Birden Çok Sonuç Tablosunu Birleştirme

Eyl 08, 2013
Birden çok "select" ifadesinin kullanılarak tek sorgulama ile oluşturulamayan sonuç tablolarının yaratılmasını sağlar. Bunun için "union" operatörü kullanılır. Birleştirilmek istenen tabloların belirlenen alanlarının veri tipleri ve tablolardan alınacak sütun sayıları aynı olmalıdır. Alan isimleri ilk "select" ifadesinde belirlenir. Eğer alan isimlerinde değişiklik yapılacaksa bunun ilk "select" cümleciğinde yapılması gerekir. Sonuç tablosunda tüm oluşabilecek satırları (aynı satırdan birden çok olsa bile) göstermek için "union"dan sonra "all"  kullanılır. Belli bir alanı referans alarak sıralama yapmak istenirse, "order by" ifadesini kullanmak yerinde olur.

Örnek: REPORT1 ve REPORT2 olmak üzere iki tablo olsun:


 

Bu iki tablodan name ve homeland olmak üzere 2 alan alarak bir sonuç tablosu oluşturmak için şu uygulama yapılabilir: