Bilgisayar Alım Süreci

Üniversitemiz Rektörlüğünün bilgisayar alımı işi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na devredilmiş olup, alım sürecinde aşağıdaki süreç işletilmektedir.


Koşullar

 1. Talep Aşaması

  • Alımlar, yılda üç dönemde toplu alım biçiminde gerçekleştirilir. Taleplerin birim üst amiri (dekan/enstitü müdürü/yüksekokul müdürü/daire başkanı) tarafından onaylı olması gerekmektedir.

  • Talep dönemleri, yıl sonunda muhasebe işlemlerinin yoğun olması ve yılın ilk aylarında bütçe harcamalarının kısıtlı olması sebebi ile aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:
  • Dönem
   Başvuru Ayları
   Tedarik Ayı
   1. Dönem
   Kasım - Aralık - Ocak - Şubat
   Mart
   2. Dönem
   Mart - Nisan - Mayıs - Haziran
   Temmuz
   3. Dönem
   Temmuz - Ağustos - Eylül - Ekim
   Kasım

  • Birimimiz sadece bilgisayar ve monitör alımlarını yürütmektedir. Yazıcı, tarayıcı, harici disk vb. yan ekipmanların alımı İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

  • Rektörlüğe iletilen bilgisayar alım talepleri değerlendirilirken, ilgili birimin (fakülte/enstitü/yüksekokul vb.) bilgisayar alım bütçesinde ödenek olmaması gerekmektedir. Talep dönemi sonunda yapılan değerlendirmede, ilgili bütçe kaleminde ödenek olduğu tespit edilen birimlerin talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

  • Ortak kullanılan bilgisayar laboratuvarlarında kullanılan bilgisayarların alımı toplu yapılmaktadır. Ortak bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayarların yenilenmesi, masaüstü bilgisayarlar için öngörülen ekonomik ömrün (5 yıl) tamamlanmasından sonra başkanlığımız tarafından yürütülecek toplu alım çerçevesinde yapılacaktır. Bunun dışında ortak bilgisayar laboratuvarlarının bilgisayarlarının yenilenmesi için birimlerden gelen tekil talepler değerlendirilmeyecektir.

  • Birimlerimizden gelen taleplerde yer alan marka, model ve teknik özellikler dikkate alınmayacaktır. Değerlendirme aşamasında taleplerde belirtilen kullanım amacına göre uygun konfigürasyonlar BİDB tarafından belirlenecektir.
 2. Değerlendirme Aşaması

  • Alım dönemi sonunda, gelen talepler BİDB tarafından incelenerek kullanım amacına uygun konfigürasyonlar belirlenecektir. Alımlar, olanaklar el verdiğince Devlet Malzeme Ofisi katalog ürünlerinin kurumsal serisindeki modellerinden yapılacaktır.
  • Başkanlığımıza 4 aylık talep dönemlerinde gelen talepler biriktildikten sonra talep dönemi sonunda liste Rektörlüğe iletilir. Satın alma dönemi içinde gelen taleplere ilişkin satın alma kararı ve taleplerin sıralaması, alım dönemi bütçesi göz önünde bulundurularak personel sayısı ile orantılı olarak eşitlik ilkesine uyarınca Rektörlük tarafından yapılır.
  • İlgili talep döneminde Rektörlük tarafından alım kararı verilen ancak yapılan sıralama sonucunda bütçe dışında kaldığı için alımı yapılamayan talepler bir sonraki döneme aktarılır.
 3. Alım Aşaması​​

  • Bilgisayar alım taleplerinde, kullanım amacı ve kullanacak İTÜ personelinin adı mutlaka belirtilmelidir. Alım sonrasında bilgisayarın zimmetlenmesi, adına talep yapılan personele yapılacaktır.
 4. Süreç Şeması​​

  Süreç Şeması

Hizmetler Hakkında