DML (Data Manipulation Language) İfadeleri

Eyl 08, 2013

Veritabanında bilgi üzerinde çalışmayı sağlar. Bilgiyi çağırma, bilgiye yeni bir şeyler ekleme, bilgiden bir şeyler silme, bilgiyi güncelleştirme işlemlerini yapar. Temel dört komutu vardır:

  1. Select: Veritabanındaki nesneden alan çağırmayı ve gereken bilgiyi görebilmeyi sağlar.
  2. İnsert: Nesneye alan eklemeyi sağlar.
  3. Update: Nesnede bilgi değiştirmeyi sağlar.
  4. Delete: Nesneden alan silmeyi sağlar.

Örnek:  TABLE1 tablosundan soyadı "Meta" olan satırlar görülmek istenirse şu ifade kullanılır:

SELECT * FROM TABLE1 
WHERE SURNAME='Meta'
GO

Ekrana aşağıdaki gibi bir sonuç çıkar:

       NUMBER                           NAME                     SURNAME                TELEPHONE 
---------------------      --------------------------    ---------------------    ---------------------
           8                                Cengiz                        Meta                          8

(1 row(s) affected)

Böylece istenilen bilgi çağırılmış ve ekranda da sonuç görülmüş olur. 

Örnek:  Tabloya ismi Zeynep, soyismi Öztürk, telefon numarası da 11 olan yeni bir satır eklenmek istenirse şu ifade kullanılır: 

INSERT INTO TABLE1 
(NAME,SURNAME,TELEPHONE) 
VALUES ('Zeynep','Öztürk',11)
GO 

Burada NUMBER alanı ile ilgili bir bilgi girilmedi; çünkü tablo oluşturulurken NUMBER alanının otomotik olarak 1'er artması sağlanmıştı. 

Bu komutlar bütünün çalıştırdıktan sonra 1 satır yeni bilgi girildiğini gösteren şu ifade ekrana gelir: 

(1 row(s) affected) 

Örnek:  Tabloda, Bülent Yücesoy'un telefonu değiştirilmek istenirse ve 5 yerine 12 yapılmak istenirse şu ifade kullanılır: 

UPDATE TABLE1
SET TELEPHONE=12
WHERE NAME='Bülent' AND SURNAME='Yücesoy'
GO 

Örnek:  Tablodan Esra Ürkmez'in isminin bulunduğu satırı çıkarmak için şu ifade kullanılır: 

DELETE FROM TABLE1
WHERE NAME='Esra' AND SURNAME='Ürkmez'
GO