsayılan (default) olarak 32,768’dir. Eğer anahtarlayıcılarda bu değer ayarlanmazsa mac adreslerine bakılarak hangisinin rolleri belirleme işini yapacağı belirlenir. En düşük mac adresi değerine sahip olan seçilecektir.

Sekizden fazla port Etherchannel'a atanabilir. Seçim yaparken yine en düşük port priority değerlerine bakılır. Fazla olanlar bekleme (standby) durumunda kalacak, diğer portlarda bir sorun olması durumunda aktif hale geçecektir. Port priority değerleri de 1 ile 65535 arasında bir değer alabilir. Bu değer varsayılan olarak 32768'dir. Bu değerlerin eşit olması durumunda en düşük port numarasına bakılarak seçim yapılır.

Router(config)# lacp system-priority 100
Router(config)# interface range gig 2/1 – 4 , gig 3/1 – 4
Router(config-if)# channel-protocol lacp
Router(config-if)# channel-group 1 mode active
Router(config-if)# lacp port-priority 100
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface range gig 2/15– 8 , gig 3/5– 8
Router(config-if)# channel-protocol lacp
Router(config-if)# channel-group 1 mode active

Yukarıdaki yapılandırmada dikkat edilmesi gereken nokta gig 2/15– 8 ve gig 3/5– 8 aralarındaki portlara öncelik (priority) atanmamış olmasıdır. O halde varsayılan değerler kullanılacaktır. Varsayılan değer 32768'dir ve bu değer 100'den büyük olduğu için bu portlar bekleme (standby) durumunda kalacaktır.

“show etherchannel summary”  komutununun çalıştırılması ile birlikte gruplar için atanan portlar görüntülenir.
“Show etherchannel port” komutu ile de portların hangi modda olduğu, kullanılan protokol ve portların durumu görüntülenir.
"show etherchannel detail" Etherchannel yapılandırması hakkında detaylı bilgi verir.
"show {pagp| lacp} neighbor" her portun Etherchannel komşularını gösterir.