Diğer Tablolara Bağlı Olan Tabloda Bilgi Değiştirme

Eyl 08, 2013
"From" ile kullanılan "update" ifadesi bir tablo ile bağlantılı bilgiler içeren  tablodaki satırları güncellemek için kullanılır. "Update" ifadesi ile bir satır yalnızca bir kez güncellenebilir. "Set" ile hangi alanlar güncellenecekse onlar belirtilir; "update" ile de güncellecek olan tablonun ya da görünümün ismi belirtilir. Kullanımı şu şekildedir:

UPDATE table_name | view_name
SET {column_name={expression | DEFAULT | NULL}}
[FROM table_source]
[WHERE search_conditions]

Örnek: Bir otomotiv firmasının satmak üzere elinde bulundurduğu arabaların modelleri ve sayılarıLIST tablosunda, ekstra gelen istekler ve sayısı da REQUESTS tablosunda tutuluyor olsun: 

              

Firma, ekstra gelen isteklerden her model için sayısı üçü geçenlerin değerlendirileceğine karar veriyor. Bunun için ana tabloda number alanına, şartı sağlayan araba modelleri için no alanındaki değerlerin eklenmesi amacıyla şu uygulama yapılır:

Aynı işlem "join" kullanmadan alt sorgulama kullanarak da yapılabilir: