Diğer Tablolara Bağlı Olan Tablodan Satır Silme

Eyl 08, 2013

"Join"lerle ya da alt sorgulamalarla kullanılan "Delete" ifadesi; bir başka tablo ile bağlantılı bilgiler içeren bir tablodan satır silmeyi sağlar. Bu yöntem, birden çok "delete" ifadesi yazmayı engellediği için pratik bir yöntemdir. Şu şekilde kullanılır:

DELETE [FROM] {table_name | view_name}
[FROM] {<table_source>} 
[WHERE search_conditions]

İlk "from" ifadesi hangi tablodan satırların silineceğini belirlerken ikinci "from" ifadesi ise "join" tanımlayarak silme işleminde sınırlandırıcı olarak görev görür.

Örnek: LESSON1 ve LESSON2 tablolarından isimler "join" yapılırsa ve bu isimlere ilk tabloda karşılık gelen satırlarını silinmek istenirse  aşağıdaki gibi bir uygulama yapılır:

Aynı işlem "join" kullanmadan ya da alt sorgulama yapılarak kullanılabilir: