Veritabanları (Databases)

Eyl 06, 2013
Veritabanları grubundaki bileşenler, veritabanı işlemleri yapılmasını sağlar. Veritabanı oluşturmak, veritabanında ilişkiler, tablolar, görünümler (views), saklı yordamlar (stored procedures), kullanıcılar, roller, kurallar, varsayılan değerler, kullanıcı tanımlı veri türleri, kullanıcı tanımlı fonksiyonlar tanımlamak, oluşturulan veritabanını silmek için gerekli bileşenlerin bulunduğu bir gruptur.

Veritabanı Tasarlamak:

Bir SQL veritabanı temel olarak iki dosyadan oluşur. Bunlardan birincisi veri dosyası (Data File) olarak adlandırılan tablo, dizin gibi verileri tutan dosyadır. Diğeri ise veritabanında meydana gelen değişiklikleri tutan bir çeşit seyir defteri denilen İşlem Bilgileri (Transaction Log) olarak adlandırılan dosyadır. Veri ve seyir bilgileri birden fazla dosya üzerine yayılabilir. Bu sayede farklı disklerin gücü bir arada kullanılarak yük dengelemesi sağlanabilir. 

SQL Server veritabanları, "Enterprise Manager" kullanılarak rahatlıkla oluşturulabilir, üzerinde istenilen düzenlemeler yapılabilir.

Veritabanı Oluşturma:

Enterprise Manager başlatılır. SQL Server Group başlığından sunucu tıklanır. Databases (Veritabanları) başlığına sağ tıklanıp New Database (Yeni Veritabanı)seçeneği tıklanır.

 Açılan menüden oluşan yeni veritabanına isim verilir.

Üstteki sekmelerden veri dosyaları (Data Files) kısmında veritabanını oluşturacak fiziksel dosyalar ile ilgili ayarları yapmak mümkündür. Location (yer) başlığındaki simgeler kullanılarak veritabanının verilerini tutacak fiziksel dosyaların yeri belirlenebilir. Burada birden fazla dosya belirtilerek veriyi farklı fiziksel dosyalara bölmek mümkündür. İlk dosyanın varsayılan uzantısı .mdf iken, sonrakilerinki .ndf'dir. Automatically grow file (Otomatik dosya büyütme) seçeneği, gerektiğinde veri dosyalarının boyutunun otomatik olarak arttırılmasını sağlar. Otomatik artış yüzde (by percent) ya da boyut (in megabytes) olarak belirlenebilir. Hemen yandaki menüden veri dosyalarının en fazla hangi boyuta ulaşacağı belirlenebilir. Unrestricted file growth (Sınırsız dosya büyütme) seçeneği bir üst sınır koymazken, Restrict file growth (mb) (Dosya büyüklüğünü sınırla) seçeneği dosyanın ulaşabileceği en yüksek boyutu "megabyte" cinsinden tanımlar. 

Aynı seçenekler, üst kısımdan Transaction Log (İşlem bilgileri) sekmesi tıklandığında da karşımıza gelecektir. Buradaki seçenekler de aynı ayarları seyir defteri bilgileri (transaction log) için yapmayı sağlar. Seyir defterlerinin varsayılan uzantısı .ldf'dir. Bu ayarlar yapıldıktan sonra OK (Tamam) tıklanarak değişiklikler aktif hale getirilir.

Yeni bir veritabanı oluşturmak için yapılması gerekenler bu kadardır. Artık SQL sunucunun veritabanları başlığı altında yeni oluşturulan veritabanı görülebilir.